Województwo lubelskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Iwona Skowron

Prezes koła Polskiego Związku Niewidomych w Radzyniu Podlaskim od wielu lat. Aktywnie działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w swoim regionie organizując liczne zajęcia, wyjazdy oraz spotkania integracyjne. Współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Radio Centrum

Chętnie przekazują informacje na temat wydarzeń związanych z osobami z niepełnosprawnościami, włącza się w spotkania, konferencje oraz pikniki integracyjne.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

TVP3 Lublin

Chętnie promuje osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami, angażuje się w wydarzenia związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin

Biuro od wielu lat stara się dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest również otwarte na osoby z niepełnosprawnościami wzroku. Świadczą o tym dostosowania jakie zostały wprowadzone do większych biur: linie naprowadzające, plan dotykowy, powiększalniki stacjonarne oraz urządzenia lektorskie.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Biuro Partycypacji Społecznej w Lublinie

Instytucja ta dostrzega potrzebę otwarcia się na osoby z niepełnosprawnościami, współpracuje z organizacjami pozarządowymi w procesie dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Uczelnia prowadzi studia w języku polskim na 14 kierunkach, gdzie studenci mają do wyboru łącznie 55 atrakcyjnych specjalności oraz 5 kierunków w języku angielskim: Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Informatyka i Pielęgniarstwo. Jako jedna z niewielu prywatnych uczelni w Lublinie jest otwarta na studentów z niepełnosprawnościami, posiada urządzenia wspomagające naukę skierowane do osób niewidomych i słabowidzących.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Jednym z głównych założeń Uczelni jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty dydaktycznej Uczelni, niezależnie od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności. Student niepełnosprawny może liczyć m.in. na: Organizację zaliczeń i egzaminów w formie zaadaptowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, Korzystanie z biblioteki, która wyposażona jest w komputer z oprogramowaniem dla osób niedowidzących, specjalny monitor oraz drukarkę brajlowską.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Brak nominacji w tej kategorii.

PLACÓWKA KULTURY

Muzeum Wsi Lubelskiej

Placówka otwarta na zwiedzających z niepełnosprawnościami. Pozyskała środki na dostosowanie swoich wystaw do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, dzięki czemu osoby niewidome i słabowidzące mają szansę zapoznać się z obiektami muzeum poprzez zmysł dotyku i słuchu podczas zwiedzania specjalną ścieżką edukacyjną. Jedna z najbardziej dostosowanych placówek w Lublinie.

Liczba głosów: 105

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Placówka, która posiada w swojej ofercie możliwość zwiedzania ścieżką edukacyjną skierowaną do osób z dysfunkcjami wzroku -plan dotykowy, grafiki wypukłe przedstawiające najcenniejsze elementy muzeum, fragmenty wystaw przeznaczone do dotykowego poznania.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” jest organizacją studencką, która skupia na równych prawach studentów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych studentów UMCS. Głównym celem Zrzeszenia jest integracja studentów niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim oraz ich aktywizacja i rozwój osobisty. Zrzeszenie we współpracy z Zespołem ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych organizuje wyjazdy na konferencje, wyjazdy integracyjne, zapewnia udział swoich członków w wydarzeniach kultura

Liczba głosów: 18

Głosowanie zakończone, dziękujemy!