Centrum Handlowe Focus

Za zaangażowanie w troskę o środowisko osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących, dostosowanie powierzchni galerii handlowej do potrzeb osób niewidomych, między innymi oznaczenie w brajlu toalet i wyjść ewakuacyjnych a także umieszczenie tablic tyflograficznych z planem galerii.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej