Województwo kujawsko-pomorskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Dawid Krasiński

Aktualnie pracownik dydaktyczny Instytutu Matematyki UKW, współpracownik Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami UKW, działacz w Stowarzyszeniu Bydgoski Klub Goalball oraz współopiekun Zrzeszenia Studentów Ukraińskich „Tryzub”. Na co dzień interesuje się nowoczesnymi technologiami dla osób niewidomych. Do jego sukcesów sportowych zaliczyć można zdobycie tytułu Mistrza Polski Niewidomych w Taekwondo Olimpijskim oraz kilkukrotne zwycięstwo Integracyjnych Mistrzostw Polski Akademickiego Związku Sportowego w Goalball (wraz z drużyną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Był Prezesem Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UKW, działaczem Samorządu Studenckiego UKW oraz wolontariuszem Stowarzyszenia Visus Supremus.

Liczba głosów: 277

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Helena Skonieczka

Poetka i eseistka. Swoje utwory poetyckie publikuje pod nazwiskiem Helena Dobaczewska-Skonieczka. Autorka dziesięciu tomików poetyckich i wieloletnia animatorka ruchu kulturalnego. Redaktorka kilkunastu wydawnictw związanych z serią „Biblioteka OKATiK-a” przy Polskim Związku Niewidomych w Okręgu Kujawsko-Pomorskim. Stypendystka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wielokrotna stypendystka Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Jej wiersze, recenzje i inne teksty ukazywały się w „Akancie”, „LiryDramie", „Metaforze Współczesności”, oraz w licznych antologiach. Prezentowała swoje wiersze m.in. w Anglii, Holandii, na Litwie, Islandii i we Francji. Od 30 lat członkini Międzynarodowego Związku Esperantystów (Uniwersala Esperanta Asocio w Rotterdamie), wieloletnia instruktorka ZHP.

Liczba głosów: 57

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Katarzyna Peplińska-Pietrzak

P. Katarzyna od kilku lat pracuje w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu i pełni tam stanowisko koordynatorki ds. dostępności i specjalistki ds. edukacji. Za jej sprawą w Teatrze pojawiły się spektakle z audiodeskrypcją, warsztaty oraz oprowadzanie po teatrze dla osób niewidomych i słabowidzących. W swojej codziennej pracy skupia się ponadto na dostosowaniu w jak największym stopniu działalności teatru do osób niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 59

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Małgorzata Szczepanek

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy

Liczba głosów: 9

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Mikołaj Piekut

Pan Mikołaj jest pełnomocnikiem Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy do spraw osób z niepełnosprawnościami, koordynatorem do spraw sportu osób z niepełnosprawnościami Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego WSG oraz opiekunem Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych WSG. Z dużym zaangażowaniem organizuje cyklicznie Integracyjne Mistrzostwa Polski Akademickiego Związku Sportowego w goalballu. Działa więc na rzecz osób niewidomych i niedowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami. Wspiera różne programy dla nich.

Liczba głosów: 127

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy od wielu lat zajmuje się tematyką osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących. Od kilku lat jest także patronem medialnym regionalnej konferencji REHA, a poza tym publikuje artykuły oraz prowadzi audycje radiowe, które przybliżają społeczeństwu środowisko osób niewidomych oraz ich codzienne życie.

Liczba głosów: 21

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Tomasz Pankura (Weź to poczuj)

bloger, youtuber Pan Tomek o sobie: Nazywam się Tomek, znajomi mówią na mnie Kurczak i od niedawna Pan Kura. Jestem ojcem, który spełnia się zawodowo i rodzinnie! Kryje się we mnie jeszcze coś wyjątkowego - coś, co odmieniło moje życie. Choruję na dziedziczną neuropatię Lebera, której skutkiem jest częściowy zanik nerwu wzrokowego, co spowodowało, iż jestem osobą niedowidzącą - ale to tylko szczegół Poprzez tą stronę chciałbym pokazać Wam, że pomimo pewnej dysfunkcji życie naprawdę może być piękne.

Liczba głosów: 50

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy

Placówka jest najstarszą w Polsce (rok założenia: 1872) szkołą zajmującą się edukacją, wychowaniem i rewalidacją dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci i młodzież z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz trzech kolejnych województw Polski północnej: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskie. Poprzez różnorodność zajęć rewalidacyjnych specjaliści z Ośrodka rozwijają w uczniach zaangażowanie oraz chęć działania, poczucie własnej wartości i współodpowiedzialności za siebie i za innych. Zabawa, praca i nauka w grupie rówieśniczej pozwala na wszechstronny rozwój dziecka we własnym tempie, twórcze myślenie oraz samodzielność życiową po zakończonej edukacji.

Liczba głosów: 13

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

W ptaszarni zamontowano specjalną udźwiękowioną tablicę przedstawiającą rozmieszczenie wybranych gatunków ptaków na mapie świata, a na terenie Ogrodu dwie bazy dźwiękowe z wybranymi gatunkami zwierząt z wybiegów zewnętrznych. Dodatkowo dla tych osób przygotowano tabliczki z opisami brajlowskimi, które w przypadku pomników przyrody zostały wzbogacone wypukłymi rycinami. Dzięki realizacji projektu możliwy stał się również udział dzieci i młodzieży niewidomych oraz słabowidzących w zajęciach dydaktycznych, podczas których będą mogły korzystać z książeczek tematycznych pisanych brajlem.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu już od wielu lat zajmuje się organizacją spektakli z audiodeskrypcją, warsztatami oraz zwiedzaniem teatru dla osób niewidomych. Nieustannie poszerza się zasób spektakli z audiodeskrypcją, co wpływa dodatnie na ilość instytucji dostosowanych do osób niewidomych i słabowidzących z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.

Liczba głosów: 42

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy prowadzi wypożyczalnię Multimedia 39, w której zbiorach znajduje się ponad 100 filmów z audiodeskrypcją oraz wiele audiobooków, oraz płyt muzycznych. W ostatnim czasie Fundacja nawiązała z nią współpracę, dzięki której co drugi czwartek w miesiącu w Bibliotece będą się odbywały pokazy filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. Od września 2021 działa w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy Dyskusyjny Klub Książki Mówionej utworzony z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących w ramach Ogólnopolskiego Programu "Dyskusyjne Kluby Książki". Klub korzysta z audiobooków. Spotkania odbywają się raz miesiącu w Bibliotece Głównej WiMBP."

Liczba głosów: 29

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Uczelnia od 15 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Od 2016 jest Organizatorem Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS W GOALBALLU. W strukturach WSG funkcjonuję Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które oferuję kompleksową wsparcie dla każdej niepełnosprawności. Jest też organizatorem wielu wydarzeń jak i konferencji gdzie poruszane są kwestie osób z dysfunkcjami wzroku. Na co dzień uczelnia współpracuje z wieloma organizacjami w tym Specjalnym Ośrodkiem Szklono Wychowawczym im. Luisa Braila w Bydgoszczy.

Liczba głosów: 51

Głosowanie zakończone, dziękujemy!