Skansen Archeologiczny Karpacka Troja

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja jest instytucją stale otwierającą się na potrzeby turystów z niepełnosprawnościami. W swoich zasobach posiada plany tyflograficzne skansenu z rozmieszczeniem najważniejszych obiektów, które służą turystom z dysfunkcją wzroku. Jest to instytucja otwarta na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej