Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Siedlecka Uczelnia jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Działa w nim Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. celem działań Centrum jest umożliwienie osobie z niepełnosprawnością funkcjonowania w roli studenta na równych prawach. -ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ -Indywidualna organizacja studiów -Akademicka Biblioteka Cyfrowa: serwis udostępniający os. z niepełnospr. wzroku materiały dydaktyczne -Tyfloinformatyka.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej