Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. Angażuje się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestniczy w Rybnickich Dniach Integracji, organizuje spotkania dot. ulg i uprawnień m.in. z PZN, US, OPS, uczestniczy w konferencjach, współpracuje z WTZ oraz szkołami. Jako jedyny Zespół na 4 województwa rekrutuje osoby do projektu kompleksowej rehabilitacji. Przeszkolił kadrę w zakresie dostępności i obsługi niewidomych.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej