Anna Drabarz

Prawniczka, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa UwB ds. Niepełnosprawności. Specjalizuje się m.in. w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym i funduszach Unii Europejskiej. Inicjatorka powstania w 2016 roku Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Od października 2019 roku Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej