Zdjęcie statuetki IDOL

Oświadczenie

Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Szansa dla Niewidomych, organizatorów KONKURSU IDOL musimy gorąco przeprosić za błąd, do którego doszło. Zgodnie z regulaminem konkursu, który już zainicjowaliśmy, trwa już etap zgłaszania kandydatów  w poszczególnych konkursowych kategoriach. Jak się okazało, oprogramowanie służące realizacji procesu zgłaszania kandydatów i głosowania zawierało błąd i dopuściło do głosowania, zanim został zamknięty etap zgłaszania kandydatów oraz przed opublikowaniem pełnej, zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu listy kandydatów. Zgodnie z regulaminem Konkursu jeszcze nie można oddawać swoich głosów. W tej sytuacji należy kontynuować zgłaszanie kandydatów, a głosy już oddane będą anulowane. W ślad za tym oświadczeniem publikujemy terminarz głosowania, by terminy poszczególnych etapów były znane i optymalne dla wszystkich zainteresowanych osób.

W związku jednak z tym, że, jak się okazało, chęć głosowania jest tak ogromna, a głosujący chcą dokonać wyboru tak szybko, zmieniamy terminarz. Wszystkie terminy zostały znacząco skrócone. Prosimy o zapoznanie się z kolejnymi naszymi komunikatami, a mianowicie:

Pragniemy przypomnieć, że na stronie http://idol.szansadlaniewidomych.org/ jest opublikowany regulamin KONKURSU IDOL, w którym są zamieszczone zasady obowiązujące zarówno osoby zgłaszające kandydatów, głosujące na nich, jak i kandydatów i laureatów konkursu.

Informujemy również, że nieprawidłowa wersja oprogramowania, a więc formularz służący do zgłaszania kandydatów i głosowania na nich został już zamieniony na poprawną wersję. Błąd nie został zauważony przez Organizatorów, a wynika z nieporozumienia z informatykami. Serdecznie za to przepraszamy. O omawianym, absurdalnym błędzie poinformowali nas uczestnicy głosowania, którzy zauważyli, że głosowanie już trwa, gdy jeszcze nie obwieszczono ostatecznych list do głosowania, za co serdecznie im dziękujemy.

Zespół Fundacji Szansa dla Niewidomych

Głosowanie w konkursie IDOL 2019

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do fundacyjnego konkursu IDOL organizowanego w następujących kategoriach:

Każdy może zgłosić kandydata/kandydatów w kategoriach, w których ta forma jest stosowna. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz miejsce pracy lub realizowanej działalności społecznej, krótki opis działań na rzecz środowiska niewidomych i słabowidzących oraz zdjęcie. Głosowanie rozpoczyna się w momencie ogłoszenia konkursu.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy regionalny oraz ogólnopolski. Po zakończeniu głosowania regionalnego, władze wybiorą kandydatów z każdej kategorii. Władze wezmą pod uwagę głos internautów jako głos doradczy. Po wyłonieniu kandydatów dla każdej z kategorii, rozpocznie się głosowanie ogólnopolskie.

Regulamin konkursu IDOL (PDF)

Aby oddać głos lub nominować do konkursu osobę lub instytucję, proszę najpierw wybrać województwo.