Województwo opolskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Agnieszka Pawelczyk

pani Agnieszka poprzez działania podejmowane m.in. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i nie tylko w istotny sposób wpływa na fakt, iż goście z niepełnosprawnością tak chętnie odwiedzają opolski skansen. Pani Agnieszka nieustanie pogłębia wiedzę w zakresie m.in. dostosowywania oferty i propozycji muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dzięki jej staraniom przewodnicy muzealni coraz szerzej znają możliwości i potrzeby gości z niepełnosprawnością, którzy trafiają do obiektu.

Liczba głosów: 117

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Czesław Koralewski

pan Czesław jest osobą niewidomą, którą pomimo swojej niepełnosprawności odznacza się bardzo pozytywnym nastawieniem do życia, chętnie uczestniczy w różnego typu inicjatywach, swoje doświadczenia dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych we właściwy sposób wykorzystuje m.in. dzieląc się trafnymi uwagami i opiniami kierowanymi do organizacji i instytucji, by jemu samemu i niewidomym żyło się łatwiej.

Liczba głosów: 185

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Jacek Hajzyk

osoba otwarta, życzliwa, pan Jacek zawsze gotowy jest jeśli tylko ma możliwość pomagać innym, a od kilku lat z dużym zaangażowaniem wspiera środowisko niewidomych i niepełnosprawnych oraz inne organizacje pozarządowe i instytucje na terenie Opolszczyzny.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Natalia Krawczyk

Dzięki zajęciom pt. Dotknij Sztuki organizowanym przez panią Natalię w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu osoby niewidome i niedowidzące mogą w niezwykle ciekawy i przystępny sposób zgłębiać fascynujący świat sztuki i poznawać jej najskrytsze tajniki, a empatyczne i profesjonalne podejście pani Natalii do ON doskonale temu sprzyja.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Nowa Trybuna Opolska

Odznacza się wieloletnią pomocą dla osób z niepełnosprawnością wzroku, chętnie podejmuje wszelkie inicjatywy otwierające świat niepełnosprawnym. Dzięki tej gazecie niepełnosprawni mają szeroki dostęp do informacjo dotyczących ich środowiska.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Radio Opole

Dziennikarze radia są niezwykle zaangażowani w przekaz inf. dot. środowiska osób z niepełnosprawnościami. Są w środku wszystkich wydarzeń które warto nagłośnić, dzięki czemu relacje z tych wydarzeń trafiają m.in. do niepełnosprawnych, którzy nie mogą w nich uczestniczyć

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

TVP 3 Opole

Dzięki dziennikarzom TVP3 Opole, którzy z kamerą na bieżąco relacjonują wydarzenia dotyczące osób niepełnosprawnych, mieszkańcy Opola i całego województwa są stałe informowani o sytuacji tych osób. Dotyczy to zarówno oferty informacyjnej, reportaży jak i cykli tematycznych. W ten sposób zmienia się postrzeganie możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami przez środowisko lokalne.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

to przykład urzędu do którego można udać się bez obaw a wręcz z optymizmem. Szczególnie organizacje pozarządowe działające m.in. dla osób z niepełnosprawnościami mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie np. poprzez dotacje, czy dofinansowania do konkretnych działań na rzecz niepełnosprawnych i ich otoczenia. Kompetentni i otwarci pracownicy Departamentu potrafią właściwie oszacować wartość projektów i inicjatyw podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Jest to urząd, którego pracownicy dążą do tego by realnie pomagać i optymalnie wspierać organizacje pozarządowe i inne podmioty działające dla ON. Współpraca z urzędnikami nacechowana jest życzliwością i zrozumieniem potrzeb społecznych ON. Efektem tego są ciekawe zadania zrealizowane na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Opolszczyzny.

Liczba głosów: 9

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola

wydział, który dąży do bieżącego rozwiązywania problemów, które zgłaszają na przykład niepełnosprawni petenci, bądź przedstawiciele instytucji organizacji działających na ich rzecz. Osoby te mogą liczyć na życzliwe przyjęcie, dialog i podjęte próby efektywnej pomocy.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

uczelnia, która stara się wyjść naprzeciw studentów z niepełnosprawnością poprzez dostosowanie obiektu, wyposażenie w odpowiedni sprzęt oraz odpowiednie podejście osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na uczelni. Chętnie uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i innego typu inicjatywach, które podnoszą wiedzę i kompetencje z zakresu zagadnień dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Politechnika Opolska

Jest uczelnią, która promuje rozwój i innowacyjność w różnych dziedzinach, m.in. umożliwienia wszystkim w tym niepełnosprawnym studentom pełnego korzystania z życia na terenie uczelni. Poza tym, studenci politechniki aktywnie uczestniczą w pomocy skierowanej dla osób z niepełnosprawnościami w różnych działaniach na terenie woj. opolskiego.

Liczba głosów: 40

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im Karola Musioła w Opolu

dba o to by zarówno uczniowie pełnosprawni jak i osoby z niepełnosprawnością czuły się w placówce swobodnie i dobrze. Placówka otwarta jest na projekty, granty, szkolenie, prelekcje z zakresu wspierania edukacji uczniów z niepełnosprawnością kierowane zarówno do grona pedagogicznego jak i samych uczniów. Szkoła w miarę możliwości dostosowuje zarówno obiekt do potrzeb niepełnosprawnych jak i wpływa na kształtowanie świadomości społecznej odnośnie postrzegania osób z niepełnosprawnościami wśród

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zespół Szkół Medycznych w Prudniku

Placówka otwarta na potrzeby niepełnosprawnych uczniów. Zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju i optymalnego kształcenia się uczniów. Grono pedagogiczne szkoły aktywnie doskonali umiejętności i podnosi swoje kwalifikacje w zakresie efektywnej pomocy niepełnosprawnym dzieciom.

Liczba głosów: 14

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA KULTURY

Biblioteka Obcojęzyczna w Opolu

Miejsce niezwykle przyjazne i otwarte dla osób z niepełnosprawnościami. Otwarci i życzliwi pracownicy są zawsze gotowi pomóc i chętnie podejmujący wyzwania-pokonywanie barier poprzez wzajemne poznanie i integrację, wspaniałe zajęcia, z których osoby z niepełnosprawnościami wychodzą pełne wrażeń oraz nieznanych dotąd doznań.

Liczba głosów: 179

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Od kilku lat muzeum podejmuje różnorodne kroki celem dostosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawni goście chcący poznać historię regionu, zawsze mogą liczyć na zrozumienie i pomoc, liczne nietypowe innowacyjne przedsięwzięcia, współpraca z organizacjami pozarządowymi owocuje tym, że ON coraz chętniej goszczą w tym przyjaznym dla nich miejscu.

Liczba głosów: 31

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Matver Anna Romanek

Ta firma to przykład właściwej współpracy pomiędzy biznesem a trzecim sektorem. Firma ta rozumie potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych a przez to podopiecznych, którym te organizacje pomagają. Kontakt obsługa właściciele i pracownicy firmy Matver to przyjemność i wzór przyjaznych relacji, które mogą funkcjonować pomiędzy firmą a organizacją pożytku publicznego.

Liczba głosów: 10

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Mechanika Pojazdowa. Franciszek Dobrzański

Życzliwa firma świadcząca usługi przede wszystkim przewozowe na rzecz organizacji działających dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zrozumieniu, wyrozumiałości . Życzliwości np. kierowców i właścicieli firmy przejazdy na wycieczki, konferencje czy inne spotkania były i są dla osób z niepełnosprawnością przyjemnością i przebiegają w przyjaznej atmosferze.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Strefa Zdrowia Remedium

to miejsce coraz bardziej przyjazne niepełnosprawnym, w ofercie remedium widnieje szereg aktywności dostosowanych do możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami począwszy od przyjemnego leżakowania w grocie solnej poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, treningi. Właściciele firmy jak i pracownicy Strefy Zdrowia Remedium są niezwykle elastyczni i chętnie dostosowują ofertę do potrzeb niepełnosprawnych gości.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!