Województwo podkarpackie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Andrzej Rudek

Niewidomy masażysta, założyciel i prowadzący od kilkunastu lat Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rudek”, Gabinet Rehabilitacji Medycznej w Rzeszowie. Łamie bariery, walczy z niechęcią i obojętnością społeczeństwa zatrudniając w kilku swoich placówkach osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, stwarzając im możliwość aktywizacji. W 2008 roku otrzymał nagrodę ,,Lodołamacza” – wyróżnienie przyznawane pracodawcom wrażliwym społecznie. Jest założycielem Fundacji Rudek dla Życia.

Liczba głosów: 117

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Lucyna Krzan

Niewidoma poetka znana na całym Podkarpaciu. Jej wiersze ukazały się m.in. w miesięczniku „Przewodnik” oraz w kwartalniku „Słowem i kształtem”. Osoba empatyczna i wrażliwa, zarażająca optymizmem, angażująca się społecznie w Środowisku i poza nim. Uczestniczka dorocznych Spotkań Poetów, zjazdów, warsztatów i konkursów literackich o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Laureatka wielu wyróżnień, nagród i dyplomów.

Liczba głosów: 18

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Maja Cwynar

Niewidoma uczennica Szkoły Podstawowej w Orłach, prowadząca wspólnie z mamą bloga „Maja i jej świat pod palcami”, nominowana za nieustanne udowadnianie, że niepełnosprawność nie musi przekreślać radości z dzieciństwa oraz za inspirowanie innych rodziców i dzieci w stawianiu czoła barierom.

Liczba głosów: 523

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Stanisław Sęk

Słabowidzący, wieloletni i czynny działacz środowiska sportu osób niewidomych i słabowidzących, człowiek z ogromną pasją. Powstanie, działalność i sukcesy Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących ,,Podkarpacie” to jego niekwestionowane dzieło, którego jest Prezesem. Ponadto jest członkiem władz naczelnych CROSS i ZKF OLIMP. W roku 2013 odznaczony złotym Krzyżem zasługi przez Prezydenta Polski.

Liczba głosów: 46

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wiesława Marzec

Słabowidząca Prezes Koła PZN w Tarnobrzegu. Osoba niezwykle otwarta i empatyczna. Od kilkunastu lat aktywnie zaangażowana w działalność na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących, inicjatorka wielu wydarzeń dla osób z dysfunkcją wzroku, zna ich problemy i zawsze chętnie wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Aktywnie współpracuje z Fundacją Szansa dla Niewidomych i swoją postawą inspiruje do działania.

Liczba głosów: 104

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Radio Via

Za angażowanie się w problemy środowiska osób z dysfunkcją wzroku, nagłaśnianie ich problemów i potrzeb na terenie Podkarpacia

Liczba głosów: 25

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

TVP3 Rzeszów

Za angażowanie się w problemy środowiska osób z dysfunkcją wzroku, nagłaśnianie ich problemów i potrzeb na terenie Podkarpacia.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Tygodnik Nadwiślański

Regionalne czasopismo, które poprzez informowanie o najważniejszych wydarzeniach znad Wisły i Sanu, również dotyczących osób z dysfunkcją wzroku, wpływa na postrzeganie tej grupy wśród szerokiego grona odbiorców. Tygodnik wydawany jest w wersji papierowej i elektronicznej oraz posiada portal internetowy, poprzez który nagłaśnia wydarzenia organizowane dla osób niewidomych i słabowidzących, zwraca uwagę na ich potrzeby oraz kształtuje pozytywne postawy w społeczeństwie.

Liczba głosów: 14

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

PCPR Rzeszów

Za otwartość względem osób z dysfunkcją wzroku, rzeczową i fachową pomoc w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 72

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Miasta w Ustrzykach Dolnych

Za otwarcie na potrzeby osób słabowidzących i niewidomych oraz dbanie o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników w kierunku osób z niepełnosprawnością wzroku.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa

Za tworzenie warunków dostępności w placówkach Urzędu Miasta Rzeszów, wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców słabowidzących i niewidomych oraz wspieranie inicjatyw środowiska osób z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 66

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

PWSTE Jarosław

Za udostępnianie uczelni osobom z dysfunkcją wzroku i otwieranie się na studentów niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 17

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PWSZ Tarnobrzeg

Uczelnia udostępnia uczelnię osobom z dysfunkcją wzroku i otwiera się na studentów niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 9

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych wspiera działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako placówka oświatowa szkoli kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabowidzącą. Współpracuje z Fundacją Szansa dla Niewidomych i wspiera ich działania na wielu płaszczyznach.

Liczba głosów: 120

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Przedszkole Integracyjne w Stalowej Woli

Przedszkole stale otwiera się na potrzeby dzieci z dysfunkcją wzroku. Kadra dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i chętnie bierze udział w szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 477

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Szkoła Podstawowa w Orłach

Szkoła Podstawowa w Orłach kształci dzieci niepełnosprawne w tym niewidome i słabowidzące. Jako placówka otwiera się na potrzeby uczniów z dysfunkcją wzroku oraz posiada w swoich zasobach sprzęty usprawniające ich naukę.

Liczba głosów: 262

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA KULTURY

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Instytucja kultury otwarta dla osób z dysfunkcją wzroku. Posiada Sensualny Ogród Uniwersalny, w którym zgromadzono kolekcję rośli atrakcyjnych pod względem dotykowym i zapachowym. Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne, w tym niewidomi. W ogrodzie pozbawionym barier architektonicznych bezpośrednio obok roślin znajdują się tablice informacyjne, których treść opisana jest powiększonym drukiem i dodatkowo pismem brajla. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w południowo-wschodniej Polsce.

Liczba głosów: 9

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Instytucja kultury otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo. Od lat aktywnie współpracuje ze Środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku przy organizacji spotkań i warsztatów oraz nieustannie dostosowuje się do ich potrzeb, mi.in. poprzez wyposażenie Filii nr 1 w urządzenia dla osób z dysfunkcją wzroku takie jak: czytaki, urządzenia lektorskie, program powiększający i udźwiękawiający.

Liczba głosów: 94

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie od lat współpracuje z Rzeszowskim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych. Jest otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych i stale dostosowuje się do ich potrzeb. W swojej ofercie posiada przewodnik po Muzeum w brajlu i druku powiększonym.

Liczba głosów: 35

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej stale otwiera się na potrzeby turystów z dysfunkcją wzroku. Współpracuje z Fundacją Szansa dla Niewidomych wspólnie tworząc projekty na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. W swoich zbiorach dzięki współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych posiada dotykową Makietę oraz przewodnik po muzeum wydany w brajlu i druku powiększonym dla niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 9

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Instytucja kultury dostępna architektonicznie i edukacyjnie dla gości niewidomych i słabowidzących oraz dla edukatorów muzealnych. Specjalnie z myślą o gościach niewidomych na dziedzińcu Muzeum można zwiedzić ,,Galerię przez dotyk”, na której znajdują się rzeźby przeznaczone do percepcji dotykowej. Muzeum stworzyło mobilną aplikację ,,Muzea bez barier” z udogodnieniami m.in. dla osób z dysfunkcjami wzroku szukających dostępu do kultury.

Liczba głosów: 26

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Maska w Rzeszowie

Teatr Maska od lat wspiera osoby niepełnosprawne i stara się dostosować do ich potrzeb. W swojej ofercie posiada spektakle z audiodeskrypcją dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Prowadzi również szkolenia i warsztaty z audiodeskrypcji.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rudek" Gabinety Rehabilitacji Medycznej

Firma bez barier prowadzona przez niewidomego masażystę od ponad 20 lat. Aktywizuje osoby niepełnosprawne poprzez stwarzanie im możliwości pracy m.in. w zawodzie masażysty. Pięć placówek działających na terenie Rzeszowa to świetnie wyposażone punkty fizykoterapii, zapewniają kompleksową rehabilitację ambulatoryjną i środowiskową (domową) oraz porady specjalistów tej branży całemu społeczeństwu Podkarpacia i okolic.

Liczba głosów: 25

Głosowanie zakończone, dziękujemy!