Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina

Stowarzyszenie POLITES prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu. Jego członkowie chętnie i z zaangażowaniem zgłębiają wiedzę na temat wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością. POLITES przeprowadził cykl warsztatów dla wolontariuszy dotyczący poszczególnych grup niepełnosprawności. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem "De Facto" powołało w Szczecinie Klub Filmowy Osób Niewidomych.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej