Województwo świętokrzyskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Anna Michnicka

Prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ZŁOTE SERCE w Pińczowie. Psycholog, tyflopedagog, grafik komputerowy. Od dziesięciu lat związana z miesięcznikiem o świecie dotyku i dźwięku "Help - jesteśmy razem". Od ponad dekady pozostaje w stałym kontakcie z Fundacją Szansa dla Niewidomych, której pomaga i wspiera przy każdej możliwej okazji. Jest osobą niezwykle otwartą i pomocną, a przy tym nie brakuje jej uśmiechu na twarzy. Chętnie angażuje się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Liczba głosów: 182

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Dorota Wójcik

Prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim od 2011 roku, prężnie działa na rzecz środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Wyróżniona brązową i srebrną honorową odznaką PZN. Otrzymała także wiele innych nagród i dyplomów za swoje osiągnięcia. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Szansa dla Niewidomych na wielu płaszczyznach. Posiada bardzo dobre kontakty w władzami samorządowymi, a także innymi organizacjami i firmami działającymi na terenie powiatu ostrowieckiego. Stale współpracuje z lokalnymi mediami propagując idee świata otwartego dla niewidomych.

Liczba głosów: 108

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Izabela Petz

Uczennica ósmej klasy w szkole podstawowej nr 33 w Kielcach. Jest bardzo zaangażowana w życie szkoły a w swojej klasie pełni funkcję przewodniczącej. Od dwóch lat regularnie prowadzi prezentacje dla klas I -III, opowiadając o osobach niewidomych i słabowidzących. Mimo swojej dysfunkcji wzroku, czynnie uczestniczy w Szkolnym Kole Caritas. Od ośmiu lat jest stałym członkiem Scholii Parafialnej, a od trzech lat uczęszcza na spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W ramach tej ostatniej organizacji pomaga w kiermaszach, zbiórkach, prowadzeniu spotkań i innych działaniach związanych z szeroko pojętą pomocą. Związana jest również z klubami Wolna Strefa. Aktywnie udziela się w działalność tej placówki. Pomaga młodszym klubowiczom w odrabianiu lekcji, uczestniczy w sekcja

Liczba głosów: 94

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Brak nominacji w tej kategorii.

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

to urząd, który wspiera rzeczowo oraz finansowo działania Polskiego Związku Niewidomych Koła w Jędrzejowie. Organizacja może zawsze liczyć na bezinteresowną pomoc pracowników Starostwa. Niepełnosprawni petenci są zawsze miło i profesjonalnie obsługiwani w urzędzie, a pracownicy dokonują wszelkich starań, aby odpowiedzieć na potrzeby niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 15

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Miasta w Sędziszowie

instytucja, która wspiera różne inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia niewidomych i słabowidzących. Burmistrz jest osobą niezwykle otwartą na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym niewidomych czy osoby z autyzmem. Systematycznie wspiera finansowo działania Polskiego Związku Niewidomych Koła w Jędrzejowie.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Miasta w Starachowicach

To instytucja, w której potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych są uwzględniane. Pracownicy chętnie poszerzają swoją wiedzę na temat obsługi osób niepełnosprawnych, wdrażają rozwiązania ułatwiające samodzielne poruszanie się osób niewidomych i niedowidzących po urzędzie. W urzędzie zostały zamontowane kontrastowe nakładki na schody, a także przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi niepełnosprawnego petenta.

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone, dziękujemy!