Województwo małopolskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Maria Prawelska

Artysta grafik, edukator, twórca i organizator programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Muzeum MOCAK. Od kilku lat tworzy, realizuje i prowadzi warsztaty edukacyjne dla niedowidzących i niewidomych. Jej niezwykły cykl pt "Sztuka pod ręką" to poznawanie świata sztuk wizualnych poprzez dotyk (przygotowywane indywidualnie tablice tyflograficzne), tworzenie własnych prac oraz udział w warsztatach z gwiazdami tej miary co Wilhelm Sasnal, budując kompleksowy program edukacji poprzez sztukę.

Liczba głosów: 14

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Natalia Kaczor

Instrumentalistka, skrzypaczka i flecistka, a także anglistka, pedagog oraz tyflopedagog. Członek zarządu Stowarzyszenia Dobrze. Od roku pełni rolę Eksperta ds. dostępności w projekcie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego "Małopolska. Kultura wrażliwa", gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami instytucji kultury. Od niedawna, w PZN OM Małopolska uczy osoby z niepełnosprawnością wzroku języka angielskiego. Energiczna, diabelsko kompetentna, a przy tym zaraża optymizmem.

Liczba głosów: 232

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

"Kraków dla wszystkich"

Fanpejdż Kraków dla Wszystkich to serwis wydawany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, skupiające informacje na temat oferty kulturalnej miasta, przygotowanej z myślą o osobach mających specjalne potrzeby. Codziennie aktualizowane treści przedstawiają dostępne wydarzenia i inicjatywy. "Chcemy pokazać, jak zmienia się dostęp do kultury osób o specjalnych potrzebach w Krakowie, jak wygląda ich uczestnictwo w życiu kulturalno-artystycznym w naszym mieście (...)" - mówi Izabela Helbin, dyrektor KBF.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Strona internetowa "Małopolska. Kultura wrażliwa"

Strona projektu „Małopolska. Kultura Wrażliwa” to platforma wymiany wiedzy i informacji dla wszystkich zainteresowanych poszerzaniem dostępności instytucji kultury, jak również dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z ich oferty. Na stronie można znaleźć szereg informacji, aktualności i wytycznych związanych z projektem, ale także opisy poszczególnych instytucji i ich ofertę kulturalną, oraz treści związane z tematem dostępności - artykuły, wywiady i inne.

Liczba głosów: 71

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Urząd Miasta Krakowa

Gmina Miejska Kraków od wielu lat aktywnie wspiera działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w tym studentów z niepełnosprawnościami, kształcących się na krakowskich uczelniach wyższych. Przykładem jest organizowana przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków Konferencja „Pełno(s)prawny Student”. W 2019 roku Urząd podpisał także porozumienie o współpracy krakowskich uczeni wyższych oraz Gminy Miejskiej Kraków w obszarach działań na rzecz studentów z niepełnosprawnościami.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Szkoła posiada specjalistyczne stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie JAWS Professional – odczytujące zawartość ekranu, dając możliwość osobie niepełnosprawnej wzrokowo pełnego i swobodnego korzystania z dostępnych zasobów informacyjnych. Strona Szkoły została dostosowana wg specyfikacji HTML5, posiada wersję tekstową i kontrastową - proces zmian zmierza do tego, by strona była dostępna wg WCAG 2.0. Szkoła była gospodarzem warsztatów dla podopiecznych Fundacji Szansa dla Niewidomych

Liczba głosów: 22

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet wspiera działania na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku na wielu płaszczyznach. Uczelnia przyjmuje w swoje progi osoby niewidome, posiada sprzęty usprawniające ich naukę. Od 3 lat czynnie współpracuje z Fundacją Szansa dla Niewidomych oraz Muzeum MOCAK, tworząc projekty dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. W tym roku Uniwersytet rozpoczął współpracę z Teatrem Słowackiego i planuje nadal realizować projekty bazujące na potrzebach osób niewidomych.

Liczba głosów: 51

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Brak nominacji w tej kategorii.

PLACÓWKA KULTURY

Muzeum Lotnictwa Polskiego

Muzeum Lotnictwa Polskiego gromadzi i prezentuje eksponaty związane ze światową techniką lotniczą, a jego bogate zbiory liczą się w światowej statystyce. Obejmują one samoloty, szybowce, śmigłowce, rakiety przeciwlotnicze oraz silniki lotnicze. W przeciągu ostatnich kilku lat Muzeum zwiększyło swoją dostępność dla grup osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim projektom jak Małopolska.Kultura Wrażliwa realizujemy wiele projektów interkulturalnych i interdyscyplinarnych.

Liczba głosów: 29

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa

Muzeum Podgórza to instytucja w pełni dostępna dla osób na wózkach, z dysf. wzroku i słuchu. W zabytkowym budynku są windy, można wjechać na wystawy, do sal edu. i do biura. W salach wystaw i w holu znajdują się miejsca do siedzenia, a gabloty mają specjalne podcięcia, by można było blisko podjechać wózkiem. Każdy otrzymuje w cenie biletu audioprzewodnik z nagraną ścieżką m. in. z audiodeksrypcją i tłumaczeniem na PJM, w salach znajdują się dotykowe makiety, tyflografiki i opisy w Barille.

Liczba głosów: 29

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Biblioteka działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku: wypożycza książki mówione i brajlowskie, dowozi materiały biblioteczne do domu. Współpracujemy ze szkołą dla dzieci niewidomych przy ul. Tynieckiej. Efektem są koncerty, wystawy, przeglądy artystyczne. Wprowadzane usprawnienia przestrzenne i techniczne, praca zespołu Biblioteka bez barier nad ofertą edukacyjno-kulturalną, szkolenia dla pracowników, sprawiają, że Biblioteka jest miejscem dostępnym i przyjaznym.

Liczba głosów: 48

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja działa na rzecz pełnej integracji osób niewidomych i niedowidzących ze społeczeństwem poprzez realizacje szerokiego spektrum działań, w tym wielu bardzo innowacyjnych i przy wsparciu międzynarodowym.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Fundacja Siódmy Zmysł

"Zajmujemy się szeroko rozumianą dostępnością i udostępnianiem tego, co w kulturze, sztuce, przestrzeni użytkowej powinno być dostępne dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Kompleksowo opracowujemy audiodeskrypcję, audionapisy, napisy dla niesłyszących, tłumaczymy na PJM. Pomagamy w organizacji dostępnych wydarzeń, szkolimy, dzielimy się wiedzą oraz zapałem do działania" - więcej na www.siodmyzmysl.org

Liczba głosów: 80

Głosowanie zakończone, dziękujemy!