Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Powiatowy Urząd Pracy w Policach, dostrzegając potrzeby osób niewidomych i słabowidzących, wprowadził oznakowania poziome w budynku swojej siedziby. Każda, nawet najdrobniejsza zmiana przynosząca poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej jest cenną inicjatywną godną naśladowania, ponieważ świadczy o empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej