Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie na czele z Panią Dyrektor Katarzyną Buchajczuk

Pani Katarzyna Buchajczuk, Dyrektor PCPR Częstochowie od 22 lat efektywnie współpracuje z Kołem Ziemskim Polskiego Związku Niewidomych w tym mieście. Z ogromnym zaangażowaniem pomaga w organizowaniu wyjazdów, spotkań i innych przedsięwzięć, takich jak Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Pomoc i wsparcie finansowe ze strony PCPR są często dla PZN warunkiem skutecznych działań.PCPR jest placówką przyjazną osobom z dysfunkcją wzroku.Pracowników cechuje otwartość, empatia i gotowość udzielania pomocy

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej