Województwo świętokrzyskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Alicja Jaskólska

Pani Alicja Jaskólska jest wieloletnią członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Dwikozach. Należy do Sandomierskiego Klubu Amazonek.Pomimo znacznej niepełnosprawności narządu wzroku, aktywnie uczestniczy w akcjach profilaktycznych związanych z wczesnym wykrywaniem raka piersi np. podczas uroczystości gminnych i powiatowych. Angażuje się w pozyskiwanie środków finansowych na organizację form rehabilitacji osób dotkniętych chorobą onkologiczną. Należała również do Ludowego Zespołu Artystycznego „Dwikozianie”. Prywatnie, choć sama doświadcza wielu cierpień z powodu chorób, jest wspaniałą matką, babcią i troskliwą żoną opiekującą się swoim mężem. Jest przykładem człowieka, który pomimo znacznego upośledzenia narządu wzroku, uczy jak unikać wykluczenia ze środowiska i pomagać innym.

Liczba głosów: 44

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Beata Zielińska

Pedagog specjalny, osoba niewidoma, ukończyła studia magisterskie: "Rewalidacja z terapią pedagogiczną." Przez kilkanaście lat pełniła funkcję rodziny zastępczej dla dziecka z wieloraką niepełnosprawnością. Dziś ten chłopiec jest jej synem. Na co dzień jest matką, żoną, ale także pedagogiem, rehabilitantem a czasem nawet pielęgniarką dla swojego dziecka. Służy także wsparciem niewidomym dzieciom i dorosłym. Jej wielkim marzeniem jest, by niewidomi mogli w pełni i bez niepotrzebnego stresu i napiętnowania, z odwagą i radością cieszyć się niezależnością a w szczególności by bez przeszkód mogli zakładać rodziny i cieszyć się rodzicielstwem.

Liczba głosów: 162

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Marian Zakrzewski

od 2015 roku Prezes Zarządu Koła Kielce Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego oraz zastępca Prezesa zarządu PZN Okręgu Świętokrzyskiego. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kielcach. W 2017 za swą działalność otrzymał wyróżnienie w konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”. Jest osobą niewidomą, która zadziwia pracowitością, energią i pomysłami. Swymi działaniami przyczynia się do usamodzielnienia osób niewidomych i słabowidzących w Województwie Świętokrzyskim. Wykazuje się wyjątkową kreatywnością, wykorzystując swoje bogate doświadczenie, by w niekonwencjonalny sposób podejmować wyzwanie aktywizacji społecznej, kulturalnej i zawodowej wśród osób niepełnosprawnych, obdarzając je wsparciem i troską.

Liczba głosów: 56

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Przemysław Rogalski

Niewidomy, niezwykle aktywny człowiek, o wielu pasjach i talentach, który swoją postawą pokazuje, że niepełnosprawność nie musi ograniczać. Ukończył studia z filologii angielskiej, podyplomowe studia informatyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest aktywny zawodowo. Prowadzi szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku, bierze udział w konsultacjach mających na celu propagowanie audiodeskrypcji. Od 2013 roku śpiewa i gra na gitarze w zespole wokalno-instrumentalnym Con Amore. w 2015 roku wraz ze swoją partnerką taneczną zdobył zwycięstwo podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Osób Niewidomych i Słabowidzących. Aktywnie współpracuje w spektaklach teatralnych ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki Ponadczasowi.

Liczba głosów: 153

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Brak nominacji w tej kategorii.

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Instytucja świadcząca usługi z zakresu pomocy społecznej, dialogu obywatelskiego, adaptacji dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją narządu wzroku. Od wielu lat z zaangażowaniem wspiera realizację programów rehabilitacji i integracji społecznej dla dzieci oraz dorosłych niewidomych i słabowidzących, przyczyniając się do wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji i szeroko pojętej aktywności społecznej, zawodowej, kulturalnej, sportowej i turystycznej. Współpraca Polskiego Związku Niewidomych Koła Kielce z MOPR w Kielcach przebiega w atmosferze profesjonalizmu, wysokich kompetencji, życzliwości i przychylności, w szczególności ze strony Pani Dyrektor Magdaleny Gościniewicz oraz wszystkich pracowników, którzy służą pomocą i wsparciem.

Liczba głosów: 18

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Jest to urząd, który dostosowuje się do zapewnienia wysokiej jakości obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami. Wdraża rozwiązania i udogodnienia dla klientów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, poruszających się na wózkach, dla osób starszych. Dzięki pracownikom posługującym się językiem migowym osoby niesłyszące mogą załatwić sprawę podatkową bez przeszkód. Nawet wtedy, gdy urząd nie jest dla nich właściwy. Wszystkie działania są konsultowane wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, które są zapraszane do sprawdzenia poszczególnych funkcjonalności (np.: korzystania z usługi umów wizytę w urzędzie). Osoby z niepełnosprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników urzędu.

Liczba głosów: 216

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Piotr Babicki

Od 22 listopada 2018 r. Starosta Powiatu Starachowickiego, pomysłodawca i pierwszy prezes Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice, które działa między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Współorganizator Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach. W 2019 r. został odznaczony odznaką „Przyjaciel Niewidomych”. Wspiera działania Polskiego Związku Niewidomych koła Starachowice. Przyczynia się do kształtowania pozytywnych postaw wobec ludzi niepełnosprawnych, dąży do społecznego zwiększenia zakresu kompetencji i marginalizacji osób niepełnosprawnych, poprzez współpracę m.in. z Fundacją „Nasze Zdrowie”. Przyczynił się do uruchomienia na terenie powiatu „ Starachowickiej karty za jeden uśmiech”, uprawniającej osoby niepełnosprawne do korzystania ze zniżek i ulg.

Liczba głosów: 10

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

To instytucja, która jest otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy z ogromnym zaangażowaniem wspierają działania, których celem jest propagowanie nowoczesnej rehabilitacji. Są bardzo życzliwi i pomocni dla swoich petentów. Realizując programy takie jak. na przykład „Aktywny Samorząd” dokładają wszelkich starań, aby osoby z niepełnosprawnością uzyskały należytą pomoc. Dbają o to, aby instytucja była dostępna dla osób z różnymi dysfunkcjami wyposażając ją w odpowiedni sprzęt np. pentle indukcyjne, urządzenie lektorskie z funkcją powiększalnika itp.

Liczba głosów: 22

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Renata Janik

V-ce Marszałek Województwa Świętokrzyskiego od 22 listopada 2018 roku. Podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie świętokrzyskim. Dzięki jej staraniom powstały dwa Zakłady Aktywności Zawodowej tj. w Kielcach i Sandomierzu. Zainicjowała powołanie Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Współpracuje ze środowiskiem seniorów, wspierając liczne kluby seniora i uniwersytety III wieku, jest inicjatorką Kongresów Senioralnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Jest wrażliwa na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, chętnie wspiera inicjatywy, których celem jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Liczba głosów: 47

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zarząd Transportu Miejskiego na czele z Panią Dyrektor Barbarą Damian

To instytucja, która jest w pełni dostępna i przyjazna także dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 100% taboru wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny system zapowiedzi głosowych. Na prośbę środowiska przeprogramowano tablice elektroniczne w autobusach dzięki czemu są bardziej czytelne oraz wymieniono rozkłady jazdy na przystankach na nowe z powiększonym drukiem i większym kontrastem. Przedstawiciele środowiska niewidomych mogli czynnie uczestniczyć w projektowaniu ścieżek dotykowych na Dworcu Autobusowym, który wyposażono także w inne udogodnienia takie jak system beaconów czy oznaczenia w Braile'u.

Liczba głosów: 13

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

EDUKACJA

Brak nominacji w tej kategorii.

INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

To samorządowa instytucja kultury, która funkcjonuje od 36 lat zapewniając mieszkańcom miasta i przyjezdnym bogatą, ciekawą oraz różnorodną ofertę kulturalną. Dysponuje trzema obiektami - Miejskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biurem Wystaw Artystycznych. Obiekt jest dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Znajdują się w nim m. in. Oznaczenia w alfabecie brajla, toalety dla niepełnosprawnych, kontrastowe oznaczenia na schody, ścieżki dotykowe, nakładki brajlowskie na poręcze oraz plan tyflograficzny z rozmieszczeniem pomieszczeń.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Historii Kielc

To instytucja, która działa od 2008 r. Pracownicy chętnie angażują się w działania, których celem jest udostępnianie przestrzeni muzealnej dla osób z niepełnosprawnościami. Muzeum współpracuje między innymi z Fundacją Szansa dla Niewidomych, Polskim Związkiem Niewidomych Kołem Kielce organizując wystawy, prelekcje, wykłady, warsztaty. Pracownicy Muzeum chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, których celem jest docieranie do jak najszerszego grona odbiorców (posiadają certyfikat w zakresie posługiwania się PJM).

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Wsi Kieleckiej

W roku 2020 Muzeum Wsi Kieleckiej realizowało projekt "Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidzących i słabowidzących" w ramach programu Kultura Dostępna. Działania projektowe miały na celu umożliwienie możliwie samodzielnego i pełnego poznania kultury ludowej i historii polskiej wsi przez osoby z dysfunkcjami wzroku. W ramach działań przeszkolono pracowników Muzeum z zakresu obsługi turystów - interesantów niewidomych i słabowidzących. Opracowana została dedykowana ścieżka zwiedzania Parku Etnograficznego w Tokarni z przewodnikiem muzealnym. Do oferty wprowadzono specjalnie przystosowane warsztaty i lekcje muzealne. Stworzone zostały również specjalne tyfloprzewodniki, prezentujące wybrane obiekty, znajdujące się na terenie Parku Etnograficznego.

Liczba głosów: 28

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Większość członków Rady to osoby z różnymi niepełnosprawnościami – gwarantuje to dbałość o różnorodne potrzeby tego środowiska. Dzięki determinacji Rady w Kielcach powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu łatwiej i szybciej załatwiane są sprawy i rozwiązywane problemy. Rada przekazuje urzędnikom zarówno drobne bolączki niepełnosprawnych kielczan, jak też inspiruje i konsultuje działania na rzecz dostępności przy dużych miejskich projektach. To właśnie dzięki presji Rady zostaną wybudowane windy do tunelu kieleckiego Dworca Kolejowego. Rada także brała udział w konsultacjach dotyczących dostępności Dworca Autobusowego – na jej wniosek miasto przeznaczyło dodatkowe 240 tys. zł. na udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

ANTYIDOL

Brak nominacji w tej kategorii.