Elena Świątkowska

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Koordynatorka wielu projektów regionalnych realizowanych ze środków samorządowych i PFRON. Posiada doświadczenie w dostosowywaniu przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością z naciskiem na osoby niewidome i niedowidzące. Jest wiceprzewodniczącą w Komisji Dostosowania Przestrzeni Miejskiej do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością przy Prezydencie Miasta Białegostoku.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej