Województwo opolskie

Głosowanie

Edukacja

Małgorzata Dzikowicz / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Pani Małgorzata jest pracownikiem Biura Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Swoje obowiązki stara się wykonywać rzetelnie i odpowiedzialnie. Podjęła działania by zapoczątkować dostosowanie Uczelni w Nysie do możliwości i potrzeb studentów niewidomych i niedowidzących. Dodatkowo stale podnosi swoje kwalifikacje m.in. studiuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji  w Opolu na kierunku Pedagogika opiekuńcza  z terapią pedagogiczną właśnie po to, aby rozwijać się i lepiej rozumieć osoby z niepełnosprawnościami, a więc by lepiej móc pomagać i dostosowywać świat dla osób m.in. z dysfunkcją wzroku.”

Liczba głosów: 202

Głosowanie zakończone.

Teresa Gacek / Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Od wielu lat aktywnie współpracuje z organizacjami wspierającymi osoby niewidome i niedowidzące. Na bieżąco uczestniczy w różnego typu szkoleniach, konferencjach, seminariach, które podnoszą jej wiedzę i kwalifikacje w zakresie pomocy niewidomym i niedowidzącym uczniom. Dzięki temu uczniowie z dysfunkcją wzroku, którzy ucząc się w szkole w Prudniku czują się bezpiecznie i w każdej chwili mogą liczyć na profesjonalną i kompetentną pomoc i życzliwość Pani Teresy i innych nauczycieli szkoły.

Liczba głosów: 72

Głosowanie zakończone.

Jolanta Żurakowska / Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Pani Jolanta pełniąc funkcję pomocnika studentów niepełnosprawnych na wymienionej uczelni dąży do tego aby dużo na temat niepełnosprawności wiedzieć, a przede wszystkim poznać metody pozwalające dostosować uczelnię do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych. Pani Jolanta jest wszędzie tam gdzie dzieje się coś co może wpłynąć na podniesienie jej kwalifikacji w tym zakresie i z dużym zainteresowaniem reaguje na propozycje środowiska niewidomych mających na celu poprawę warunków kształcenia osób z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Firma / instytucja

Jacek Hajzyk / Restauracja Niebo w Gębie

Pan Jacek nie pozostaje obojętny na potrzeby innych osób niepełnosprawnych i nie tylko. Często bezinteresownie wspiera organizacje i fundacje, które pomagają innym - słabszym, mniej zamożnym, potrzebującym pomocy. Nierzadko zdarza się, że mimo niewielkich funduszy, które posiada dana organizacja, dzięki życzliwości i dobroci serca Pana Jacka może w znaczący sposób wesprzeć swoich podopiecznych.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone.

Teresa i Kazimierz Jodnoróg / Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Prowadzona przez Państwa Jednorogów "Fundacja DOM" to jedna z największych na Opolszczyźnie. W sposób nieoceniony pomagająca niepełnosprawnym dzieciom, dorosłym, ich rodzicom i otoczeniu. Dzieci i rodzice mogą liczyć min. na szeroko rozumiane poradnictwo, wsparcie medyczne i rehabilitacyjne. Natomiast dorośli obok tych usług są aktywni zawodowo i społecznie pracując w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnicząc w licznych imprezach integracyjnych, min. osoby niewidome znajdują zatrudnienie właśnie w wymienionym ZAZie.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone.

Bogna Iwańska i Agata Bartosiewicz / Oddział Zbiorów Obcojęzycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Dzięki otwartemu podejściu przez obie Panie sytuacji osób niewidomych i niedowidzących i zrozumieniu potrzeb osób z tego środowiska - zbiory biblioteki w coraz większym zakresie udostępniane są niewidomym poprzez pozyskiwanie kolejnych audiobooków, filmów z audiodeskrypcją, organizacji oraz spotkań z wyjątkowymi osobami.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone.

Idol środowiska

Alicja Stelmaszczyk

Alicja to przykład osoby niewidomej, która na co dzień jest niezwykle radosna, uśmiechnięta, otwarta i chętna do wszelkich ciekawych aktywności. Na co dzień pracuje zawodowo jako terapeuta pomagając innych niepełnosprawnych, a w wolnym czasie nie sposób wymienić wszystkich pasji, które realizuje z pełnym zaangażowaniem min. uczestniczy w wielu rajdach na tandemach, jest aktywnym sportowcem, który systematycznie trenuje strzelectwo. Nie pozostaje obojętna na wydarzenia kulturalne, działania na rzecz integracji środowiska osób niewidomych i niepełnosprawnych z widzącymi i pełnosprawnymi. Każdego dnia w praktyce udowadnia, że życie osoby niewidomej może być pełne atrakcji i kreatywnych działań.

Liczba głosów: 98

Głosowanie zakończone.

Tadeusz Kolbusz

Pan Tadeusz z ogromnym zaangażowaniem działa społecznie na rzecz kilku organizacji pozarządowych, które wspierają osoby z dysfunkcją wzroku. Prowadzi jedno z Opolskich Kół Polskiego Związku Niewidomych oraz jest członkiem Zarządu Klubu Sportowego Osób Niewidomych i Niedowidzących. Niezwykle dużo uwagi w swojej pracy i nierzadko całe dnie poświęca na organizację bardzo różnego typu spotkań plenerowych, turystycznych wyjazdów, które pozwalają lepiej zintegrować się osobom niewidomych i niedowidzących w swoim własnym środowisku ale również z osobami widzącymi. Dla wielu z tych osób jest to jedna z nielicznych okazji by po prostu wyjść z domu, spotkać ciekawych ludzi, zobaczyć miejsca do których sami by nie pojechali czyli ciekawie spędzić czas w sympatycznej atmosferze

Liczba głosów: 57

Głosowanie zakończone.

Tomasz Lesik

Tomasz Lesik wieloletni prezes koła w Lublińcu, który dzięki swojej pracy pomógł ogromnej ilości osób niewidomych i niedowidzących. Jest to osoba, która nie ogranicza się do standardowej pomocy - w sytuacji kiedy spotyka niewidomego potrzebującego wsparcia, każda z takich osób traktuje niezwykle indywidualnie angażując wszystkich i wszytko aby efektywnie pomóc. Przez to jest osobą bardzo cenioną w środowisku, w którym działa. Ponadto jest aktywnym sportowcem, maratończykiem który bierze udział w maratonach praktycznie na całym świecie.

Liczba głosów: 26

Głosowanie zakończone.

Adam Wala

Jest to osoba, która bardzo dobrze zna problemy wynikające z pogarszającego się wzroku, a efekcie tego procesu - jego braku. Jednak mimo ogromnych trudności z tym związanych nigdy nie zamknął się w zakresie swoich ograniczeń i problemów a wręcz przeciwnie - swoimi doświadczeniami faktycznie wspiera innych. Jest dla nich dobrym przykładem. Na co dzień wiele czasu i uwagi poświęca organizowaniu licznych aktywności sportowych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych. Prowadząc niewielką organizacj współpracującą z PTTK oddział Ziemi Gliwickiej. Dzięki takim wycieczkom, spotkaniom okolicznościowym itp niepełnosprawni korzystają z życia w maksymalnie największym stopniu w jakim jest to możliwe a tym samym nabywają nowych umiejętności, czują się bardziej zrehabilitowani i szczęśliwi.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone.

Media

Anna Święcicka / TVP Oddz. Opole

Pani Anna to osoba, która pojawia się z kamerą wszędzie tam gdzie mają miejsce ciekawe wydarzenia. W dużej mierze są to działania związane z osobami niepełnosprawnymi czyli również niewidomymi. Dzięki niej i Opolskiej telewizji szybko i z dużym natężeniem można przekazać szereg informacji, które na co dzień pomagają, wspierają opolskich i nie tylko opolskich niewidomych oraz niedowidzących

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Danuta Starzec/Radio Doxa

Całą rozgłośnia i sama Pani Danuta wiele uwagi poświęca zagadnieniom osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych i niedowidzących. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez środowisko pracujące na rzecz osób z dysfunkcją wzroku jest zauważone przez radio i na bieżąco informacje o tego typu działaniach trafiają do szerokiego grona odbiorców tj. radiosłuchaczy

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Edyta Hanszke / Nowa Trybuna Opolska

Dzięki Pani Edycie na łamach Nowej Trybuny Opolskiej czyli wiodącego dziennika w regionie, ukazało się i nadal ukazuje wiele artykułów informujących o wydarzeniach, nowinkach, które dotyczą min. osób z dysfunkcja wzroku. Jest to osoba bardzo empatyczna, wrażliwa i nie pozostająca obojętną na potrzeby innych i dzięki temu, że gazeta trafia do rąk wielu mieszkańców Opolszczyzny stanowi istotne źródło informacji o lokalnych wydarzeniach czyli również i niepełnosprawni są informowani na bieżąco o sprawach, które ich dotyczą.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone.

Urząd

Adam Różycki / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Urząd kierowany przez Pan dyrektora Różyckiego nastawiony jest na niesienie faktycznej pomocy przede wszystkim organizacjom, które na co dzień współpracują z niepełnosprawnymi. W razie niejasności, wątpliwości zawsze można dopytać kompetentnych pracowników urzędu o dostępne, możliwe formy wsparcia dla podopiecznych z poszczególnych organizacji a podczas realizacji zadań, projektów - działaniom tym towarzyszy profesjonalna ale przyjemna atmosfera współpracy.

Liczba głosów: 16

Głosowanie zakończone.

Łucja Tykwińska-Seidel - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzyn Koźle

Sympatyczne i pełne życzliwości podejście do petentów Pani Łucji powoduje, że niewidomi petenci z przyjemnością odwiedzają Kędzierzyński PCPR. Czują się tam po prostu dobrze. Wiedzą, że w każdej chwili mogą zapytać, poprosić o pomoc i w miarę możliwości otrzymają pomoc.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone.