Województwo wielkopolskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Grażyna Hyla

Panu Grażyna działa na rzecz środowiska osób niewidomych od wielu lat. Razem ze swoim Kołem PZN włącza się w inicjatywy proponowane przez miasto Poznań dotyczące dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest niezwykle ciepłą i otwartą osobą, swoim uśmiechem zaraża wszystkich dookoła! Podejmuje wiele działań, organizuje wyjazdy dla osób niewidomych i słabowidzących, sama czynnie biorąc w nich udział oraz w wydarzeniach Fundacji Szansa dla Niewidomych

Liczba głosów: 52

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Mateusz Przybysławski

Mateusz Przybysławski jest osobą niewidomą. Mimo swojej niepełnosprawności jest człowiekiem bardzo aktywnym. Mateusz ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje zdalnie przy komputerze. Pisze artykuły do czasopisma „Help". Jeździ na tandemie, propagując idee sportu, jako formę rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku. Interesuje się sprzętem tyfloinformatycznym. Prowadzi szkolenia tyfloinformatyczne. Jest znany w środowisku osób niewidomych i słabowidzących z obszaru Wielkopolski.

Liczba głosów: 203

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Stanisława Nowacka

Stanisława Nowacka Pełnomocnik Zarządu Koła PZN w Lesznie do spraw społeczno kulturalnych Koła Dziewczyna pełna empatii na co dzień mieszkaniec małej miejscowości z otwartym sercem na cały świat jej hobby to natura i zioła tak samo traktuje otaczające ją środowisko wszystkim bezinteresownie pomaga a jej marzenie to znaleźć chwilę by poczytać książkę Stasia to miła sympatyczna Kobieta wspaniała Koleżanka Mama i Babcia Kocha to co Dobre i normalne nie rozumie ZŁA i wierzy że wszystko idzie wyprostować Skromna Miła Dziewczyna a jest wszędzie

Liczba głosów: 196

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Jerzy Łączny

Jerzy Łączny to człowiek niezwykły. Psycholog, socjolog i ekonomista. W Radio Poznań prowadzi audycje Sygnały Świata. Został wyróżniony przez Prezydenta Andrzeja Dudę za działalność na rzecz środowiska osób niewidomych Brązowy Krzyż.

Liczba głosów: 83

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych PION.PL

Portal działa nieprzerwanie od 2004 roku, jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Tak - największą spośród organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim. Portal skierowany jest do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, a także organizacji pozarządowych i specjalistów wspierających nas w codziennym funkcjonowaniu. W 2016 roku otrzymaliśmy statuetkę IDOL 2016 w kategorii Media przyznawaną przez Fundację Szansa Dla Niewidomych. Informujemy o ważnych dla Czytelników sprawach i wydarzeniach, zachęcamy ich do aktywności we wszelkich dziedzinach życia.

Liczba głosów: 21

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Centrum Szyfrów Enigma (CSE) / Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Ekspozycję CSE zwiedza się z audioprzewodnikiem z audiodeskrypcją i wskazówkami nawigacyjnymi. Ekspozycja została pokazana na planach tyflograficznych. Zmiany poziomów na ekspozycji oznaczone są polami uwagi. Powstały broszury z podstawowymi informacjami o CSE w brajlu. Przy wejściach do budynku są znaczniki TOTUpoint. Poręcze w ciągach komunikacyjnych oznaczono brajlem. Szafki w szatni są wyposażone w instrukcje w brajlu. Oferujemy możliwość asysty dla osób z dysfunkcją wzroku w czasie wizyty w CSE. W ramach projektu Patriotyzm Jutra zostały wykonane modele i plany tyflograficzne maszyn szyfrujących. Stale współpracujemy z organizacją Niewidzialna Ulica (m.in. ocena dostępność budynku oraz strony internetowej CSE), dzięki czemu rozwijamy dostępność placówki metodą partycypacyjną.

Liczba głosów: 34

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wszystkie budynki uczelni są wyposażone w tabliczki brajlowskie oraz system nawigacyjny dla osób niewidomych. Realizowane zajęcia są dostępne dla studentów z niepełnosprawnością wzroku. Ponadto uczelnia realizuje działania na rzecz środowiska osób niewidomych np. zbiórki materiałów edukacyjnych dla szkoły w Owińskach ("Biblioteka zapachów", "Okładka dlaTadka").

Liczba głosów: 214

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku w postaci planu tyflograficznego Sali Obsługi Klienta, opatrzonego legendą w brajlu. Tablice informacyjne zawierają piktogramy i napisy w brajlu. Nad wejściem do Sali jest głośnik systemu kierującego dźwiękowo. Współpracuje on z aplikacją YourWay, pomagając osobom niewidomym i słabowidzącym znaleźć wejście do budynku, z udogodnieniami w postaci kontrastowych oznaczeń na schodach, udźwiękowionej windy. Na Sali są ekrany powiększające, lupy, lampki doświetlające i ramki ułatwiające podpis. Strona WWW jest cyfrowo dostępna. Możliwa jest nawigacja klawiaturą. Strona odczytywana jest przez programy odczytujące dzięki znacznikom, aktywnemu fokusowi i tekstom alternatywnym. Możliwa jest zmiana kontrastu i powiększenie skali strony.

Liczba głosów: 159

Głosowanie zakończone, dziękujemy!