Głosowanie ogólnopolskie IDOL 2023

Głosowanie trwa do 17 maja 2023.

Można oddać po jednym głosie w każdej kategorii.

Regulamin konkursu IDOL (PDF)

IDOL ŚRODOWISKA

Adam Jamróz

NiUS Radio

Pan Adam jest niewidomy, ukończył szkołę muzyczną i prowadzi popularnego bloga "Nie widzę przeszkód". Jest również pasjonatem piłki nożnej oraz uzdolnionym flecistą. Od 3 kwietnia 2023 roku dołączył do zespołu Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności jako referent, po wygraniu konkursu na to stanowisko. Jego obecność w redakcji NiUS Radia jest wzmocnieniem dla całego zespołu. Pan Adam swoją postawą motywuje innych do myślenia pozytywnego, nawet w sytuacjach, gdy nie widać możliwości.

Liczba głosów: 777

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Iwona Skrodzka

Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskio - Powiatowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Olsztynie.

Wiceprezes Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejskie - Powiatowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Olsztynie. Organizatorka i inicjatorka akcji profilaktycznych przeciwdziałania cukrzycy oraz jej powikłaniom. Aktywny działacz na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Osoba zaangażowana i energiczna, w pełni poświęcająca się pracy na rzecz innych.

Liczba głosów: 520

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Maria Markiewicz

Podkarpacie

Pani Maria jest osobą słabowidzącą, z wykształcenia nauczycielką, a z zamiłowania poetką piszącą od ponad 25 lat. Należy do Przemyskiego Klubu "PODKARPACIE" oraz grupy poetyckiej „Anafora”. Autorka trzech tomików: „Słońce nad Sanem”, „Wierszem malowane" i „Życie nad Sanem". Pisze wiersze, bajki i legendy. Jej twórczość publikowana jest w tomikach wydawanych przez CK- Przemyśl z cyklu „Dorocznych Spotkań Poetów", krakowskim kwartalniku „Słowem i Kształtem" oraz w regionalnej prasie „Ekspres Jarosławski". Za swoją działalność otrzymała w 2019 roku nagrodę Państwową – Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego. Maluje także obrazy, które są prezentowane na wystawach. Jest osobą szlachetną i wrażliwą.

Liczba głosów: 490

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Jakub Nowicki

Gdynia

Jakub jest wolontariuszem oraz członkiem Zespołu ds. dostępności w Muzeum Emigracji w Gdyni. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. Centrum Współpracy Młodzieży czy Fundacją “Szansa dla niewidomych”. Szkoli i uczy o potrzebach osób z niepełnosprawnością wzroku oraz włącza się w zwiększanie dostępności wokół siebie. Angażuje się w przełamywanie stereotypów o osobach z niepełnosprawnością, pokazując całym sobą i swoją działalnością, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w spełnianiu swoich marzeń i wykorzystaniu potencjału. Ukończył studia z filozofii, przygotowuje się do doktoratu, jednocześnie łącząc to z nowymi studiami – z geologii, która jest jego pasją. Pisze wiersze i książki, a co najważniejsze - chętnie dzieli się z innymi swoimi zainteresowaniami.

Liczba głosów: 356

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Ewa Pilawska

Teatr Powszechny w Łodzi

Ewa Pilawska stworzyła w 2005 roku unikatowy "Teatr dla osób niewidomych i słabo widzących". Do tej pory społecznie wyreżyserowała 71 premier. Każda premiera "Teatru dla niewidomych i słabo widzących" to inscenizacja nowego tekstu - dotychczas niewystawianego na scenie Teatru Powszechnego. Spektakle realizowane w ramach cyklu przygotowywane są specjalnie z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Duży nacisk kładziony jest na szczegóły dźwiękowe, czytane są didaskalia (wprowadzona jest postać didaskaliusza, który czyta informacje na temat wyglądu czy przestrzeni, w której rozgrywa się akcja). W premierach uczestniczą nie tylko osoby niewidome, ale również słabo widzące i niedowidzące. Bilety na spektakle z cyklu kosztują 5 groszy.

Liczba głosów: 201

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Agata Włodarczyk–Bucharowska

Centrum Aktywności BAZA (Fundacja Imago) Wrocław

Jestem facylitatorką programów rozwojowych opartych na kontakcie z naturą, jedną z pomysłodawczyń powstania Bazy. Prywatnie – miłośniczką sportów górskich i przebywania w naturze, instruktorką wspinaczki. Moją miłością są góry i w ramach działań Centrum Baza próbuję zarażać tą miłością innych – w tym, osoby niewidome i niedowidzące. Zabierając Was w góry staram się abyście jednocześnie mogli doświadczyć ich piękna i swojej sprawczości bo wierzę, że ograniczenia są tylko w naszych głowach...

Liczba głosów: 178

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Czesława Kozłowska

Białystok

Pani Czesława Kozłowska obecnie pełni funkcję koordynatora merytorycznego Ośrodka Wsparcia i Testów w Białymstoku a także specjalisty edukacji włączającej. Z zaangażowaniem doradza i wskazuje właściwe do danej dysfunkcji technologie asystujące i oprogramowania, których zadaniem jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Jest doświadczonym pedagogiem specjalnym, od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Koordynuje projektami wspierającymi i aktywizującymi OzN. Prywatnie - mama niepełnosprawnego syna z mózgowym porażeniem dziecięcym

Liczba głosów: 164

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Krzysztof Suchocki

Okręg Kujawsko-Pomorski

Krzysztof Suchocki - Wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN, Radny Rady Miasta Skępe, Prezes PZN w Lipnie. Pan Krzysztof jest związany z Polskim Związkiem Niewidomych już ponad 40 lat. W swoich działaniach na rzecz osób z dysfunkcją wzroku stawia duży nacisk na rehabilitację. Jako Wiceprezes Okręgu postawił sobie za cel przeniesienia szkoleń do kół powiatowych z Bydgoszczy. Zwiększenie zatrudnienia niewidomych. Kierowanie ludzi niewidomych z pierwszą grupą do ośrodka Homer w Bydgoszczy w celu usamodzielnienia się pod względem psychologicznym, czynności dnia codziennego czy orientacji przestrzennej. A co najważniejsze, żeby niewidomi mieli coraz lepszy dostęp do rehabilitacji, urządzeń, czasopism, szkoleń, pracy oraz żeby jak największa liczba osób została objęta pomocą.

Liczba głosów: 52

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Dominika Feiglewicz

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

Aktorka, która dla dostępności w Teatrze oddaje całe swoje serce. To dzięki jej uporowi i ogromnemu zaangażowaniu na widowni teatru można zobaczyć liczną publiczność z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Liczba głosów: 23

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Ryszard Pomorski

Dom Środowisk Twórczych w Kielcach

Dyrektor i „opiekun” niezwykłej, artystycznej przestrzeni w Kielcach. Jest kompozytorem, aranżerem i (od 1980) szefem muzycznym zespołu Wołosatki. To człowiek wrażliwy na sztukę, kulturę i szalenie otwarty na wszelkie nieszablonowe, a wartościowe działania. Zawsze pomocny i empatyczny. To właśnie w Domu Środowisk Twórczych, czyli w instytucji, którą od lat kieruje, w roku 2022 odbyła się regionalna, świętokrzyska konferencja REHA pod hasłem „Kultura bez granic”.

Liczba głosów: 16

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Dagmara Stanosz

Muzeum Śląskie

Uwzględnianie w ofercie edukacyjnej i muzealnej potrzeb osób niewidzących oraz wprowadzanie narzędzi i rozwiązań, które umożliwiają zarówno dostęp, jak i odbiór wydarzeń przygotowywanych w Muzeum Śląskim.

Liczba głosów: 13

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Iwona Skowron

PZN Radzyń Podlaski

Prezes Zarządu Koła PZN w Radzyniu Podlaskim. Z ogromnym zaangażowaniem działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w regionie. Pani Iwona dzięki swojemu zaangażowaniu, kreatywności i charyzmie jest świetnym przykładem dla innych osób z dysfunkcjami wzroku jak pokonując własne bariery działać na rzecz innych

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Joanna Tarnopolska

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu

Joanna Tarnopolska – instruktor orientacji przestrzennej, nauczyciel brajla oraz czynności dnia codziennego, doświadczony tyflopedagog. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi m. in. Z PZN , Fundacją Szansa dla Niewidomych i innymi. To wyjątkowa specjalistka w swojej dziedzinie, osoba bardzo kompetentna mająca świetny kontakt zarówno z dziećmi jak i dorosłymi podopiecznymi. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe a dodatkowo stale podnosi swoje kwalifikacje aktualizując wiedzę o kolejne rozwiązania rehabilitacyjne.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Krzysztof Holewiński

.

Krzysztof Holewiński jest nie tylko znakomitym przewodnikiem po Warszawie, ale także ekspertem w dziedzinie historii i kultury Mazowsza i Podlasia. Krzysztof Holewiński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i od wielu lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie tych, którzy borykają się z problemami wzroku. Jest słabowidzącym przewodnikiem po Warszawie, który z pasją i ogromną wiedzą oprowadza turystów po stolicy i dzieli się swoimi niezwykłymi historiami i anegdotami. Krzysztof Holewiński posiada ogromną wiedzę na temat Warszawy, jej historii, kultury i zabytków. Jest również ekspertem w dziedzinie Mazowsza i Podlasia, co sprawia, że jego wiedza i umiejętności przewodnickie są wyjątkowe.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Marta Medyńska Konik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku

Marta od lutego 2022r. jest asystentem osoby całkowicie niewidzącej. Marta po spędzeniu z Asią wielu godzin zauważyła, że podopieczna lubi śpiewać. Nawiązała kontakt z lokalną nauczycielką śpiewu i poprosiła aby ta w drodze wolontariatu zaczęła szkolić Asię w śpiewie. Trudnością największą było przekonać Asię, że ma szanse zaistnieć. Od tego czasu Asia w wyniku pracy zdobyła III miejsce w konkursie międzynarodowym Star bridge the Islands Worldwide, II miejsce International Spring Contest DIGI-FROM-ART, ponadto zajęła III miejsce w III Polonijnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, a wkategorii 18+ w Konkursie Pastorałek i Piosenki Bożonarodzeniowej zajęła najwyższe miejsce Grand Prix. Sukcesy Asi są wynikiem ogromnego zaangażowania Marty co wymaga uznanie dla Jej osoby.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

MEDIA

Kamila Wilczyńska, TVP3 Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra, woj. lubuskie

Kamila Wilczyńska z zielonogórskim oddziałem TVP3 Gorzów Wielkopolski związana jest od 9 lat. Jako reporterka stara się podejmować ważne społecznie tematy, promować i wspierać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. A przede wszystkim rzetelnie informować i edukować. Swoją pracę traktuje misyjnie i wkłada w nią serce. Dużo uwagi poświęca problemom z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 746

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

NiUS Radio

NiUS Radio w Szczecinie

NiUS Radio to internetowa rozgłośnia Uniwersytetu Szczecińskiego, która działa w ramach Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. W jej ramówce można znaleźć wiele interesujących audycji z zakresu nauki, kultury i sportu, a także formy publicystyczne, wywiady i dyskusje z ekspertami oraz pasmo popularnonaukowe. Rozgłośnia regularnie informuje o najnowszych wydarzeniach na Uczelni, dzięki czemu studenci oraz pracownicy Uniwersytetu są na bieżąco z tym, co dzieje się w ich środowisku. Istotnym elementem NiUS Radio jest portal, który zawiera bibliotekę multimediów oraz archiwum najciekawszych audycji i podcastów. Warto zauważyć, że NiUS Radio angażuje się w integrację osób z różnymi dysfunkcjami, w tym osób z dysfunkcją wzroku. W skład zespołu radiowego wchodzą również osoby niewidome.

Liczba głosów: 602

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Miesięcznik „Przewodnik”

Podkarpacie

Miesięcznik „Przewodnik” Okręgu Podkarpackiego PZN wydawany jest od 2005 r., do tej pory ukazało się 220 numerów. Redaktorem naczelnym jest Zygmunt Florczak – Prezes Koła PZN w Lubaczowie. Mottem czasopisma są słowa: „Tyle jesteś wart ile drugiemu pomożesz, jeśli możesz". Na łamach miesięcznika prezentowane są sprawy dotyczące środowiska osób niewidomych i słabowidzących, m.in. relacje z pracy Kół PZN Okręgu Podkarpackiego, prezentacje poezji osób niewidomych, sylwetki znanych osób z dysfunkcją wzroku, aktywnych działaczy w środowisku. Czasopismo jest otwarte na ukazywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Szansa dla Niewidomych (na łamach wydawnictwa ukazują się ciekawe zapowiedzi i relacje z wydarzeń, m.in. REHY). Artykuły charakteryzują się kunsztem pisarskim.

Liczba głosów: 159

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Tyflopodkast

.

Tyflopodcast.net to pierwszy w Polsce podcast skierowany do niewidomych i słabowidzących, który ma na celu umożliwienie dostępu do informacji i rozrywki dla osób z wadami wzroku. Projekt został stworzony przez Michała Dziwisza, niewidomego dziennikarza i radiowca. Na stronie tyflopodcast.net znajdują się różnorodne audycje, takie jak reportaże, wywiady, felietony czy audiobooki. Tematy poruszane w audycjach są bardzo zróżnicowane, obejmują m.in. kulturę, naukę, politykę czy sport. Projekt cieszy się dużą popularnością wśród niewidomych i słabowidzących, którzy dzięki niemu mogą poznać nowe treści i poszerzyć swoją wiedzę. Tyflopodcast.net stał się także miejscem spotkań i wymiany doświadczeń między osobami z wadami wzroku.

Liczba głosów: 31

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej

Łódź/łódzkie

najstarsza koncesjonowana akademicka rozgłośnia radiowa w Polsce, często podejmuje w swoich audycjach tematykę związaną z osobami z niepełnosprawnościami.

Liczba głosów: 14

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Iwona Murawska

Polskie Radio Kielce

Dziennikarka Polskiego Radia Kielce od 2007 roku. Na antenie tej rozgłośni porusza tematy dotyczące zdrowia, jak również osób z niepełnosprawnościami. W programie „Bariery do przejścia” stara się pokazywać ich bolączki, ale też sukcesy. Z kolei w audycji „Publice Utilis” prezentuje organizacje pożytku publicznego, które działają m.in. na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest niezwykle zaangażowana w swoją pracę. Wszystkie swoje audycje przygotowuje z ogromną starannością i dbałością o to, by przekaz tych treści był prawdziwy, bez zbędnego kolorowania czy dramatyzowania.

Liczba głosów: 11

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok

Białystok

Dziennikarka Redakcji Aktualności, zajmująca się głównie sprawami dotyczącymi Białegostoku, nieobce są jej też tematy społeczne i edukacyjne. Prowadząca magazyn "Bez barier" emitowany na antenie Polskiego Radia Białystok. "Bez barier" to audycja dla niepełnosprawnych, w której przedstawiane są najważniejsze problemy środowiska. Gośćmi audycji są osoby z niepełnosprawnościami, ale również przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Joanna Gierak

Jawny Lublin

Pracuje w "Jawny Lublinie" - lokalnym czasopiśmie i portalu wydawanym przez Fundację Wolności. Obserwuje on, ujawniam i stara się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na lepsze, Pani Joanna pisze m.in. artykuły na temat problemów osób z niepełnosprawnością, dostępności miejsc publicznych, wskazując niedociągnięcia lokalnym władzom oraz drogi dochodzenia swoich praw osobom ze specjalnymi potrzebami. Za jeden z nich („Urząd miasta – za wysokie progi na niesprawne nogi (i oczy, i uszy…”) w kwietniu tego roku otrzymała nagrodę w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich "NGO bez barier" organizowany przez Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Sama jest osobą niedowidzącą, więc te problemy są jej szczególnie bliskie.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Krzysztof Dobrowolski

Radio Opole

Radio Opole od wielu lat jest niezastąpionym źródłem informacji , które przekazuje różnorodne, aktualne informacje niezbędne także dla i o środowisku osób z niepełnosprawnościami. M. in. redaktor Krzysztof Dobrowolski realizując cykl audycji o opolskich organizacjach pozarządowych przyczynia się do tego iż oferta i działalność ww jest znana i bliższa wszystkim tym, którzy szukają pomocy i wsparcia.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - PION.pl

Wielkopolska, Poznań

PION.pl to unikalny w Polsce przykład redakcji tworzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Działa już od 2004 roku. Dostępnie i rzetelnie publikuje informacje o regionie, umacnia środowisko i integruje. Promuje OzN i ich inicjatywy – sportowe, kulturalne i społeczne. Skupia się na poszczególnych osobach, ich talentach i zasługach. Przeciwdziała także złym praktykom nieprzestrzegania zasad dostępności i promuje miejsca dostępne w regionie (w formie map i artykułów. Ponadto wspiera lokalne NGO publikując informacje o nich. Dba także o WIZERUNEK OzN. Edukuje młodzież szkolną i dziennikarzy z "pełnosprawnych" redakcji o tym jak pisać o OzN, włączać ich w przestrzeń medialną. W ciągu ostatnich lat Redakcja zrealizowała 3 duże projekty, przeszła modernizację strony i stale się rozwija.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Andrzej Koenig

43-430 Skoczów, ul. Objazdowa 22/12

Andrzej Koenig jest osobą ociemniałą od 2012 roku. Dzięki programowi, który wówczas organizował Okręg Śląski Polskiego Związku Niewidomych oprócz możliwości poruszania się z białą laską, przeszedł szkolenie z bezwzrokowej obsługi komputera. Od 2014 roku jest dziennikarzem portalu śląska cieszyńskiego www.ox.pl w którym zamieszcza artykuły związane z osobami ociemniałymi oraz słabo widzącymi. Tematy związane z środowiskiem osób z niepełnosprawnością można zobaczyć w dwumiesięczniku „Niepełnosprawni tu i teraz oraz miesięczniku „Sześciopunkt”. Większość materiałów, które można poczytać w/w poświęcane są

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Koło PZN Iława

ul. Wiejska 2D, 14-200 Iława

Instytucja prężnie działająca, która angażuje w sposób kreatywny lokalną społeczność do działalności na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. PZN Koło w Iławie współpracuje z innymi instytucjami, prowadzi warsztaty w szkołach promując edukację i działalność oświatową na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 543

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Kino bez barier

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Kino bez barier: - dostępne pokazy bieżących filmów z audiodeskrypcją, w każdy wtorek o 11.00 i czwartek o 18.00; - Filmowe Spotkania bez barier, dostosowane do potrzeb; - warsztaty dla pracowników dot. savoir vivre wobec osób niewidomych; - Po Zamku bez barier – oprowadzania dostosowane do potrzeb; - pokazy z audiodeskrypcją i oprowadzanie po Zamku dla dzieci niewidomych; - konsultacje z widzami; - audiodeskrypcja do 16 filmów, którą dzielimy się z innymi kinami. Zależy nam na dobrej AD, więc w procesie zapytania ofertowego oceniamy jakość nadesłanych próbek wraz z ekspertami niewidomymi i słabowidzącymi. Przygotowując materiały promocyjne wzięliśmy pod uwagę potrzeby Odbiorców. Zastosowaliśmy font zalecany przez Instytut Braille'a, dużą czcionkę, kontrasty, uproszczony tekst.

Liczba głosów: 520

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

Mierzyn

Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, to placówka niepubliczna, poświęcająca swoją działalność przede wszystkim osobom dorosłym zamieszkującym obszary wiejskie. Fundacja powstała w 2017r. i od tego czasu realizuje różne projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe. Uniwersytet aktywnie działa rzecz społeczności lokalnej, w tym osób z niepełnosprawnością wzroku, dając im możliwość pełnego uczestnictwa w nieodpłatnych warsztatach rozwojowych w wielu rożnorodnych obszarach życia, od warsztatów związanych z pasją ( np. warsztaty wokalne), po kusy bardziej wyspecjalizowane, np. agroekologiczne czy też językowe.

Liczba głosów: 412

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie

Podkarpacie

Instytucja przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niewidomych i słabowidzących. Posiada pokaźny zbiór książki mówionej. Biblioteka wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców słabowidzących i niewidomych. Czytelnicy z Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego chętnie korzystają z możliwości wypożyczenia czytaków i audiobooków. Budynek biblioteki przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada oznakowania dla osób z dysfunkcją wzroku. Instytucja aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz Polskim Związkiem Niewidomych. Biblioteka organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu uwrażliwienie na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących, a także współorganizuje obchody Dnia Białej Laski.

Liczba głosów: 200

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Teatr Powszechny w Łodzi

Łódź/łódzkie

Inicjatywa „Teatr dla niewidomych i słabo widzących” to unikatowy i pionierski w skali Europy autorski projekt dyrektor Ewy Pilawskiej. Zainaugurowany został w 2005 roku wspólnie z łódzkim Okręgiem Polskiego Związku Niewidomych (we współpracy z Teresą Wrzesińską). Do tej pory zrealizowanych zostało lprzeszło 70 premier w ramach cyklu.

Liczba głosów: 186

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

Toruń

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu jako szkoła dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z deficytami wzroku dokłada wszelkich starań do bycia dostępną i otwartą dla osób niewidomych i niedowidzących. Spełniamy wymogi w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjnej (jesteśmy wyposażeni w linie naprowadzające, sieć beaconów - udźwiękowionych). Ośrodek Wsparcia i Testów prowadzi porady, instruktaże, testowanie sprzętów wysokiej technologii dla osób z deficytami wzroku. Posiadamy do nieodpłatnego wypożyczania takie urządzenia jak: notatniki, terminale linijki brajlowskie, odtwarzacze, dyktafony. Do dyspozycji osób niewidomych i niedowidzących jest tyflopedagog i ciemnia.

Liczba głosów: 90

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Teatr Lalek

Wrocław

Nauczyliśmy się pisać audiodeskrypcje. Do naszych przedstawień tworzą ją osoby związane z teatrem: teatrolodzy, reżyserzy, profesorowie Akademii Sztuk Teatralnych, pedagodzy teatru. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt i opracowaliśmy audiodeskrypcję do wszystkich naszych przedstawień. Możecie wybrać dowolny tytuł naszego repertuaru, a my zadbamy o jego udostępnienie w dogodnym dla Państwa terminie. Obsługa widowni została przeszkolona w asyście, a po przedstawieniu nasi aktorzy lub pedagodzy zaproszą Państwa na scenę, żeby móc dotykowo poznać jego scenografię, lalki, rekwizyty. Współpracujemy m.in. z Fundacją Szansa dla Niewidomych: zapraszamy najciekawszych artystów. Niewidomi artyści mogą u nas dzielić się swoimi pasjami i inspiracjami z dziećmi i młodzieżą z wrocławskich szkół.

Liczba głosów: 65

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Paweł Kościukiewicz - Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Białymstoku

Białystok

Pan Paweł z zaangażowaniem oraz empatią, pomaga osobom z niepełnosprawnościami w załatwianiu ich potrzeb związanych z bankowością. Od 2010 roku Santander Bank Polska wdraża i rozwija Program „Obsługa bez barier”, którego celem jest zapewnienie klientom ze szczególnymi potrzebami wygodnego dostępu do produktów i usług banku.

Liczba głosów: 25

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki

Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki

Jest to miejsce, gdzie zatrudniane są dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Manufaktura mieści się w malowniczo położonym budynku z 1939 roku. Dla podopiecznych praca w zakładzie aktywności zawodowej jest często pierwszym krokiem i szansą do samodzielnego, satysfakcjonującego życia. Daje poczucie wartości i sensu, umożliwia rozwój i samorealizację, jest formą terapii i rehabilitacji społeczno-zawodowej, szansą powrotu do społeczeństwa i kształtowania kontaktów międzyludzkich. Zakład prowadzi cztery pracownie: cukierniczą, rękodzieła, pszczelarską i ogrodniczą. Oprócz opisanej działalności prowadzone są warsztaty edukacyjne dla dzieci i dla dorosłych. Wspólne działanie i przeżywanie procesu twórczego to wspaniała, niewymuszona integracja uczestników warsztatów z pracownikami manufaktury.

Liczba głosów: 17

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Zielona Góra

W sezonie 2022/2023 Lubuski Teatr w ramach projektu "Kultura dostępna" realizuje przedsięwzięcie grantowe "Teatr = widzę, słyszę, rozumiem". Poprzez uwzględnienie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, oferta kulturalna Teatru stała się znacznie bardziej dostępna dla tej grupy odbiorców. Szczególnie pochylono się nad potrzebami osób niewidomych i niedowidzących, oferując im warsztaty touch-tour, podczas których można zapoznać się ze scenografią i kostiumami oraz fantastyczną audiodeskrypcję do spektakli.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Gdańska Galeria Zmysłów

Gdańsk

Stowarzyszenie Invisibilia prowadzi Gdańską Galerię Zmysłów. Jedną ze zmysłowych atrakcji jest wystawa zwiedzanie w ciemności. Wyjątkowość Nasza polega na zwiedzaniu przy użyciu wszystkich zmysłów poza wzrokiem. Wizyta w naszej Galerii pozwoli spojrzeć na otaczający nas świat zmysłami, dostrzec niezauważalne i poznać zmysłowość ciemności i rozkosz zapachu i dźwięku. Równolegle prowadzimy Galerię Sztuki i cykl „ Dotknij sztuki”, wystawy czasowe artystów malarzy rzeźbiarzy, fotografów. Warunkiem koniecznym i niezbędnym wystaw w Naszej Galerii jest dostępność dzieł dla osób niewidomych. Ponadto angażujemy się w działania i szkolenia z zakresu dostępności. Stowarzyszenie tworzą i w nim pracują osoby z niepełnosprawnością wzroku, jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej zarządzanym turkusowo.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności

Lublin

Województwo Lubelskie przystąpiło do inicjatywy pod nazwą Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności, celem którego jest wypracowanie i wdrożenie programu współpracy międzysektorowej na rzecz stosowania zasad dostępności i jej zapewniania dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa lubelskiego. Partnerstwo tworzą instytucje publiczne, prywatni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Jego powstanie zainicjował Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 24 czerwca 2021 roku w czasie regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe

W tej instytucji wiedza o malarstwie i historii to nadrzedna sprawa. Tworzy sie tam równiez udogodnienia zarówno glosowe, jak i utrwalone na pismie. Wszystko to z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

NZOZ Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN

.

Przy ul. Karmelickiej 26 w Warszawie jest jednostka Polskiego Związku Niewidomych. W drodze wieloletniej współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz na podstawie “dobrych praktyk”  w opiece nad osobami z dysfunkcją narządu wzroku, realizowanych przez zagranicznych partnerów, opracowali Program rehabilitacji wzroku słabowidzących. Program ten od 1989 roku realizowany jest we wzorcowej placówce Polskiego Związku Niewidomych – Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno Leczniczej.Kompleksowa rehabilitacja wzroku osób słabowidzących, tracących wzrok oraz niewidomych jest  wiodącą działalnością Przychodni.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

Karolina Bujak

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Opolski Teatr Lalki i Aktora Im. Alojzego Smolki – Teatr chcąc jak najlepiej dostosować obiekt do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami pozyskał środki na ww. cel i z dużym rozmachem realizuje związane z tym działania. Są to m. in. Dostosowania pod kątem architektonicznym, szkolenia kadry względem prawidłowej obsługi osób z niepełnosprawnościami, cykl warsztatów oraz spektakle z audiodeskrypcją i w Polskim Języku Migowym.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!

MCK "Integrator" - "Teatr Elektryczny"

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 3

„Teatr Elektryczny” to instytucja kulturalna wchodząca w skład Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”. W budynku znajduje się sala kinowa na której oprócz seansów kinowych odbywają się również prelekcje podróżnicze, koncerty, spektakle. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Na wszystkie wydarzenia, które się odbywają w „Teatrze Elektrycznym” również osoby z dysfunkcjami mogą przyjść, a pracownicy są przygotowani aby pomóc takim osobom. Od kilku lat „Teatr Elektryczny” zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku oraz przewodników na bezpłatne, cykliczne, comiesięczne emisje filmów z audiodeskrypcją. Na terenie całego Podbeskidzia jest to jedyna instytucja, która ma w ofercie takie wydarzenie na które oprócz niewidomych z powiatu cieszyńskiego przyjeżdżają osoby z powiatu bielskie

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone. Dziękujemy!