Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

Szkoła z pasją i misją, dba o wysoką jakość edukacji, rewalidację i najwyższe standardy wychowawcze. Nadrzędnym celem placówki jest stworzenie równych szans osobom z dysfunkcją wzroku, dlatego traktuje uczniów indywidualnie i podmiotowo, starając się zapewnić im warunki niezbędne do optymalnego rozwoju.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej