Województwo śląskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Agnieszka Galiszewska

mgr Agnieszka Galiszewska –Tyflopedagog/rewalidant, Instruktorka Orientacji Przestrzennej i Lokomocji dla niewidomych i słabowidzących. Od wielu lat prowadzi aktywną współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Tychach oraz Okręgiem Śląskim PZN w Chorzowie. W 2011 r. otrzymała odznakę „Przyjaciel niewidomych” za zaangażowanie i trud niesienia pomocy społeczności osób niewidomych i słabo widzących. ​​​​​​​ Na co dzień bardzo zaangażowana w pomoc niewidomych, ponad 20 lat jako działacz społeczny ale dla wielu osób przyjaciel, koleżanka... Zawsze pomoc potrzebującym jest u Pani Agnieszki priorytetem często kosztem spraw osobistych.

Liczba głosów: 21

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Agnieszka Szymborska-Krężel

Terapeutka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Chorzowie i inicjatorka wielu przedsięwzięć na rzecz niewidomych. Organizuje zajęcia z orientacji przestrzennej i nordic walking. W Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym prowadzi hipoterapię dla osób z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością sprzężoną. Współpracuje też z innymi organizacjami. Z wykształcenia tyflopedegog.

Liczba głosów: 27

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Barbara Grześ

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu Fundacji Transgresja, od lat związana jest z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przez 14 lat pracowała społecznie dla Polskiego Związku Niewidomych. W trakcie swojej pracy w Kole uczyła nieodpłatnie obsługi komputera i przybliżała chętnym pismo punktowe Braille'a, organizowała wyjazdy grupowe do ośrodków dla osób nowo ociemniałych. Stworzyła opisy braillowskie na eksponatach muzealnych w Muzeum Śląskim. Była pomysłodawczynią założenia pętli indukcyjnej w Bazylice w Katowicach. Bierze udział w opiniowaniu projektów inwestycyjnych, uchwał, programów pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Została uhonorowana brązową i srebrną odznaką Polskiego Związku Niewidomych

Liczba głosów: 320

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ilona Juszczyk

Tyflopedagog, oligofrenopedagog, dyplomowana masażystka,osoba niewidoma - aktywna i przedsiębiorcza. Z zaangażowaniem wspiera osoby niewidome i słabowidzące, by mogły w pełni, i samodzielnie, funkcjonować w społeczeństwie. Uczy pokonywania barier i trudności. Skutecznie pomaga im w edukacji, rozwoju zawodowym i osobistym Jest pomysłodawcą Konkursu Książki Dotykowej w Częstochowie. 2000-2003 r. wolontariusz, a następnie pracownik OWR dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej przy PZN w Częstochowie, przygotowującego do nauki w szkołach ogólnodostępnych, uczy m.in. czytania pismem Braille'a. W 2009 r. koordynatorka projektu dot. szkoleń zawodowych „Wsparcie niewidomych na rynku pracy”, który zajął II miejsce w Polsce pod względem ilości uczestników.

Liczba głosów: 353

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Joanna Zarzeczna

Osoba zaangażowana w swoją prace na wielu płaszczyznach. Zarówno bardzo dobrze uczy jak się ma poruszać osoba z niedoskonałościami wzrokowymi jak i też stanowi wielkie wsparcie mentalne.

Liczba głosów: 85

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Mariusz Miszuda

Szkoleniowiec z zakresu tyfloinformatyki i dostępności nowych technologii, prezes Stowarzyszenia „W Labiryncie”, twórca kanału „TYFLOAkademia”, promotor sportu i turystyki osób niewidomych. Pomysłodawca i realizator wielu działań aktywizujących niewidomych i budujących ich pozytywny obraz w społeczeństwie. Osoba znana i ceniona w środowisk. Pomimo braku wzroku, prowadzi niezwykle aktywne życie, inspirując innych do działania.

Liczba głosów: 165

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

InfoKatowice.pl

InfoKatowice.pl jest niezależnym portalem działającym na terenie województwa śląskiego, szczególnie na terenie Katowic. Powstał on z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, które zauważyło, że w mediach brakuje często bezstronnych informacji. Porusza niewygodne tematy związane także z osobami z niepełnosprawnościami, jak np. artykuły o dostępności przestrzeni publicznych, standardach ruchu pieszego, wynikach monitoringu sprawdzającego urzędy, miejsca kulturalne czy dopiero co wyremontowane przestrzenie publiczne. Oprócz tego regularnie na portalu pojawia się audycja „Czas na społeczeństwo” prowadzona przez Krzysztofa Wostala, która porusza istotne kwestie dotyczące osób z niepełnosprawnościami, poszerza wiedzę na ich temat, a także pokazuje ich osiągnięcia.

Liczba głosów: 19

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Katarzyna Widera-Podsiadło

Dziennikarka i publicystka, od 17 lat związana z katowicką rozgłośnią Radia eM. Autorka i prowadząca wielu audycji o tematyce społecznej, w których często podejmuje kwestie niepełnosprawności. Stara się propagować różne formy rehabilitacji, np. w codziennym cyklu ,,Radio eM poradnikowo". W audycji ,,Moja historia" prezentującej różne ludzkie doświadczenia, niejednokrotnie gościły osoby niewidome. Z kolei audycja ,,Wspieramy mamy" bardzo często koncentruje się na potrzebach rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Informacje o wpływie żywienia na organizm, można znależć w programach ,,Gotuj się na zdrowie" i ,,Sekrety przyrody". Prócz tego Pani Redaktor tworzy audycje z apostolstwem chorych. Jej praca dostarcza osobom niepełnosprawnym mnóstwo przydatnej wiedzy, inspiracji i nadziei.

Liczba głosów: 57

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

PCPR realizuje zadania powiatu pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Świadczy pomoc w zakresie m.in. usamodzielniania osób niepełnosprawnych oraz współpracuje z szeregiem instytucji i placówek z terenu powiatu. Pracownicy tego urzędu wyróżniają się życzliwością, empatią, taktem i wielką uczynnością względem osób z dysfunkcją wzroku. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami może liczyć na profesjonalną i miłą obsługę.

Liczba głosów: 23

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PZN Okręg Śląski

Prowadzimy szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej , czynności dnia codziennego oraz nauki pisma brajla. Oprócz tego organizujemy liczne imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym .Aktywizujemy osoby bezrobotne niepełnosprawne . Szczególna opieką otaczane są osoby nowo ociemniałe i tracące wzrok , dla których prowadzi się rehabilitację i łagodzi skutki niepełnosprawności , organizujemy grupy wsparcia .

Liczba głosów: 15

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Miasta Katowice

BOM UM Katowice organizuje pracę tak, aby zapewniać dostępność osobom z dysfunkcją wzroku. W BOM na drzwiach, poręczach, windach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Panel sterujący windy jest wyposażony w informację głosową mówiącą, na którym piętrze winda się zatrzymała. Po wejściu do budynku OzN uzyska pomoc w dotarciu do miejsca, w którym zostanie obsłużona. OzN spotykają się z życzliwą i miłą obsługą ze strony pracowników urzędu. Na parterze znajduje się tablica ogłoszeń umożliwiająca zmianę wersji odczytu dla osób słabowidzących. Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownicy BOM zostali przeszkoleni w zakresie obsługi OzN m.in. posiadają wiedzę jak poprowadzić, pokazać gdzie OzN ma usiąść, wypowiadania się opisowo; nie używania słów "tam,tu".

Liczba głosów: 79

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

EDUKACJA

Aleksandra Świąder

Osobista stylistka, doradca wizerunku, brafitterka, doradca ds wizerunku osobistego i biznesowego. Prowadziła zajęcia dla beneficjentek "Szansy dla Niewidomych" - Katowice, nauczyciel zawodu stylisty w szkole Teb Edukacja w Rybniku. Ważną część jej pracy stanowi działalność charytatywna.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Aleksandra Węglarzy

Zawodowo pracuje w szkole w Katowicach jako nauczyciel. Wolontariuszka w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w oddziale Katowice. Jest koordynatorka prowadzonej od wielu lat akcji zbiórki żywności oprócz tego organizuje akcje - wyjść kulturalnych dla podopiecznych fundacji na przykład zorganizowała wyjazd do Wiednia dla podopiecznych. Podopiecznymi fundacji są osoby niewidome, słabowidzące, ale także mieszkańcy Maltańskiego domu pomocy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Liczba głosów: 9

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Dotychczasowa, ponad dwudziestoletnia działalność edukacyjna w Gliwicach w formule Kolegiów Nauczycielskich, wpłynęła na wypracowanie własnej, wynikającej z wysokich standardów kształcenia i rozpoznawalnej na regionalnym rynku pracy marki edukacyjnej, kojarzonej z solidnym przygotowaniem na poziomie studiów zawodowych nauczycieli pracujących z dziećmi w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przez wiele lat, w historii Uczelni jej mury opuszczali absolwenci pedagogiki specjalnej w tym tyflo i surdopedagogiki. Od wielu innych Uczelni, Naszą odróżnia ponadprzeciętne podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, takich jak współpraca z Fundacjami, organizacja wspólnych konferencji, wolontariat studentów, spotkania, konkursy i koncerty na ich rzecz.

Liczba głosów: 220

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Marek Michnik

Od 15 lat wspiera finansowo inicjatywy rozwijające edukację i rehabilitację dzieci z dysfunkcją wzroku. Przekazał środki na pełne wyposażenie pracowni SI, sali doświadczania świata, orientacji przestrzennej i gabinetu ortooptycznego. Przekazał fundusze na pomoce nieoptyczne (lampki, podkładki, pulpity itp.), zakupił 5 tablic multimedialnych, urządzenia do terapii Tomatis, EEG Bioffedback i CyberOko. Zasponsorował zakup lup, lunet, monookularów, powiększalników elektronicznych. Dofinansowywał wyjazdy śródroczne i posiłki dla uczniów. Przekazał specjalistyczny sprzęt na łączną sumę ponad 320 000zł. Nawet trudny czas pandemii nie przeszkodził mu w działalności filantropijnej na rzecz niepełnosprawnych. Przyznanie mu tytułu Idola 2021 byłoby zaszczytem zarówno dla nas jak i naszego darczyńcy.

Liczba głosów: 270

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA

Centrum Medyczne BESKIDMED

Centrum Medyczne BESKIDMED to ośrodek gdzie pracują okuliści, neurolog, chirurg naczyniowy. Od lat na ulicy Bielskiej 8 w Cieszynie przeprowadzane są bezpłatne akcje profilaktyczne badań przesiewowych w kierunku zaćmy, jaskry, zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem. Wiedząc jak bardzo ważny jest czas, w którym wdroży się właściwe leczenie badane były przesiewowo dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych Podbeskidzia. Centrum współpracuje z cieszyńskim szpitalem śląskim w Cieszynie. Centrum to nie tylko niewidomi oraz ociemniali z swoimi chorobami. To również działalność wśród osób, które chcą sobie pomóc z wykorzystaniem medycyny. centrum nastawione jest nie tylko na leczenie ale także za profilaktykę i edukację prozdrowotną.

Liczba głosów: 61

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Fundacja Credo

Fundacja Credo zorganizowała tygodniowe warsztaty międzynarodowe o asystowaniu niewidomym: pomoc na basenie, w kinie, muzeum, nordic walking w parach, koncert niewidomej pianistki, warsztaty zapoznające z brajlem. Promowała poezję niewidomych. Wydała książki osoby niewidomej i głuchoniewidomej w tym jako audiobook. Stworzyła audiodeskrypcję do filmu o głuchoniewidomym diakonie Peterze Heppie. Prowadzi zajęcia dla nauczycieli oswajające z niepełnosprawnością. Wspierała osobę niewidomą w realizacji projektów przybliżających tematykę niepełnosprawności policji, prokuraturze i sądowi. Dyrektorka pomaga niewidomym w docieraniu do różnych miejsc Katowic. Mimo że nie uczestniczyła w kursie orientacji przestrzennej, świetnie uczy nowych tras. Jako wolontariuszka wspierała niewidomych na wyjazdach.

Liczba głosów: 43

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Fundacja Ważni Ludzie

„Fundacja Ważni Ludzie” została założona, aby upowszechniać wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i niedowidzących w codzienności. Działalność fundacji jest wielopłaszczyznowa. Ma na celu zarówno szeroko pojętą edukację społeczeństwa w zakresie tego jak pomagać osobom niepełnosprawnym ale także podnoszenie świadomości ludzi w zakresie różnych niepełnosprawności. Współpracujemy z wieloma instutucjami publicznymi urzędami, ZTM, szkołami itp. Przeprowadzamy szkolenia świadomościowe. Realnie zMieniamy na lepsze otoczenie osób niepełnosprawnych. Organizujemy imprezy kulturalne. Dzięki posiadaniu innowacyjnej ścieżki edukacyjnej możemy - w całkowitej ciemności, unaocznić naszym gościom funkcjonowanie osób niewidomych.

Liczba głosów: 13

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Internationaler Bund Polska Biuro w Tychach

Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny. Fundacja realizuje, różnorodne projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej aktywizują naszych beneficjentów do działania na rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i motywują do uczestniczenia w życiu społecznym. Od wielu lat odbiorcami wsparcia fundacji są osoby niewidome i słabowidzące. Dzięki stałej współpracy z PZN kołem w Tychach wiele osób uzyskało pomoc w usamodzielnieniu się, uzyskaniu świadczeń gwarantowanych przez system ubezpieczeń społecznych, pomoc prawną.

Liczba głosów: 23

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Polski w Bielsku-Białej

Od lat osoby niewidome są stałymi i ważnymi gośćmi na wydarzeniach Teatru Polskiego. Bielski teatr jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził na stałe do repertuaru przedstawienia z audiodeskrypcją. Od 2013 roku w ramach cyklu „Spektakle bez barier” organizuje cieszące się dużą popularnością przedstawienia oraz warsztaty, oprowadzania, wystawy, spotkania z artystami (aktorami, reżyserami, scenografami) dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku. Uczestnicy mają szansę poznać teatr „od podszewki”, zwiedzić scenę i kulisy teatru. Specjalnie dla nich tworzone są pomoce dotykowe, jak na przykład makiety scenografii przedstawień, makieta zabytkowego budynku teatru, tyflografiki (przedstawiające fasadę teatru oraz najstarszą polską malowaną kurtynę), czy materiały informacyjne w druku Braille’a.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

ANTYIDOL

Brak nominacji w tej kategorii.