Województwo dolnośląskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

dr Agata Iżykowska–Uszczyk

Koordynatorka do Spraw Dostępności w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz jego oddziałach, od 2018 roku prowadzi warsztaty i oprowadzania dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Wówczas zainicjowała cykl zajęć „Dotknij muzeum”, mający na celu przybliżenie sztuki współczesnej za pomocą różnorodnych sensorycznych materiałów. Jest gorącą zwolenniczką działań plastycznych dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ewa Pluta

Pani Ewa organizuje spacery po Wrocławiu, umożliwiając uczestnikom odkrywanie różnorodnych zakątków miasta. Jej inicjatywa wyróżnia się tym, że wszystkie spacery są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oferując audiodeskrypcję dla osób niewidomych oraz tłumaczenie na Polski Język Migowy dla osób niesłyszących. Dzięki takim udogodnieniom Ewa Pluta tworzy inkluzywne doświadczenia turystyczne, zapewniając że piękno i historia Wrocławia są dostępne dla każdego, niezależnie od ograniczeń sensorycznych. Jej praca jest ceniona za promowanie dostępności i integracji w przestrzeni miejskiej.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Marta Kurowska

Specjalistka ds. dostępności i edukacji we Wrocławskim Teatrze Lalek. Teatrolożka, dramaturżka, krytyczka teatralna. Porzuciła karierę krytycznoteatralną na rzecz twórczej pracy z widzami, ponieważ wierzy, że teatr może być przestrzenią otwartą dla wszystkich. Postrzega teatr jako narzędzie poznawania i komentowania współczesnego świata, opowieść o społeczeństwie oraz marzenie o spotkaniu i wspólnej aktywności różnych osób i grup. Na co dzień projektuje i realizuje dostępność Wrocławskiego Teatru Lalek poprzez autorskie projekty artystyczno-społeczne, spektakle, warsztaty oraz oprowadzania dla widzów z niepełnosprawnościami, osób neuroatypowych oraz doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Monika Łojba

Aktywna działaczka na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością wzroku, oraz koordynatorka dostępności. Na co dzień pracuje w Fundacji Imago w zespole ds. dostępności, gdzie również koordynuje Forum Ekspertów Praktycznej Dostępności. Ponadto jest zaangażowana w pracę nad wystawą współtworzoną przez osoby niewidome i niedowidzące oraz uczestniczy w tworzeniu grup branżowych. Współpracuje z różnymi organizacjami przy prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz innych projektów, których celem jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami oraz trening savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością wzroku i psami asystującymi.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Paweł Gołębski

Paweł Gołębiowski to redaktor i dziennikarz z Wrocławia, który zdobył uznanie za swoją otwartość na tematy związane z osobami z niepełnosprawnościami. Jest znany z zaangażowania w promowanie praw i problemów tej społeczności, często poruszając ich kwestie w swoich artykułach i programach. Dzięki empatii i wrażliwości na problemy społeczne zyskał reputację osoby, do której warto się zwrócić, gdy pojawiają się ważne sprawy wymagające medialnego nagłośnienia. Jego praca przyczynia się do podnoszenia świadomości społecznej i wspierania osób z niepełnosprawnościami w ich codziennych wyzwaniach.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Vest Kanał (Patryk Osiecki, Dawid Suchodolski)

Vest Kanał to nowa inicjatywa na YouTube, którą współtworzy dwóch przyjaciół z niepełnosprawnością wzroku. Główną działalnością kanału są podcasty, w których poruszane są kwestie takie jak kultura, sztuka, a także sport z perspektywy ludzi z wadami wzroku. Kolejnym ważnym elementem są rozmowy oraz wywiady z niezwykle ciekawymi osobami ze środowiska osób z niepełnosprawnościami. Misją tworzonych wideo jest uświadamianie społeczeństwa oraz pokazanie, w jaki sposób osoby słabowidzące i niewidome funkcjonują w otaczającym ich świecie.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Muzeum bierze czynny udział w organizacji wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Cyklicznie zaprasza do swojej siedziby dzieci i młodzież z Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla uczniów Niewidomych i Słabowidzących, a także seniorów, osoby zrzeszone przy Fundacjach, na warsztaty i oprowadzania po muzeum. W 2022 roku instytucja wzięła udział w projekcie PFRON, podczas którego cały personel muzeum został przeszkolony i uwrażliwiony na potrzeby zwiedzających niewidomych i niedowidzących. W ramach projektu poprowadzono oznaczenia poziome i pionowe, nagrano audiodeskrypcję obiektów muzealnych oraz wyznaczono obiekty na ścieżce zwiedzania muzeum, które można zobaczyć dotykiem.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej

Pawilon Czterech Kopuł dba o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wiele działań. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i posiada przestrzeń dostępną dla osób poruszających się na wózkach. Muzeum jest wyposażone między innymi w system YouWay, audioprzewodnik, tyflomapy oraz mnóstwo materiałów dotykowych wykorzystywanych w czasie spotkań. Personel jest przygotowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami i zapewnia pomoc w poruszaniu się po Pawilonie oraz udziela informacji o dostępności różnych wydarzeń i warsztatów. Wiele działań organizowanych w Pawilonie Czterech Kopuł jest dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, m.in. warsztaty plastyczne dla osób niewidomych.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wrocławski Teatr Lalek

Teatr regularnie organizuje spektakle i spotkania, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dba o to, aby przestrzeń była przyjazna i dostosowana do ich potrzeb. W Teatrze Lalek znajduje się specjalna winda dla osób na wózkach inwalidzkich oraz miejsca dla osób niewidomych i niedosłyszących. Personel jest szkolony w obsłudze osób niepełnosprawnych i zawsze służy pomocą w razie potrzeby. Teatr często organizuje wydarzenia dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takie jak spektakle interaktywne, które angażują wszystkie zmysły, czy spektakle przystosowane dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Spektakle są tłumaczone na Polski Język Migowy.

Głosowanie zakończone, dziękujemy!