Elżbieta Siudak

Elżbieta Siudak -wicedyrektor w SPI nr 11 w Kielcach, nauczycielka i tyflopedagog od wielu lat prowadząca zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, jej praca to jej pasja, a mottem życiowym jest szerzenie idei integracji społecznej i edukacyjnej w środowisku lokalnym. W swej pracy duży nacisk kładzie na kształcenie kadry pedagogicznej w zakresie tyflopedagogiki, a także na współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne. również pomoc rodzicom i dzieciom.”

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej