Województwo śląskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Beata Tomanek

Redaktor Beata Tomanek jest autorką i prowadzącą w radiu audycję nadawaną w czwartek wieczorem "Gdzieś obok nas". Na początku była ona poświęcona problemom ludzi ociemniałych oraz niepełnosprawnych. Z czasem jej formuła rozszerzyła się, teraz jest to audycja publicystyczna z elementami edukacji i poradnictwa poruszająca problemy osób niepełnosprawnych oraz ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każdy element audycji posiada walory edukacyjne bądź poradnicze. Wielu audycjom towarzyszą telefoniczne dyżury ekspertów, którzy udzielają porad. Sama Pani redaktor często bierze udział w różnych akcjach pomocowych oraz krzewi szeroko pojętą kulturę wśród niepełnosprawnych i nie tylko, teakże w środowiski ludzi zdrowych.

Liczba głosów: 18

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Edyta Świątczak - Gurzęda

Regionalny Specjalista ds Doradców Włączenia Społecznego. Z wykształcenia magister filologii polskiej. Członek Wojewódzkiej Rady Społecznej ds ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego. Ekspert w międzynarodowych projektach dot. działań na rzecz środowiska os. z niepełnosprawnościami. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z/s w Katowicach. Ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, zarówno w projektach międzynarodowych, jak i krajowych. Współpracuje z: Belgią, Niemcami, Grecją, Portugalią, Irlandią.Doradca zawodowy i trener umiejętności społecznych; szkoleniowiec w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz w zakresie kompetencji miękkich, specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją kompleksową.

Liczba głosów: 203

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MICHAŁ BAŁAMUT

Niewidomy informatyk. W roku 2006 ukończył informatykę na Politechnice Śląskiej. Od wielu lat związany jest z firmą Altix, gdzie pracuje jako programista, tłumacz i administrator serwerów. Współtworzył Windows'owe wersje syntezatorów mowy Speak i Loquendo, jest głównym autorem aplikacji Magni (pakiet lektorski), zajmował się spolszczeniem programu powiększającego obraz MAGic. Audyotr stron internetowych rozlicznych instytucji. W Fundacji Szansa dla Niewidomych odpowiadał za informatyczną stronę projektu Kulturalny Erudyta. Współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi firmami, takimi jak Freedom Scientific, Index Braille. Największym jego dziełem jest pakiet Euler 2.0, służący do redakcji tekstu brajlowskiego translacji zwykłego tekstu na wersję brajlowską. Autor aplikacji Your Way.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PAWEŁ PLUDRA

Magister fizjoterapii, ukończył także studia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Transportu. Fizjoterapeuta z zamiłowania i z zawodu.W latach 2014-2021 pracownik firmy Altix Sp. z o.o., trener szkoleń z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami. Od 2014 r. wolontariusz Fundacji Szansa dla Niewidomych. To niezwykle pogodny człowiek, społecznik, wieloletni działacz na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty i życzliwy dla drugiego człowieka. Chętnie służy merytorycznym wsparciem i dobrą radą. Służy pomocą zarówno technologiczną, jak i merytoryczną w przełamywaniu barier osób niewidomych (nowoczesne technologie, komputery, telefony i inne). Realizator szkoleń z obsługi komputera, oprogramowania specjalistycznego, smartfonów z systemami Android, IOS

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Renata Lisiecka-Wolny

Pani Renata Lisiecka-Wolny to instruktor czynności dnia codziennego, uczy niewidomych beneficjentów gotować wkłada w to wiele siły i swojego serca .

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Tyfloakademia

Od 2020 roku działa na YouTube pierwsza w Polsce TYFLOAkademia założona przez stowarzyszenie “W Labiryncie”. TYFLOAkademia to kanał informacyjno-edukacyjny przedstawiający materiały pomocnicze dla osób niewidomych i niedowidzących. Kanał przeznaczony jest dla rodziców, nauczycieli i przyjaciół osób niewidomych oraz wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś na temat jak niewidomi sobie radzą na co dzień. Materiały video tworzone są przez osoby niewidome dzięki czemu całkowicie oddają realia funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.Celem akademii jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat niewidomych i słabowidzących oraz obalanie wszelkich mitów i stereotypów, które przez wieki utrwaliły się w środowisku osób widzących na ich temat. Pokazujemy, że osoba niepełnosprawna też może

Liczba głosów: 70

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Fundacja Internationaler Bund Polska

Fundacja wiele lat wspiera środowisko ON a w szczególności niewidomych i słabowidzących w partnerstwie z PZN kołem w Tychach realizuje projekty mające na celu udzielenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia dla osób niewidomych oraz niedowidzących z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i miasta Tychy. Jest organizatorem i wykonawcą programu,ministerialnego asystent osobisty ON z tego wsparcia w większości korzystają osoby niewidome i słabowidzące. Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez fundację IB Polska w Tychach, którego kierownikiem jest Bartłomiej Szymczyk realizuje projekt pt. „Bez przeszkód”, który zapewnia wsparcie ON, które są nieaktywne zawodowo. To propozycja dla ON z Tychów i województwa śląskiego chcących wrócić na rynek pracy.

Liczba głosów: 64

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie od 1999 r. działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami mieszkańców powiatu częstochowskiego. Z sukcesem współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Pracownicy jednostki z bardzo dużym zaangażowaniem, które jest doceniane przez mieszkańców i instytucje współpracujące, realizują nowe zadania, pozyskując środki finansowe m. in. z EFS. Realizują szereg projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym Aktywny Samorząd, Wyrównywanie Różnic Między Regionami III, Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz pomoc niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy. Najważniejsze jest jednak indywidualne i podmiotowe podejście do interesanta, pomoc we wszystkich urzędowych procedurach i empatia, którą charakteryzują się pracownicy.

Liczba głosów: 112

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Polski w Bielsku Białej

Jedna z pierwszych instytucji w kraju wprowadził na stałe do repertuaru przedstawienia z audiodeskrypcją. Od 2013 roku realizowany jest cykl „Spektakle bez barier”, w ramach którego odbywają się przedstawienia i wydarzenia dodatkowe - warsztaty, oprowadzania, spotkania z artystami, reżyserami, scenografami - przybliżające sam teatr, jego historię i kulisy powstawania przedstawień. Pomocą służą trójwymiarowe modele teatru, tyflografiki i makiety scenografii.

Liczba głosów: 244

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Rozrywki w Chorzowie

W tym miejscu pracują bardzo wrażliwi i kompetentni LUDZIE , którzy rozumieją problemy osób z dysfunkcją wzroku. Jako jeden z pierwszych-ten Teatr- wprowadził spektakle z audiodeskrypcją. Pracownicy spełniają marzenia niewidomych umożliwiając indywidualne spotkania z aktorami. W Teatrze Rozrywki wszystkie osoby niepełnosprawne czują się ważne i dowartościowane.

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone, dziękujemy!