Radio Park FM

Lokalna stacja radiowa, związana głównie z Kędzierzynem-Koźlem i okolicami, sukcesywnie zwiększająca swój zasięg, od 2019r. nadaje również z Opola. Program rozgłośni skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do osób niepełnosprawnych, które szukają dostępu do aktualnych informacji ich dotyczących. Dzięki tej stacji mieszkańcy województwa opolskiego oraz organizacje pozarządowe mają okazję przekazywania i dzielenia się informacjami, m.in. dot. osób z niepełnosprawnością, ich bliskich.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej