Województwo małopolskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Regina Mynarska z Fundacji Pełni Kultury

Regina Mynarska: pracownik Fundacji Pełni Kultury. Ekspertka ds. dostępności i pozyskiwania funduszy. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Audiodeskryptorka, koordynatorka dostępnych wydarzeń, trenerka dostępności. Współpracuje z takimi instytucjami, jak: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Fundacja im. Bronisława Chromego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa, Muzeum Polskiej Piosenkiw Opolu, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatr Ludowy w Krakowie, Uniwersytet im. Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Grupa Bieszczadzka GOPR, dla której stworzyła opisy pierwszego w Polsce dostępnego szlaku turystycznego.

Liczba głosów: 42

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Tomasz Koźmiński z Fundacji For Heroes

Tomasz Koźmiński: Prezes Zarządu Fundacji For Heroes. Fundacja ta zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez treningi koszykówki na wózkach. Została ona powołana do życia, by pokazywać BOHATERÓW, którzy na co dzień żyją wokół nas i łamią wszelkie bariery. Jako osoba, która utraciła wzrok angażuje się również w działania na rzecz osób niewidomych.

Liczba głosów: 97

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Kamil Szynal (Sucha24.pl, majkmalopolska.pl)

Kamil Szynal: redaktor portalu Sucha24. Zajmuje się rekonstrukcją historyczną, marketingiem internetowym i copywriting'iem oraz grafiką. Człowiek otwarty na osoby z niepełnosprawnościami. Wolontariusz Fundacji Szansa dla Niewidomych w Tyflopunkcie w Krakowie.

Liczba głosów: 33

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Katarzyna Hnat (Radio Pogoda)

Katarzyna Hnat: dziennikarka, reporterka pracująca w Grupie Radiowej Agora (Radio Pogoda, Złote Przeboje). Trenerka emisji głosu w firmie szkoleniowej Bajka w Krakowie, instruktorka wokalu w grupie muzyczno-teatralnej De Oriunde.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Fundacja Artystyczna Cantito

Fundacja Artystyczna Cantito: istnieje po to, aby niepełnosprawnym artystom dawać nadzieję i wiarę we własne możliwości. Pokazuje młodym twórcom, że żadna niepełnosprawność nie powinna przekreślać ich artystycznej przygody. Dlatego organizuje warsztaty muzyczne, koncerty i inne imprezy kulturalne. Wyposaża swoich muzyków w instrumenty, sprzęt nagłaśniający, potrzebny do samodzielnego organizowania wydarzeń muzycznych. Niepełnosprawni artyści często pochodzą z biednych rodzin, dlatego wspiera ich pomocą materialną, wypłacając stypendia służące rozwojowi ich twórczości oraz talentu. Promuje swoich podopiecznych na różnych ogólnodostępnych festiwalach muzycznych, gdyż kontakt z osobami pełnosprawnymi i zaprezentowanie własnej twórczości jest najlepszym sposobem na rewalidację i integrację.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie: Muzeum jest otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wśród elementów ułatwiających osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z oferty kulturalnej instytucji należy wymienić: atlas świata z mapami wypukłymi i opisem brajlem, folię powiększającą do dyspozycji osób niedowidzących czy audiodekrypcję dużej części eksponatów. Istnieje również możliwość udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Muzeum stworzyło także specjalną aplikację, która w znaczący sposób poprawia jakość zwiedzania.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Bagatela

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego: W zakresie dostępności oferty kulturalnej teatr posiada możliwość wystawiania spektaklu z audiodeskrypcją i/lub udziałem tłumacza języka migowego. Placówka jest otwarta na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dostępność w zakresie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne i obsługa widowni, portier).

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr KTO

Teatr KTO: Nowa siedziba teatru mieści się przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są oddalone od obiektu o ok. 50 metrów. Wejście do budynku znajduje się na poziomie zero. Drzwi wyposażone są w oznaczenia kontrastowe oraz wideodomofon, który umożliwia wezwanie obsługi.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!