Idole nagrodzeni w roku 2019

IDOL Światowy

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu Światowego Idola Niewidomych i Słabowidzących.

Światowy Idol to część KONKURSU IDOL organizowanego w ramach konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Głosowanie

Światowy IDOL

Milena Rot

Polska

Nie działa spektakularnie, ale uważnie i z miłością prowadzi codzienne obowiązki, robiąc rzeczy normalne. W trakcie pracy w Fundacji Szansa dla Niewidomych wykonywała swoje obowiązki solidnie i spotykała się z sympatią z odbiorcami z całego świata, ma łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy. W firmie w której aktualnie pracuje jest jedyną niewidomą osobą z 50 tysięcy pracowników, co zawdzięcza swojemu nastawieniu do życia, zadania jej nie przerażają, nawet jeśli są trudne, nie poddaje się, potrafi się dostosowywać i być elastyczną, stara się znaleźć rozwiązania dla spraw wydających się nierozwiązywalnymi. Postrzega świat jako miejsce gdzie możemy z obecnością i normalnością wypełniać swoje obowiązki, niezależnie od posiadania wzroku bądź nie i że może to być normalne.

Liczba głosów: 158

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Igor Busłowicz

Fundacja Szansa dla Niewidomych/ Altix, Polska

Wybitny niewidomy informatyk; ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Całe życie zawodowe poświęcił osobom z dysfunkcją wzroku. Jako informatyk popularyzuje wśród takich osób i udostępnia im najlepsze dostępne rozwiązania technologiczne ułatwiające im naukę, pracę i życie. Stworzył oprogramowanie do translacji tekstu zapisanego elektronicznie na postać brajlowską i drukowania jej na drukarkach brajlowskich używanych m.in. w Polskim Związku Niewidomych. Jest również autorem oprogramowania które przez wiele lat było używane we wszystkich działach biblioteki książek dla niewidomych do ewidencji katalogu i obsługi procesu wypożyczania. Uczestniczył w tworzeniu rozszerzonej notacji matematycznej dla niewidomych.

Liczba głosów: 32

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Kholmahmad Tengniev

członek Komitetu Wykonawczego Azjatyckiego i Światowego Związku Niewidomych, Tadżykistan

Zrealizował projekty na rzecz poprawy życia dzieci i dorosłych osób niewidomych i słabowidzących w Tadżykistanie w zakresie edukacji, resocjalizacji oraz poprawy znajomości prawa naszych beneficjentów. Był inicjatorem pozyskiwania nowoczesnych technologii dla osób niewidomych, prowadził kursy obsługi komputera i języka angielskiego dla młodzieży niepełnosprawnej, wydrukował wszystkie niezbędne podręczniki od klas 1 do 9 w alfabecie Braille'a i od klas 1 do 4 w płaskim druku powiększonym. Zrealizował projekty nagrywania książek mówionych w celu poszerzenia wiedzy osób z dysfunkcją wzroku, przeprowadził szkolenia przygotowujące specjalistów do pracy z dziećmi niewidomymi w szkołach ponadgimnazjalnych w celu wprowadzania edukacji włączającej.

Liczba głosów: 13

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Bogdan Khyzhniak

muzyk, Polska

Pan Bogdan jest utalentowanym muzykiem. Swoją pracą zwalcza bariery w postrzeganiu osób niewidomych jako osób niepełnowartościowych, zarówno zewnętrzne i wewnętrzne. Zajmuje się zazwyczaj muzyką poważną i pomimo mniejszego nią zainteresowania, wierzy, że jest potrzebna i aktualna, gdyż tworzy kulturę, która w połączeniu z filozofią, leży u podłoża społeczeństw. W swojej sumiennie wykonywanej pracy widzi metodę na zmianę świadomości niektórych osób niewidomych z myślenia o sobie jako osobach pokrzywdzonych i gorszych, a także sprzeciwia się traktowaniu osób niewidomych z litością. Dzieląc się muzyką, pokazuje, że osoby niewidome mogą być traktowane w równy i konkurencyjny sposób z osobami widzącymi. Osobiście Pan Bogdan preferuje muzykę baroku.

Liczba głosów: 9

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Nir Shrestha

Stowarzyszenie Niewidomej Młodzieży w Nepalu

Nir Shrestha, 23-letni niedowidzący, obecnie pełni funkcję Specjalisty ds. Projektów w mojej organizacji. Robi magisterkę z dziedziny: Studia nad Konfliktem, Pokojem i Rozwojem. Pan Shrestha konsekwentnie opowiada się za prawami osób niepełnosprawnych i ich włączeniem do społeczeństwa. Z jednej strony wzmacnia niepełnosprawną młodzież, a z drugiej udziela się publicznie. Jest również zaangażowany w podnoszenie świadomości i uwrażliwianie interesariuszy na kwestie włączenia osób niepełnosprawnych. Dzięki jego konsekwentnym wysiłkom wielu niepełnosprawnych młodych ludzi otrzymało krajowe i międzynarodowe możliwości rozwoju. Jego wiedza, zaangażowanie i wysiłki stały się również zasobem BYAN do wprowadzania licznych zmian politycznych na poziomie krajowym.

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone, dziękujemy!