Agnieszka Górniak - Ekspert ds. wsparcia i współpracy z NGO od 2017 r

Dwudziestoletni staż pracy w PFRON, sześcioletnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Działu Realizacji Pomocy Publicznej w Oddziale Maz. PFRON.Głównym zadaniem jest obsługa projektów składanych do PFRON, dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przekazuje profesjonalnie swoją wiedzę z zakresu zasad dotyczących realizacji programów i zadań PFRON, instrukcji oraz procedur dotyczących działania Funduszu przedstawicielom organizacji pozarządowych.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej