Województwo łódzkie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Jan Szuster

Konstruktor, twórca aplikacji i wyróżniony w kategorii IT/ Nowe technologie w publikacji Integracji pt. „Lista Mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Katarzyna Tręda-Pisera

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie m. Łodzi. Dba o interesy osób niepełnosprawnych, jest osobą, która swoim ciepłem i skutecznością zjednuje sobie wszystkich dookoła.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Monika Zaręba

Wieloletni pracownik Fundacji, działacz społeczny na rzecz grup wykluczonych społecznie

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

MEDIA

Radio Łódz

Za program Tacy sami. Podejmowana problematyka osób z dysfunkcją wzroku.Ostatnio podejmowano temat znaczników dla niewidomych, dostosowania przestrzeni dla osób z dysfunkcją wzroku oraz prezentowano działalność Stowarzyszenia Spojrzenie, które prowadzi rehabilitacje dzieci i młodzieży z problemami wzrokowymi

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

TV TOYA

Program Bliżej! Magazyn reporterów - program reporterski o charakterze interwencyjnym, społecznym i śledczym. Podejmuje m.in tematykę świata osób niepełnosprawnych wzrokowo

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

TVP3 Łódź

Regionalna stacja telewizyjna współpracująca ze środowiskami osób niepełnosprawnych

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Katarzyna Tręda Pisera

To wspaniała osoba która pomaga osobą niepełnosprawnych. Tylko dzięki takim ludzią osoby niepełnosprawne mają szansę na godniejsze życie

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Katarzyna Tręda-Pisera

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Urząd i osoba dzialająca prężnie dla osób z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Katarzyna Treda-Pisera

dobry pomysł

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Urząd Miasta Łodzi (Piotrkowska 104)

Za pomoc w organizacji "Łódź - miasto przyjazne niewidomym", za wsparcie merytoryczne pracowników i doskonałą współpracę z urzędem.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

UCZELNIA

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Za fantastyczną współpracę z Fundacją

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Politechnika Łódzka BON

prowadzi wiele inicjatyw dla osob z niepelnosprawnościami w tym dla osob z dysfunkcją wzroku. Studenci niewidomi i słabowidzący otrzymują wsparcie w czasie studiów i po ukończeniu nauki

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

PLACÓWKA OŚWIATOWA

SOSW nr 6 im. mjr Hieronima Baranowskiego

Szkoła dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Łodzi

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

PLACÓWKA KULTURY

Pałac Herbsta

Profesjonalne i bardzo serdeczne podejście do osób z dysfunkcją wzroku oraz za specjalną ofertę dedykowaną dla tej grupy odbiorów.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Teatr Powszechny

od lat prowadzi teatr czytany dla Niewidomych, który cieszy się ogromnym uznaniem środowiska. Mają na budynku znacznik

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

FIRMA/INSTYTUCJA

Stowarzyszenie Spojrzenie

Od lat prowadzi rehabilitacje dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Realizuje wiele projektów aktywizujących, zawodowych i ponadnarodowych oraz wiele imprez dedykowanych dzieciom i mlodzieży z chorobami okulistycznymi. Z ogromnym zaangażowaniem pomaga od najwcześniejszych miesięcy życia aż do 24 roku życia

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Zgłoszenie do konkursu

Regulamin konkursu IDOL (PDF)

Aby nominować do konkursu osobę lub instytucję, proszę wypełnić poniższy formularz.

Osoba lub instytucja nominowana do konkursu
Osoba zgłaszająca