Idole nagrodzeni w roku 2019

Konkurs IDOL 2022

Odwiedzili Państwo urząd, który jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami wzroku? Uczą się Państwo w szkole czy uczelni, gdzie dba się dostęp do nauki niewidomych i słabowidzących? Państwa firma lub instytucja prowadzi działalność kulturalną, religijną, gospodarczą, finansową, sportową, transportową, rekreacyjną lub podobną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku? Znacie redakcję szczególnie wrażliwą na los niewidomych i słabowidzących? Słyszeliście o kimś, kto w swoim życiu prywatnym i zawodowym szczególnie poświęca się na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku?

Oddaj głos w konkursie!

Wszystkie te instytucje i osoby możecie zgłosić do Ogólnopolskiego Konkursu IDOL w edycji 2022, w następujących kategoriach:

Każdy może zgłosić kandydata/kandydatów w kategoriach, w których ta forma jest stosowna.

KONKURS IDOL jest realizowany w trzech etapach: wojewódzkim, krajowym i światowym. Po zakończeniu głosowania w etapie wojewódzkim, władze wybiorą kandydatów z każdej kategorii. Władze wezmą pod uwagę głos internautów jako głos doradczy. Po wyłonieniu kandydatów dla każdej z kategorii, rozpocznie się głosowanie ogólnopolskie.

Regulamin konkursu IDOL (PDF)