Elżbieta Neroj Radca generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Przedstawiciel MEN w Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Edukacji Włączającej i koordynatorka prac nad podnoszeniem jakości edukacji włączającej. Uważa, że dobrze zorganizowana edukacja włączająca przynosi rzeczywiste efekty w postaci osiągnięć i funkcjonowania społecznego wszystkich uczniów. Pomaga w przygotowaniu młodych do bycia samodzielnymi,kształtowaniu ich postaw,poczucia własnej wartości, godności oraz akceptacji innych ludzi.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej