Województwo świętokrzyskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Monika Leduchowska

Osoba niewidoma, która pokazuje, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą do spełniania się w życiu prywatnym i zawodowym. Ukończyła studia wyższe na kierunku - pedagogika pracy z doradztwem zawodowym. Od 2012 roku prowadzi własny gabinet masażu - Monika Leduchowska Zdrowie i relaks. Jest szczęśliwą mężatką. Lubi spędzać czas w kuchni na pieczeniu i gotowaniu. Poza tym kocha czytać książki, słuchać muzyki i spotykać się ze znajomymi.

Liczba głosów: 118

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Piotr Franiek

Piotr Franiek - świetnie zrehabilitowany niewidomy. W Świętokrzyskim Okręgu Polskiego Związku Niewidomych zajmuje się wsparciem technologicznym, działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. "IDOL ŚRODOWISKA" w 2018 r. w Kielcach. Laureat konkursu „ŚWIĘTOKRZYSCY BURZYCIELE BARIER”. W TVP3 Kielce prowadzi program „RAZEM BEZ BARIER”. Jeździ na rowerze, uczestniczy w rejsach, wędruje w górach, tańczy tango, śpiewa w chórze, uczy brajla! Burzy bariery fizyczne i mentalne, by żyło się lepiej.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Brak nominacji w tej kategorii.

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Urząd Miasta Kielce

Jest to urząd, który jest otwarty na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Prezydent oraz pracownicy urzędu wspierają inicjatywy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Z budżetu obywatelskiego miasta Kielce powstało 6 tablic tyflograficznych informujących o okolicy kluczowych miejsc w stolicy województwa.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Miasta Starachowice

To instytucja, w której potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych są uwzględniane. Pracownicy chętnie poszerzają swoją wiedzę na temat obsługi osób niepełnosprawnych, wdrażają rozwiązania ułatwiające samodzielne poruszanie się osób niewidomych i niedowidzących po urzędzie. W urzędzie zostały zamontowane kontrastowe nakładki na schody, a także przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi niepełnosprawnego petenta.

Liczba głosów: 16

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pracownicy wydziału chętnie wspierają inicjatywy na rzecz niewidomych i niedowidzących. Przyczyniają się do zwiększenia poziomu ich rehabilitacji poprzez dofinansowanie wyjazdu na ogólnoświatową konferencję Reha For The Blind in Poland.

Liczba głosów: 49

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

Brak nominacji w tej kategorii.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Brak nominacji w tej kategorii.

PLACÓWKA KULTURY

Brak nominacji w tej kategorii.

FIRMA/INSTYTUCJA

Fundacja DOGadanka

Fundacja DOGadanka jako jedyna w regionie wspiera osoby niepełnosprawne bez względu na ich wiek, płeć i rodzaj niepełnosprawności. Kompleksowo działa w obszarze budowania społeczności opartej na wiedzy, talentach i możliwościach każdego z naszych członków. Fundacja powołała do życia Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych Kielce zrzeszający obecnie ponad 170 osób czynnie biorących udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych w regionie. W ramach KKNKielce powstają kolejne sekcje.

Liczba głosów: 72

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Regionalne Centrum Wolontariatu

organizacja pośrednicząca między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Współpracuje ono z instytucjami o różnorakiej działalności. Fundacja Szansa dla Niewidomych miała okazję korzystać z pomocy Centrum Wolontariatu przy organizacji różnych eventów i współpraca ta była bardzo owocna. Wolontariusze z tej organizacji wzięli udział w szkoleniu z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 40

Głosowanie zakończone, dziękujemy!