Województwo świętokrzyskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Jolanta Szymanowska

Z wykształcenia graficzka i ceramiczka, prywatnie łącząca obie pasje w jedno. Od 2017 roku pracuje w Instytucie Dizajnu organizując warsztaty i programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Udział w Niewidzialnej Wystawie w Warszawie, prowadzonej przez niewidomych przewodników, ukazał jej codzienność osób niewidomych i nowe możliwości współpracy. Dzięki poznanym tam osobom ceramika zyskała nowe znaczenie, oddziałując na zmysły nie tylko formą, ale również fakturą, podkreślając możliwość dotyku. Artystka uczestniczy w spotkaniach i uczy się o postrzeganiu świata przez innych. Wraz z Fundacją Szansa – Jesteśmy Razem stworzyła warsztaty, na których uczestnicy wylepiali miseczki i prototyp pojemniczka sygnowanego brajlem. Obecnie pracuje nad nowymi projektami dedykowanymi osobom niewidomym.

Jolanta Szymanowska - zagłosuj

Łukasz Pająk

W swojej pracy łączy tradycję z nowoczesnością czyniąc Mediatekę wielofunkcyjną placówką kulturalną obsługującą zarówno młodych odbiorców, jak i osoby dorosłe. Inicjuje i realizuje mnóstwo wydarzeń dla całego społeczeństwa w celu poszerzania kultury czytelnictwa. Od kilku lat jest w stałym kontakcie z Fundacją, której pomaga i wspiera przy każdej możliwej okazji, m.in. pomaga w transmisjach on-line. Jest osobą niezwykle otwartą i pomocną, a przy tym zawsze uśmiechniętą. Chętnie angażuje się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyplom od Prezesa Zarządu RCW w Kielcach za wkład w rozwój projektu Wolontariat Długoterminowy Europejskiego Korpusu Solidarności.

Łukasz Pająk - zagłosuj

Rodzina Państwa Leduchowskich

To trzyosobowa rodzina, od 14 lat małżeństwo. Od początku pragnęli zostać rodzicami, choć ich droga była długa i wyboista. Kilka lat temu postanowili dać dom dziecku, które już jest na świecie i potrzebuje miłości. Z determinacją pokonywali przeszkody. Trzy lata temu poznali Adrianka, niespełna trzyletniego chłopca z niepełnosprawnością, który potrzebował domu. Dziecko, które miało wychowywać się w placówce, może wychowywać się w środowisku rodzinnym. W sierpniu miną trzy lata wspólnego życia. Ich syn jest teraz szczęśliwym przedszkolakiem, który każdego dnia ich zachwyca. Trudności miały sens, co przypomina każdy uśmiech Adrianka i jego postępy. Choć bywa trudno, wiedzą, że podjęli słuszną decyzję, zapewniając mu kochające rodzinne środowisko.

Rodzina Państwa Leduchowskich - zagłosuj

MEDIA

Magdalena Bielak (Meloradio)

Od pięciu lat reporterka Meloradia Kielce porusza tematy bliskie ludziom i ich otoczeniu. Jej praca koncentruje się na zwiększaniu świadomości profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej, nie zapominając o osobach ze szczególnymi potrzebami, które napotykają na różne bariery. W reportażach sportowych, naukowych, medycznych, społecznych i kulturalnych stara się mówić o tych barierach i je przełamywać. Jej motto to: "Nic co ludzkie, nie jest mi obce", co odzwierciedla zaangażowanie i empatię w podejściu do każdego tematu.

Magdalena Bielak (Meloradio) - zagłosuj

Radio eM Kielce

Lokalna rozgłośnia z województwa świętokrzyskiego podejmuje tematy ważne dla mieszkańców regionu, szczególnie koncentrując się na inicjatywach dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje o działaniach podejmowanych przez władze Kielc i województwa, inwestycjach oraz akcjach fundacji i stowarzyszeń podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przekazuje wiadomości o inicjatywach kościoła katolickiego, w tym Caritas, wspierających potrzebujących i niepełnosprawnych. Na antenie często goszczą aktywiści działający społecznie i charytatywnie, docierając do szerokiego grona odbiorców. Rozgłośnia wspiera apele o pomoc i zbiórki dla potrzebujących, wierząc, że takie działania są misją mediów lokalnych i realnie wpływają na dobrostan osób z niepełnosprawnościami.

Radio eM Kielce - zagłosuj

Weronika Wawszczyk- Radio ESKA

Ceni sobie możliwość poruszania ważnych tematów, szczególnie dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością. Jej podejście do problemów społecznych wynika z wychowania przez rodziców, którzy pracują w Domu Pomocy Społecznej. Zawsze imponowało jej ich zawodowe zaangażowanie i empatia. Podczas studiów nagrała podcast z mieszkańcami DPS-u, z których jeden zwyciężył w Olimpiadach Specjalnych w Karolinie Północnej. Jej współpraca z Fundacją Szansa rozpoczęła się podczas festynu w Parku Miejskim, gdzie miała okazję zaśpiewać dla podopiecznych. W pracy dziennikarskiej stara się uwrażliwiać innych na codzienność osób z niepełnosprawnością. Podziwia ich walkę o siebie i sukcesy, jakie odnoszą. Ma nadzieję, że dzięki dziennikarzom pomoc potrzebującym stanie się codziennością, a nie heroizmem.

Weronika Wawszczyk- Radio ESKA - zagłosuj

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji

Centrum Geoedukacji to obiekt ukierunkowany na popularyzację nauki i edukację nieformalną dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie nauk o Ziemi. Wśród korzystających z oferty Centrum są również osoby niewidome i niedowidzące. Pod względem architektonicznym i funkcjonalnym obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W obiekcie funkcjonują m.in. specjalne pomoce dydaktyczne dedykowane osobom niewidomym: Geologiczna Ścieżka Czasu z opisami w alfabecie Braille'a, tyflomapy, stanowiska odsłuchowe na ekspozycji, okazy geologiczne i modele do rozpoznawania dotykiem. W Centrum promowana jest również idea dostępności instytucji kultury (w tym muzeów) dla osób niewidomych i niedowidzących, poprzez organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji - zagłosuj

Kieleckie Centrum Kultury

KCK stawia na dostępność, realizując różne wydarzenia. Nacisk połączony jest na integrację środowisk osób ze specjalnymi potrzebami ze sprawnymi. Dzięki dotacjom zrealizowano m.in. warsztaty „Widzimy się”, „Nie bądź głuchy na kulturę”, „Projekt: Empatia” dla dzieci i młodzieży. KCK ma stronę www w formacie WCAG 2.1. KCK była w 2023 roku beneficjentem projektu Kultura bez barier (PFRON + Ministerstwo Kultury). Kielecka instytucja testowała model dostępności. Do stałej oferty weszły niektóre z działań, m.in. oprowadzania z audiodeskrypcją w Galerii „Winda”. Instytucja rozpoczyna projekt „Projektowanie Uniwersalne Kultury – dostępność w instytucjach kultury”, realizowany przez NCK. Szkolenia dla kadry, a potem autodiagnoza da szansę na dużą dotację (tylko 30 instytucji w Polsce).

Kieleckie Centrum Kultury - zagłosuj

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl''

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku jest miejscem przyjaznym dla niepełnosprawnych, w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących. Ośrodek posiada 30 audioprzewodników w trzech językach, z elementami audiodyskrypcji. Dzięki nim zwiedzający mogą zapoznać się z ekspozycją i poznać historię przedwojennej społeczności żydowskiej z Chmielnika. Muzeum dysponuje dwiema tablicami tyflograficznymi, na których znajduje się m.in. plan przedwojennego miasteczka czy bima (podwyższenie lub wieża. Bima zawsze ulokowana była w centralnym punkcie synagogi. Z tego miejsca odczytywano fragmenty Tory i ksiąg prorockich). Ośrodek jest miejscem, gdzie można wysłuchać opowieści czy muzyki klezmerskiej z głośników. Największą atrakcją jest jedyna na świecie szklana bima.

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl'' - zagłosuj

Paweł Kubiak

Pan Paweł Kubiak od 2007 r. jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Końskich. W 2020 r. został przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. ON. Z jego inicjatywy zamontowano dodatkowe tablice informujące kierowców o obecności osób niewidomych na drodze przy ZAZ-ie w Końskich, wykonano ścieżkę z polami uwagi dla osób niewidomych i słabowidzących w budynku starostwa, umieszczono na drzwiach wejściowych tablice informujące o możliwości korzystania z psa przewodnika, dokonano likwidacji barier komunikacyjno – informacyjnych (montaż taśm ostrzegawczych w ciągach komunikacyjnych, zakup nakładek na poręcze schodowe i tablic informacyjnych z brajlem, zakup pętli indukcyjnej, wprowadzenie planu tyflograficznego, zakup powiększalnika elektronicznego, zakup Omni Reader (urządzenie lektorskie).

Paweł Kubiak - zagłosuj