Zdjęcie statuetki IDOL

Głosowanie w konkursie IDOL 2020

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do fundacyjnego konkursu IDOL organizowanego w następujących kategoriach:

Każdy może zgłosić kandydata/kandydatów w kategoriach, w których ta forma jest stosowna. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz miejsce pracy lub realizowanej działalności społecznej, krótki opis działań na rzecz środowiska niewidomych i słabowidzących oraz zdjęcie. Głosowanie rozpoczyna się w momencie ogłoszenia konkursu.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy regionalny oraz ogólnopolski. Po zakończeniu głosowania regionalnego, władze wybiorą kandydatów z każdej kategorii. Władze wezmą pod uwagę głos internautów jako głos doradczy. Po wyłonieniu kandydatów dla każdej z kategorii, rozpocznie się głosowanie ogólnopolskie.

Regulamin konkursu IDOL (PDF)

Aby oddać głos lub nominować do konkursu osobę lub instytucję, proszę najpierw wybrać województwo.