Województwo podkarpackie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Przemysław Knaź

Przemysław Knaź zdobył tytuł Deblowego Mistrza Polski osób niewidomych i słabowidzących w showdown w 2020 r., a także Puchar Lubelszczyzny w Ogólnopolskim Turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w Showdown. Jest osobą słabowidzącą. Pochodzi z podkarpackiej Medyki. Na co dzień trenuje w Przemyskim Klubie Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE". Odnosi liczne zwycięstwa w zawodach. W tej dyscyplinie sportu zajął ponadto w 2019 r. drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji Polskiej Ligi Showdown, zdobył puchar Podkarpacia oraz Puchar Polski. Jest ponadto brązowym medalistą indywidualnych Mistrzostw Polski oraz drużynowym Vicemistrzem Polski. Jego postawa i siła walki może stanowić doskonały przykład i inspirację dla innych osób, nie tylko z niepełnosprawnością wzroku.

Liczba głosów: 40

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Roman Dąbrowski

Słabowidzący członek koła PZN w Tarnobrzegu. Z wykształcenia filozof, były nauczyciel przedsiębiorczości, wykładowca akademicki oraz doradca i coach. Od 2001 r. aktywnie działa w Tarnobrzegu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dwukrotnie organizował i prowadził punkty informacyjno – doradcze dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Również dwukrotnie był członkiem i przewodniczącym Miejskiej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych. Promował działania społeczne, osiągnięcia sportowe, ogólnopolski turniej sportowy „Bartosz” i szkoły tai chi – „Śnieżna Pantera”, „Biały Żuraw”. Lubi rozmowy z ludźmi, Bieszczady i wyjazdy nad morze. W 2020 r. opublikował „Pamiętnik ze snów”– poetycki zapis snów układający się w opowieść o uwikłaniu człowieka w tajemnicy istnienia.

Liczba głosów: 207

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wiesława Głód

Pani Wiesława od 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Koła PZN w Krośnie. Jest osobą słabowidzącą. Jest organizatorem licznych przedsięwzięć Koła – spotkań integracyjnych, wycieczek i pielgrzymek autokarowych. W biurze Koła prowadzi dokumentację finansową i administracyjną. Wielokrotnie brała udział w rozprowadzaniu darów żywnościowych dla potrzebujących. W wolnym czasie odwiedza podopiecznych Koła – osoby obłożnie chore i starsze, którym pomaga w załatwianiu spraw życiowych. Osoba niezwykle ciepła i empatyczna. Za swoją działalność została w 2018 r. uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krosna statuetką i tytułem „Zasłużony dla wolontariatu Miasta Krosna”.

Liczba głosów: 91

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

echodnia.eu - portal internetowy

Portal przekazuje informacje z południa Polski, między innymi z województwa podkarpackiego. Tworzy bardzo liczne i cenne materiały oraz relacje z organizowanych przez środowisko osób z niepełnosprawnością wzroku konferencji i spotkań, przekazując i propagując ich działalność szerszemu kręgu odbiorców. Informuje o podejmowanych inicjatywach, projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym Fundację Szansa dla Niewidomych, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ewa Wójcik - Lis

Jako osoba związana z podkarpackimi mediami, między innymi Radiem Leliwa, w swojej działalności często podnosi tematykę osób z dysfunkcją wzroku. Mówi o barierach, na jakie napotykają, ale też wskazuje sukcesy i podkreśla aktywność osób niewidomych i słabowidzących na wielu płaszczyznach lokalnych. Ma to olbrzymi wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w Tarnobrzegu i województwie podkarpackim.

Liczba głosów: 182

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Magdalena Grela

Magdalena Grela to młoda projektantka graficzna pochodząca z Tarnobrzega na Podkarpaciu. Interesuje się fotografią socjologiczną i reportażem. Należy do nieformalnej społeczności fotografów z Rzeszowa „Dokumentalni”, gdzie narodził się pomysł na realizację reportażu o osobach niewidomych, który ostatecznie Magdalena zrealizowała sama. Bohaterką niezwykłego fotoreportażu została Teresa Biało, która na skutek dziecięcego porażenia mózgowego jest osobą niepełnosprawną ruchowo i wzrokowo. Magdalena chciała pokazać z jakimi trudnościami osoby niepełnosprawne muszą się zmierzyć na co dzień. Ukazała także, że pomimo spotykanych barier Pani Teresa jest osobą promieniującą entuzjazmem. Wystawę fotografii można było obejrzeć w MBP w Tarnobrzegu czy Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

Liczba głosów: 26

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki wyszedł na przeciw oczekiwaniom klientów z dysfunkcją wzroku, wprowadzając zarówno w głównym budynku, jak i filiach w Tarnobrzegu, Krośnie oraz Przemyślu udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą znaleźć brajlowskie oznaczenia pomieszczeń, system FON czy plany tyflograficzne.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Urząd otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym również niewidomych i słabowidzących. W 2020 roku grupa pracowników Starostwa Powiatowego w Leżajsku wzięła udział w szkoleniu z zakresu obsługi niepełnosprawnego petenta, w szczególności z dysfunkcjami wzroku. Jest to urząd chętnie nawiązujący kontakty z organizacjami pozarządowymi i wychodzący naprzeciw potrzebom środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku.

Liczba głosów: 48

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Gminy w Boguchwale

Urząd Gminy w Boguchwale wyszedł oczekiwaniom osób z dysfunkcją wzroku wzorcowo, bo już na etapie projektowania budynków użyteczności publicznej. Przeprowadził konsultacje ze środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku, a następnie wprowadził szerokie dostosowanie dwóch budynków - Domu Kultury oraz Spichlerza, dzięki czemu miejsca te są całkowicie przyjazne osobom z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wprowadził w swoim budynku udostępnienie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku - plan tyflograficzny, brajlowskie opisy itp. Każde tego typu dostosowanie przekłada się na wzrost aktywności zawodowej osób niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna

za otwartość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym również niewidomych i słabowidzących. Dzięki łatwości w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi zwiększany jest wachlarz możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnością wzrokową na terenie Krosna i zaspokajanie ich potrzeb.

Liczba głosów: 17

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

EDUKACJA

Aneta Bester

Pani Aneta jest tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą dzieci ze spektrum autyzmu. Pracuje zawodowo jako pedagog specjalny w jednej z podkarpackich szkół podstawowych. W pracy łączy profesjonalizm i pasję. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się jako wykładowca studiów podyplomowych na łódzkiej uczelni oraz z powodzeniem szkoli nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Prowadzi warsztaty „Bądźmy przyjaźni niepełnosprawności”. Jest autorką książki "Aktywność ruchowa dzieci słabowidzących i niewidomych", licznych artykułów z dziedziny tyflopedagogiki oraz współautorką opracowania „W służbie oczom”. Pasjonuje ją rękodzieło – samodzielnie projektuje i tworzy pomoce dydaktyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba głosów: 143

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

Szkoła otwarta na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Posiada specjalistyczny sprzęt do nauki dzieci z dysfunkcją wzroku, dzięki czemu zdobywać wiedzę mogą w tej placówce edukacyjnej również dzieci z tą niepełnosprawnością. Komputery z monitorami brajlowskimi, zestawy głośnomówiące, powiększalniki, różnego rodzaju lupy czyli elektroniczne "mówiące notesy" to sprzęt, który szkoła posiada w swoich zasobach. Placówka prowadzi klasy integracyjne. Zapewnia fachową opiekę uczniom oraz przyjazną atmosferę.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Uczelnia Państwowa w Sanoku

Uczelnia Państwowa w Sanoku wprowadza coraz szersze dostosowanie uczelni pod kątem studentów z niepełnosprawnościami. Wpływa to na komfort studiowania przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie

Instytucja otwarta na osoby z niepełnosprawnościami. Liczna grupa pracowników DPS przeszła szkolenie z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami, w szczególności niewidomych i słabowidzących. Instytucja jest szczególnie zainteresowana nawiązywaniem kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy DPS z zaangażowaniem świadczą profesjonalne usługi opiekuńcze w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb swoich podopiecznych uwzględniając godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Liczba głosów: 26

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

Biblioteka stale otwiera się na potrzeby czytelników z niepełnosprawnościami i chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Przystosowana jest dla osób niewidomych i niedowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo. W 2020 roku jej pracownicy odbyli szkolenie z zakresu promocji oraz obsługi niepełnosprawnego czytelnika, w szczególności z dysfunkcją wzroku. Instytucja proponuje różnorodną ofertę kulturalną, tj. bogaty księgozbiór, spotkania autorskie, promocje książek, warsztaty, wystawy i konkursy. Posiada także zbiory specjalne, wśród nich kolekcje audiobooków i filmów, jak również świadczy usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Biblioteka nieustannie realizuje swoją misję dążąc do profesjonalnego rozwoju usług i zaspokajania różnorodnych potrzeb użytkowników.

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie

Rzeszowski ZAZ z zaangażowaniem aktywizuje zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne, również z dysfunkcją wzroku. Praca w Zakładzie pozwala na zdobycie umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W centrali ZAZ w Rzeszowie osoby pracują przy konfekcjonowaniu, produkcji podpałek i świec oraz digitalizacji dokumentów. ZAZ prowadzi w okresie wiosenno-letnim mobilną kawiarnię na czterech kółkach Cafe Mobil, a także przez cały rok lunch bar „Europejskie Klimaty” w Rzeszowie, w którym dania przygotowuje i serwuje gościom kilkanaście osób z niepełnosprawnościami. Ponadto organizuje szkolenia. Chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, również z rzeszowskim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Liczba głosów: 23

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

ANTYIDOL

Brak nominacji w tej kategorii.