Województwo lubuskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Dariusz Wojciechowski

beneficjent i wolontariusz Fundacji Szansa dla Niewidomych w Zielonej Górze. Pisze wiersze, teksty piosenek. Pomaga. Jest otwarty na drugiego człowieka.

Liczba głosów: 123

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Małgorzata Dobrucka

Prowadzi zajęcia w Galerii BWA w Zielonej Górze, Tworzy tyflografiki. Jest otwarta na działania Fundacji oraz na pomoc naszym beneficjentom. Podczas prowadzonych zajęć stara się dotrzeć do wszystkich uczestników. Potrafi opowiadać o sztuce i przedstawić ją w najlepszy możliwy sposób.

Liczba głosów: 219

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Maria Korycka

Maria Korycka jest beneficjentką Fundacji Szansa dla Niewidomych. Pomaga, jako wolontariusz podczas rozmaitych działań Tyflopunktu w Zielonej Górze. Działa także w zielonogórskim oddziale PZN-u. Tworzy grafiki, pisze wiersze... Własną postawą zachęca do pokonywania swoich niepełnosprawności i pomaganiu innym. Jest otwarta na drugiego człowieka.

Liczba głosów: 47

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Izabela Kwiatkowska

Na co dzień Izabela Kwiatkowska pracuje w Radio Zielona Góra. Współzałożycielem i szefem także Stowarzyszenie Biuro Ochrony Zwierząt, które Skupia się na ratowaniu zwierząt domowych i gospodarskich. Iza jest osobą promującą działania Fundacji Szansa dla Niewidomych zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnym.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

RADIO PLUS ZIELONA GÓRA

Zespół Radia Plus nieustannie wspiera działania Fundacji Szansa dla Niewidomych w Zielonej Górze. Zespół redaktorów i reporterów zawsze gotowy jest do tego, aby w ciekawy sposób przedstawić działania zielonogórskiego tyflopunktu. Dziennikarze zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnym promują działania Fundacji.

Liczba głosów: 21

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Biblioteka im. C.K.Norwida w Zielonej Górze

Instytucja kulturalna, która zabiega o to, aby być dostępną, w każdy możliwy sposób. Pracownicy są otwarci na osoby niepełnosprawne. Spotkania z beneficjentami Fundacji w Mediatece na stałe zagościły w naszym grafiku.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Galeria BWA

Warsztaty oraz wystawy organizowane w Galerii Sztuki BWA są dostępne dla beneficjentów Fundacji Szansa dla Niewidomych. Wizyty w Galeria na stałe zagościły w kalendarzu spotkań z naszymi podopiecznymi.

Liczba głosów: 31

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Muzeum stara się być miejscem w pełni dostępnym dla osób niewidomych słabowidzących. Pracownicy są niezwykle pomocni oraz otwarci na osoby niepełnosprawne. Wraz z beneficjenami odwiedzamy MZL oraz zwiedzamy dostępne wystawy z audiodeskrypcją.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!