Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym z celów jego działalności jest niwelowanie barier, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością oraz tworzenie warunków skutecznej rehabilitacji społeczno-zawodowej. Swoje cele realizuje poprzez współpracę z samorządami oraz instytucjami pozarządowymi. Pracownicy ROPS w Szczecinie brali udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej