Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

PCPR w Kozienicach: wspierają Koło terenowe Polski Związek Niewidomych w Kozienicach, na bieżąco informują o projektach i możliwościach dofinansowania. Oferują pomoc przy wypełnianiu wniosków i dokumentów członkom koła, indywidualne podejście.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej