Województwo zachodniopomorskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Barbara Matwiejko

Barbara Matwiejko jest prezesem PZN w Choszcznie. Jej działania ukierunkowane są w szczególności na osoby niepełnosprawne wzrokowo. Swój czas spędza aktywnie i dynamicznie. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta i powiatu, ma swój wkład w likwidację barier architektonicznych, pomaga w zaopatrzeniu się w sprzęt rehabilitacyjny, z powodzeniem organizuje pokazy, szkolenia, czy też wycieczki. Jako trener jest członkiem Społecznej Rady dla Osób Niepełnosprawnych, oraz członkiem Chóru Con Panssione. Jest bardzo otwartą kobietą, niezwykle lubianą, przyciągającą inne osoby. Uśmiechnięta, życzliwa i poświęcająca swój czas członkom Koła, a także ich rodzinom i przyjaciołom, za co została odznaczona brązową oznaką PZN. To osoba z niepełnosprawnością wzroku godna naśladowania.

Liczba głosów: 168

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Damian Kruczkowski

Wieloletni wolontariusz Fundacji Szansy dla Niewidomych. Pracujący w charakterze asystenta osób z niepełnosprawnością od 3 lat. Człowiek o wielkim sercu. Wspiera swoją obecnością i dyspozycyjnością minimum 100 mieszkańców miasta Szczecin. Swoją pracę wykonuje na podstawie współpracy z instytucjami takimi jak Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie JESTŚMY, Fundacja Eudajmonia czy Caritas Polska.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Krzysztof Kustra

Od 2013 roku trener drużyna goalball, która funkcjonuje w Szczecinie od marca 2013 roku. Powstałej przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego, by zapewnić aktywność fizyczną zrzeszonej tam młodzieży. Od 2020 roku jedna z sekcji Klubu Sportowego Inwalidów "START" Szczecin. Członkowie zespołu brali już udział w turniejach rangi Mistrzostw Polski, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach towarzyskich, a nawet sparingach z reprezentacją Kataru. Do najważniejszych sukcesów drużyny należą: zdobycie Pucharu Polski 2021, brązowy medal Mistrzostw Polski 2021 oraz brązowy medal Pucharu Polski 2020. Absolwent Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytetu Szczecińskiego. Choć nie pracuję w wyuczonym zawodzie to jego przygoda z goalballem trwa już prawie 10 lat.

Liczba głosów: 91

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Krzysztof Majorek

Krzysztof Majorek twórca obrazów z fakturami wklęsło - wypukłymi. Siedem lat temu wpadł na pomysł, że to mogłyby być też obrazy dla osób z dysfunkcją wzroku. Propagator zrozumienia świata osób niewidomych. Robiąc prezentację swoich obrazów dotykowych, zasłania oczy dzieciom i dorosłym. Swoje działania rozpowszechniał w szkołach, szpitalach, domach opieki, klubach seniorów. Aktywnie współpracuje z rejonowym punktem Fundacji Szansa dla Niewidomych w Szczecinie od 5 lat. We wrześniu 2021 roku na Jubileuszu REHA cieszył uczestników czytaniem dotykiem obrazów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. O tych swoich przygodach pisał w miesięczniku HELP.

Liczba głosów: 56

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Piotr Starzyński

Nie czuje się bohaterem społecznym. Jednakże podejmuje starania i zamienia je w doraźne działania dotyczące konkretnych osób lub grup społecznych. Jeśli dostrzega oczywistą szansę na udzielenie pomocy, okazania wsparcia, to idzie za instynktem i realizuję te cele. Jego głównym obszarem działań jest teatr oraz praca z wydobywaniem głosu i nauką technik świadomego oddychania. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych można podzielić na trzy główne nurty: * Indywidualne aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także środowisk wykluczonych społecznie; * Oferta edukacyjno-warsztatowa dedykowana dla grup osób niepełnosprawnych; * Poprawa systemowych modeli współdziałania z osobami z niepełnosprawnościami.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urszula Kasińska

Urszula Kasińska jest vice prezesem koła PZN OZ w Choszcznie. Osoba z niepełnosprawnością wzroku, dla której nie ma barier ani przeszkód w dążeniu do celu. Sama o sobie mówi: "bardzo mi leży na sercu dobro drugiego człowieka dlatego staram się być aktywna w niesieniu pomocy ludziom. Pod każdym względem uśmiech, życzliwość i ciepłe słowo to u mnie codzienność." I nie sposób się z tym nie zgodzić, bowiem Pani Urszula już przy pierwszym spotkaniu zaraża entuzjazmem i radosną, pozytywna energią. Jest osobą niezwykle motywującą do działania i mająca zdolności organizacyjne, zawsze można na niej polegać. Taki człowiek to prawdziwy skarb, we wszystkim co robi widać ogromną pasję. Swoją osobą inspiruje innych i udowadnia, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji własnych marzeń.

Liczba głosów: 190

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Integralek

Kwartalnik wydawany przez Towarzystwo Walki z Kalectwem w Szczecinie, w którym to publikowane są artykuły i inicjatywy skierowane dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla czytelników z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 23

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Radosław Nowicki

Od wielu lat podejmuje w artykułach tematykę ważną dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Szczególnie aktywnie publikując w miesięczniku Help wywiady, reportaże i felietony między innymi poświęcone osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Liczba głosów: 30

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Telewizja GOKSiR TV

Telewizja GOKSiR TV powstała w 2020 roku. Obecnie tworzy ją zespół pracujący w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, a koordynatorem całości jest Mateusz Iżakowski, który przez lata pracował jako dziennikarz i prezenter w ogólnopolskich stacjach radiowych i telewizyjnych, co przekłada się na jakość i szybkość realizowanych materiałów. Telewizja prowadzi szereg działań w tym transmisje live, relacje z koncertów i wydarzeń. Jej sztandarowym programem są Aktualności wydawane raz w tygodniu, w których podsumowuje najważniejsze wydarzenia istotne dla całej lokalnej społeczności, często dotykając tematów ważnych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także z niepełnosprawnością wzroku. Dostępna jest także na Facebooku https://www.facebook.com/goksirtv

Liczba głosów: 53

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Bank Żywności Szczecin imienia Jacka Kuronia

Bank Żywności to fundacja zajmująca się pozyskiwaniem wyprodukowanej żywności, oraz tej, która ma już bardzo krótki termin ważności, czyli takiej która potencjalnie mogłaby się zmarnować lub zostać zutylizowana. Bank rozdysponowuje artykuły spożywcze bezpośrednio do organizacji pomocowych takich jak domy samotnej matki, ośrodków pomocy społecznej czy fundacji. Misją banku jest wcześniej wspomniany ,,ratunek” żywności, ale także uświadamianie lokalnego społeczeństwa w tematach ,,zero waste”, dietetycznych, a także gospodarowania budżetem domowym. Organizacja wielokrotnie na przestrzeni minionego roku wykazała się wielkim wsparciem, w stosunku do osób z dysfunkcją wzroku, przekazując im za pośrednictwem fundacji pomoc żywnościową.

Liczba głosów: 92

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Książnica Pomorska

Książnica Pomorska jest instytucją starającą się umożliwić użytkownikom równy dostęp do dóbr kultury. Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo działa w ramach Sekcji Książki Mówionej, kieruje swoją ofertę do osób niewidomych i słabowidzących oraz emerytów i rencistów, dba o ich rozwój i zaspokajanie potrzeb kulturalnych. Integracja i aktywizacja tych środowisk odbywa się poprzez comiesięczne prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy muzyczne. Dedykowane spotkania są rozszerzone o audiodeskrypcję. Informacje o spotkaniach podawane są na bieżąco na stronie internetowej Książnicy Pomorskiej oraz Polskiego Związku Niewidomych Oddział w Szczecinie. Funkcjonowanie Centrum możliwe jest dzięki przychylności Dyrekcji oraz sponsorom - Stowarzyszeniu Lions Club Magnolia.

Liczba głosów: 15

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział Szczecin

Szczeciński oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, jak sama nazwa wskazuje, działa aktywnie w sferze szeroko pojętej rehabilitacji i aktywizacji osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a osoby z dysfunkcją wzroku mogą liczyć na wsparcie dostosowane do ich szczególnych potrzeb. W placówce TWK prowadzone są zajęcia terapeutyczne takie jak np. arteterapia i trening pamięci, można rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach z malarstwa czy też spotykać się przy brydżu. To miejsce pełne pasji i kolorów, łączące ludzi i pokolenia.

Liczba głosów: 64

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy powstał pięć lat temu w podszczecińskim Mierzynie. To niepubliczna placówka, poświęcająca swoją działalność przede wszystkim osobom dorosłym zamieszkującym obszary wiejskie, ale nie tylko. Na zajęcia może się zapisać każdy, również mieszkańcy dużych miast. Działania skierowane są także do osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i niedowidzących. W serdecznej atmosferze i dostępnej przestrzeni nieodpłatnie mogą realizować tam swoje pasje, pogłębiać wiedzę, uczestniczyć w programach aktywizujących m.in. pomagających odnaleźć się na rynku pracy, czy też podnosić swoje kompetencje. ZUL to wyjątkowe miejsce otwarte na współpracę, przyjazne środowisku osób niewidomych, gdzie każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Liczba głosów: 73

Głosowanie zakończone, dziękujemy!