Województwo wielkopolskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Agnieszka Sukiennik

Agnieszka Sukiennik ukończyła na UAM studia magisterskie na kierunku socjologia oraz psychologia. Od 2017 jest zatrudniona w poznańskim oddziale Fundacji Aktywizacja jako psycholog oraz pośrednik pracy. Mimo niepełnosprawności narządu wzroku doskonale wykonuje swoją pracę będąc żywym przykładem i motywatorem dla OzN. Zadziwia swoją pracowitością i pomysłowością, która owocuje innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz OzN umożliwiając im podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Agnieszka ograniczenia spowodowane schorzeniami zastępuje możliwościami i ten rodzaj niepełnosprawności tratuje jako wartość dodaną do życia czyniąc ją dodatkowym atutem. Dzięki Jej nieprzeciętnym zdolnościom wiele osób uwierzyło w siebie, znalazło motywację do życia i podjęło kroki w kierunku usamodzielnienia i niezależności.

Liczba głosów: 164

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Jolanta Golańska

Jolanta Golańska to była wieloletnia wolontariuszka działająca na rzecz osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Za swoja aktywność wolontariacką w 2015 roku została wyróżniona przez Prezydenta miasta Poznania jak również przez samo Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zyskując tytuł wielkopolskiego i ogólnopolskiego wolontariusza roku. Mimo że sama jest osobą z dysfunckja wzroku aktywie wspierała inne osoby majace problemy ze zdrowiem.Na powyższą działalność poświęcała znaczną część swojego wolnego czasu.

Liczba głosów: 9

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Marek Suwezda

Wielką pasją życiową Pana Marka jest nauka. Jest magistrem filozofii ogólnej. Posiada licencjat z socjologii. Jako osoba niewidoma Pan Marek przyczynił się do ubrajlowienia budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, znajdujących się przy ulicy Szamarzewskiego, w których mieszczą sie m. in. Instytut Filozofii oraz Wydział Studiów Edukacyjnych. Własnoręcznie wykonywał oznaczenia brajlowskie w tych budynkach.

Liczba głosów: 149

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Piotr Żytnicki

Pan Piotr opisywał na łamach "Gazety Wyborczej" historie osób niewidomych: Pani Kariny Gacmangi, opiekunki pomocy społecznej, skazanej na więzienie za znęcanie się nad starszą, schorowaną kobietą. Ofiarą opiekunki była pani Irena, niewidoma 80-latka. Opiekunka krzyczała na panią Irenę, biła po głowie. Opisywał historię pana Piotra, rencisty spod Poznania. Intenauci nazwali go "Panem Niewidomym", a na Facebooku powstała poświęcona mu strona. Publikowano tam jego zdjęcia i opisywano związane z nim historie.Mężczyzna był ofiarą hejtu. Dopiero sąd potwierdził, że nie ma mowy o oszustwie, bo udowodniono,że jest niewidomy.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

wlkp24.info

Portal informacyjny Wlkp24.info przyczynia się do szerzenia świadomości społecznej na temat osób niewidomych oraz trudności, z jakimi zmagają się w codziennym życiu takie osoby zamieszczając na swoich łamach artykuł pt. "Oczyma wyobraźni. Jak wygląda życie w ciemności?"

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Brygida Andraszak

Pracuje w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, gdzie pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności. Problemy osób z niepełnosprawnościami są jej bardzo bliskie z racji pełnionej funkcji oraz faktu, że sama jest osobą z niepełnosprawnościami, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Jej marzeniem jest, aby wszystkie obiekty w powiecie, były przystosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami, aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Jakub Modrzyński - Urząd Miejski w Mosinie

Inspektor w referacie promocji i kultury. Na wniosek Burmistrza Gminy Mosina został powołany zespół ds. dostępności, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin i referatów. Podjął szereg zadań począwszy od przeprowadzenia profesjonalnych audytów stron internetowych – zostały wprowadzone opisy zdjęć i obrazów zamieszczanych na stronie Urzędu oraz ujednolicono zamieszczanie dokumentów tekstowych – dostępnych cyfrowo. Przeprowadzono również audyt budynków Urzędu Miejskiego. Została rozpoczęta procedura oznakowania Urzędu tabliczkami w alfabecie Braille oraz zakupiono licencje na czcionkę. W ramach nowej inwestycji Gminy Mosina, Przebudowa Parku Strzelnica, zostały wykonane tablice informacyjne w alfabecie Braille, wkrótce pojawią się w parku również specjalne szyny na ścieżkach.

Liczba głosów: 55

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

EDUKACJA

Barbara Gajewska

Pani Barbara prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla osób słabowidzących, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, współpracuje z poradniami specjalistycznymi na terenie województwa wielkopolskiego w związku z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi, z ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Owińskach oraz poradnią specjalistyczną w Poznaniu w ramach spotkań tyflologów.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Magdalena Ciesielska i Maria Kaliszan-Kaźmierczak

Obie Panie to nauczycielki matematyki z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu uczniów z dysfunkją wzroku. Opracowały i wydały trzy projekty we współpracy z Fundacją mBanku w ramach projektu mPotęga w latach 2018, 2019, 2020. Dwa z nich – innowacyjna gra „Z planimetria za pan brat” oraz „365 dni z Królową Nauk - Wielozmysłowy Kalendarz Matematyczny dla uczniów z dysfunkcją wzroku” uzyskały nagrodę publiczności w głosowaniu internautów. Odbiorcami są uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej z dysfunkcją wzroku – niewidomi i słabowidzący.

Liczba głosów: 82

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu należy się nominacja w Konkursie IDOL w kategorii Edukacja za innowacyjne podejście do kwestii dostosowań dla osób niewidomych i niedowidzących tj. beaconowy system nawigacji po budynku we współpracy z aplikacją YourWay.

Liczba głosów: 601

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

CK Zamek oprócz stałego podnoszenia standardów dotyczących tworzenia przestrzeni dostępnej i przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami, konsekwentnie włącza do swojej oferty programowej wydarzenia otwarte na uczestnictwo osób z różnych grup. Cykl „Sztuka w ciemno” to organizowane do każdej większej wystawy sztuki sensualne warsztaty, które opierają się na pozawzrokowym, zmysłowym, haptycznym doświadczaniu sztuki. W pandemii zainicjowane zostały również słuchowiska i warsztaty dźwiękowe dostępne na stronie www.sztukawciemno.pl. „Obrazy wrażliwe” to cykl pokazów filmowych, wykładów i dyskusji dostosowanych m.in. do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (audiodeskrypcja). Do wielu większości wystaw opracowywane są audiodeskrypcje i organizowane dodatkowe wydarzenia z myślą o osobach niewidomych.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie szczególną uwagę poświęca osobom niewidomym i niedowidzącym. Osobom niewidomym proponuje ścieżki dotykowe w pawilonach wystawienniczych, punkty dotykowe na trasie zwiedzania z tyflografikami, modelami, autentycznymi eksponatami oraz innymi dotykowymi pomocami dydaktycznymi. Proponuje również niezwykłą audiowycieczkę do Pałacu w Szreniawie. Pracownicy Muzeum są przeszkoleni z zakresu audiodeskrypcji.Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących powstały liczne audiodeskrypcje opisujące wnętrza szreniawskiego pałacu oraz eksponaty z różnych kolekcji muzealnych, które dostępne są na portalu czytanieobrazow.pl.Dla zwiedzających z dysfunkcjami wzroku Muzeum przygotowało folder informacyjny "Pałac w Szreniawie" w piśmie wypukłym Braille'a i w czarnodruku.

Liczba głosów: 24

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Pałac w Rogalinie

Goście Muzeum z dysfunkcją wzroku będą mogli poznać elementy rezydencji dzięki przeznaczonej do dotykania makiecie zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie z opisami w piśmie Braille’a, usytuowanej przy kasie muzeum. W historycznych wnętrzach znajdą się oznaczone obiekty muzealne i elementy trwałego wystroju pałacu, których formę i strukturę tworzywa, z jakiego zostały wykonane można będzie poznawać przez dotyk, natomiast w galerii malarstwa będą to albumy reliefowe dla niewidomych i słabo widzących z dziesięcioma wybranymi obrazami z kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

ANTYIDOL

Brak nominacji w tej kategorii.