Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli (audiodeskrypcja, makiety dotykowe, tłumaczenia PJM), a także spotkań, warsztatów, jak również budynków należących do Teatru.

Aby zagłosować, proszę wypełnić poniższy formularz.

Powrót do strony głównej