Województwo małopolskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Brak nominacji w tej kategorii.

MEDIA

Brak nominacji w tej kategorii.

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dba o równy dostęp do swoich usług dla wszystkich obywateli i mieszkańców Małopolski. Działając w szerszym aspekcie promuje dostępność materiałów oraz instytucji kultury w ramach projektu Kultura Wrażliwa. Organizuje konferencje i wystawy dotyczące projektowania uniwersalnego. Promuje zatrudnianie osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

UCZELNIA

Brak nominacji w tej kategorii.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Brak nominacji w tej kategorii.

PLACÓWKA KULTURY

Cricoteka

Cricoteka dba o rozwój dostępności kompleksowo, stawiając ją jako jedne z głównych elementów strategii instytucji. Muzeum regularnie wzbogaca swoją kolekcję o tyflopomoce i elementy dotykowe,dbając o dostępność wystawy stałej i czasowych. Regularnie organizowane są wydarzenia uwzględniające potrzeby osób niewidomych - oprowadzania i warsztaty z AD,a czasem także projekcje i spektakle z AD. Zespół nieustannie podnosi swoje kompetencje i dzieli się dobrymi praktykami.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Muzeum Lotnictwa Polskiego

Muzeum Lotnictwa Polskiego gromadzi i prezentuje eksponaty związane ze światową techniką lotniczą, a jego bogate zbiory liczą się w światowej statystyce. Obejmują one samoloty, szybowce, śmigłowce, rakiety przeciwlotnicze oraz silniki lotnicze. W przeciągu ostatnich kilku lat Muzeum zwiększyło swoją dostępność dla grup osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim projektom jak Małopolska.Kultura Wrażliwa realizujemy wiele projektów interkulturalnych i interdyscyplinarnych.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa

Muzeum Podgórza to instytucja w pełni dostępna dla osób na wózkach, z dysf. wzroku i słuchu. W zabytkowym budynku są windy, można wjechać na wystawy, do sal edu. i do biura. W salach wystaw i w holu znajdują się miejsca do siedzenia, a gabloty mają specjalne podcięcia, by można było blisko podjechać wózkiem. Każdy otrzymuje w cenie biletu audioprzewodnik z nagraną ścieżką m. in. z audiodeksrypcją i tłumaczeniem na PJM, w salach znajdują się dotykowe makiety, tyflografiki i opisy w Barille.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE

Biblioteka działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku: wypożycza książki mówione i brajlowskie, dowozi materiały biblioteczne do domu. Współpracujemy ze szkołą dla dzieci niewidomych przy ul. Tynieckiej. Efektem są koncerty, wystawy, przeglądy artystyczne. Wprowadzane usprawnienia przestrzenne i techniczne, praca zespołu Biblioteka bez barier nad ofertą edukacyjno-kulturalną, szkolenia dla pracowników, sprawiają, że Biblioteka jest miejscem dostępnym i przyjaznym dla osób

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Biblioteka działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku: wypożycza książki mówione i brajlowskie, dowozi materiały biblioteczne do domu. Współpracujemy ze szkołą dla dzieci niewidomych przy ul. Tynieckiej. Efektem są koncerty, wystawy, przeglądy artystyczne. Wprowadzane usprawnienia przestrzenne i techniczne, praca zespołu Biblioteka bez barier nad ofertą edukacyjno-kulturalną, szkolenia dla pracowników, sprawiają, że Biblioteka jest miejscem dostępnym i przyjaznym.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

FIRMA/INSTYTUCJA

Brak nominacji w tej kategorii.

Zgłoszenie do konkursu

Regulamin konkursu IDOL (PDF)

Aby nominować do konkursu osobę lub instytucję, proszę wypełnić poniższy formularz.

Osoba lub instytucja nominowana do konkursu
Osoba zgłaszająca