Województwo podkarpackie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Agata Ziobrowska

urodzona 7 maja 1993 roku. Dzieciństwo i okres dorastania spędziła na podkarpaciu, gdzie wróciła po studiach. W gimnazjum straciła wzrok w wyniku choroby i w tym czasie zaczęła bardziej poznawać środowisko osób niewidomych. W szkole średniej pojawiły się zalążki obecnej pasji i pracy jednocześnie. Po maturze w 2012 roku wyjechała do Lublina, gdzie studiowała na UMCS pedagogikę specjalną, a później psychologię. Wiedza i drugi człowiek zawsze stanowiły dla niej najważniejsze wartości. Aktualnie pomaga w radzeniu sobie z trudnościami życia i chorobami psychicznymi, prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Dodatkowo także prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii na uczelni wyższej Collegium Humanum, gdzie realizuje się jako wykładowca.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ewa Jaworska-Pawełek

Ewa Jaworska-Pawełek od około 20 lat prowadzi z wielką pasją warsztaty wokalne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa podkarpackiego. Z zawodu animator kultury, od prawie 30 lat ma pod swoją opieką grupy wokalne w Klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Osoba zawsze życzliwa, empatyczna i otwarta na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wraz z grupami wokalnymi Pani Ewa uświetniała wielokrotnie występami artystycznymi wydarzenia organizowane przez rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Liczba głosów: 35

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Krystyna Barnaś

Pani Krystyna Barnaś jest bardzo zaangażowana w pracę naszego koła, zajmuje się organizacją różnych wydarzeń w tarnobrzeskim kole PZN. Jest skarbnikiem, czuwa nad finansami . Pomaga pani prezes w organizowaniu imprez towarzyskich wycieczek i jest dobrym duchem naszego koła. Poza tym jest osobą, na którą można zawsze liczyć I niezwykłym wsparciem dla swoich przyjaciół.

Liczba głosów: 54

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zofia Brodzicka

Zofia Brodzicka to słabowidząca prezes Koła PZN w Brzozowie. Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem. Do związku niewidomych zapisała się w 2004 roku, po 3 miesiącach została jego sekretarzem, po roku zaczęła pełnić funkcję przewodniczącej koła. Zawsze pragnęła pomagać innym osobom. Ludzie chętnie zwracają się do niej i zawsze chętnie ich wspiera. Organizatorka licznych wycieczek oraz spotkań organizacyjnych dla Środowiska. Z sukcesem pozyskuje środki na realizację działań, ubiega się o wsparcie sponsorów, pomaga wypełniać wnioski o dofinansowanie. Dzięki takiemu wsparciu wiele osób z dysfunkcją wzroku polepszyło swoje warunki mieszkaniowe i rozwojowe. Osoba niezwykle otwarta i empatyczna. Aktywnie współpracuje z Fundacją Szansa dla Niewidomych i swoją postawą inspiruje do działania.

Liczba głosów: 41

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

ZUZANNA OSTAFIN

Laureatka wielu konkursów poetyckich, literackich oraz plastycznych – m.in. ogólnopolskiego konkursu „Strofy o porach roku”(2007), gdzie zajęła drugie miejsce. Została również laureatką trzeciego miejsca w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście”(2020) fundacji Anny Dymnej. Ponadto publikuje w „Przewodniku” – miesięczniku Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Podkarpackiego, w kwartalniku „Słowem i Kształtem” wydawanym przez Fundację Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Okręgu Podkarpackiego PZN. Na wniosek Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, którego jest członkiem, w listopadzie 2019 roku została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Liczba głosów: 336

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Blog „MAJA i Jej Świat Pod Palcami”

Blog prowadzony na Facebooku przez niewidomą od urodzenia, obecnie już nastolatkę Maję wspólnie z mamą. Poprzez media społecznościowe Panie dostarczają odbiorcom wielu wzruszeń, ukazują w ciekawy, czasem humorystyczny sposób rozmowy czy zdarzenia z codziennego życia dziewczynki. Świat osoby niewidomej może być wielobarwny, a postawa Mai i jej mamy jest tego najlepszym przykładem. Nieustannie udowadniają, że niepełnosprawność nie musi przekreślać marzeń i codziennej radości. Inspirują poprzez media inne dzieci, rodziców i środowisko jak stawiać czoło problemom.

Liczba głosów: 95

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Portal www.tarnobrzeg.info

Tarnobrzeg.info - to niezależny regionalny portal internetowy. Działa od 18 lat. Zawiera bieżące informacje, zapowiedzi wydarzeń, relacje i komentarze. Z serwisu korzystają osoby niepełnosprawne i z niepełnosprawnością wzroku. W zgodnej opinii większości z użytkowników portalu, jego największą wartością jest FORUM dyskusyjne, na którym można inicjować dyskusje i bieżąco komentować informacje i posty dotyczące rzeczywistej sytuacji osób niepełnosprawnych, słabowidzących i niewidomych. Najlepiej mogą o tym świadczyć same tematy toczonych dyskusji, jak: czy naprawdę musimy ratować niepełnosprawnych w Tarnobrzegu?, po remoncie Sikorskiego zostały niebezpieczne chodniki, lista barier, niebezpieczne gałęzie – uwaga na oczy, można tam sobie zęby wybić, a także zaproszenie – zagłosuj na IDOLA!

Liczba głosów: 25

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

TV Lubaczów

Lokalna telewizja, która przygotowuje i tworzy materiały oraz relacje z cennych wydarzeń w środowisku osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomych i słabowidzących. W ten sposób ukazuje aktywność osób z dysfunkcją wzroku w różnych sferach życia, m.in. kulturalnej.

Liczba głosów: 135

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

TVP3 Rzeszów

Telewizja angażuje się w problemy środowiska osób z niepełnosprawnościami, również z dysfunkcją wzroku, nagłaśnia ich problemy i potrzeby na terenie Podkarpacia. Wspiera swoim patronatem medialnym wydarzenia organizowane dla osób z dysfunkcją wzroku i otoczenia.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Instytucja kultury otwarta dla osób z dysfunkcją wzroku. Posiada Ogród Sensualny, czyli odbierany za pomocą zmysłów, w którym zgromadzono kolekcję roślin atrakcyjnych pod względem dotykowym i zapachowym. Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne, w tym niewidomi. W ogrodzie pozbawionym barier architektonicznych bezpośrednio obok roślin znajdują się tablice informacyjne, których treść opisana jest powiększonym drukiem i dodatkowo pismem brajla. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w południowo-wschodniej Polsce. Instytucja jest otwarta na współpracę z organizacjami pozarządowymi i chętnie przyjmuje gości niepełnosprawnych, również z dysfunkcją wzroku w formie dostosowanej do ich potrzeb.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Uczelnia jest miejscem przyjaznym studentom z niepełnosprawnością, prowadzi wypożyczalnie sprzętu specjalistycznego dedykowanego również osobom z dysfunkcją wzroku. Ponadto zostało utworzone stanowisko dostosowane dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece Głównej uczelni ( dostępny jest powiększalnik, program powiększająco-mówiący, słuchawki, skaner, klawiatury). BON organizuje zajęcia mające na celu wspieranie formy psychicznej i fizycznej studentów, oraz zapewnia asystenturę osoby niepełnosprawnej i stale wraz ze studentami dba o podnoszenie poziomu dostępności uczelni. Instytucja wyposażona jest w dwanaście dotykowych planów informacyjnych, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne na drzwiach, w budynkach poprowadzone są linie naprowadzające i pola uwagi.

Liczba głosów: 19

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Instytucja jest otwarta na gości z niepełnosprawnościami. Dotykowe plany informacyjne z beaconami YourWay, linie i pola uwagi oraz nakładki na schody to rozwiązania, które ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się po instytucji. Dodatkowo są tutaj tabliczki na drzwi z brajlowskimi napisami i z wizualnymi informacjami, np. oznakowaniem toalet oraz przejść do galerii. Wszystkie te rozwiązania pokazują, że Centrum Kultury w Boguchwale wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie otwiera się na osoby z niepełnosprawnościami, również z dysfunkcją wzroku. Posiada między innymi dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC oraz udźwiękowiony terminal multimedialny z tłumaczem języka migowego. W poruszaniu się osobom z niepełnosprawnością wzroku pomagają brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi wiodące do poszczególnych wystaw i na eksponaty, a także dotykowe plany informacyjne opatrzone legendami z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami. Ponadto ma do dyspozycji gości publikacje w druku transparentnym z rycinami oraz wypukłe, termoformowane grafiki eksponatów muzealnych. Muzeum jest otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi. .

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Przedszkole w Lubatowej

Nowo otwarta placówka jest częścią już istniejącego budynku dawnej szkoły. Przedszkole jest miejscem dostosowanym i przyjaznym osobom z niepełnosprawnością, gdyż na samym początku działalności zadbano o dostosowanie. Budynek posiada: 3 dotykowe plany informacyjne, 8 dotykowych planów informacyjnych sal dydaktycznych i toalet, 36 brajlowskich i czarnodrukowych tabliczek informacyjnych na drzwiach, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze schodów, 14 tabliczek z piktogramami, pola uwagi i kontrastowe oznakowanie schodów. Na drzwiach, nad klamkami, znajdują się niebieskie tabliczki informacyjne, zaś tabliczki z piktogramami usytuowane są m.in. przy windach. Przed windą i przed schodami zamontowano kontrastowe, żółte pola uwagi, dostępne są także znaczniki YourWay Beacon i NFC.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Miasta Krosna

Urząd Miasta Krosna wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klientów z niepełnosprawnościami w tym niewidomych i słabowidzących wprowadzając w czterech swoich budynkach brajlowskie oznaczenie pomieszczeń, plany tyflologiczne oraz wyposażając je w elektroniczne lupy powiększające. Jest to Urząd, który w 2009 r. utworzył Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, gdzie siedzibę posiada wiele stowarzyszeń w tym Polski Związek Niewidomych Koło w Krośnie.

Liczba głosów: 11

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa tworzy warunki dostępności w swoich placówkach. Budynek, w którym znajduje się Wydział Komunikacji jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności niewidomych i słabowidzących. Posiada między innymi plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia pomieszczeń w Braille’u. Pracownicy biorą udział w szkoleniach z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością. Urząd wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców z dysfunkcją wzroku, a także wspiera inicjatywy tego Środowiska.

Liczba głosów: 47

Głosowanie zakończone, dziękujemy!