Województwo kujawsko-pomorskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Barbara Perlik

pedagog szkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz jedną z sześciu przewodników turystycznych z miasta Bydgoszczy

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Czesław Hanyżewski

instruktor swobodnego poruszania się w terenie

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Czesław Hanyżewski

instruktor swobodnego poruszania się w terenie

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Honorata Borawa

prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Mariusz Kowalski

prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Renata Olszewska

związana z PZN OŚRODEK REHABILITACJI I SZKOLENIA „HOMER” ZPCh im. Józefa Buczkowskiego

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Szymon Biały

nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

MEDIA

Ekspress Bydgoski

zainteresowanie sprawami osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Radio PiK

cykl audycji "Tacy sami" - audycje o problemach osób niepełnosprawnych

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Radio Sfera UMK

otwartość na współpracę z osobami z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Krzysztof Badowski (Przewodniczący Rady)

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

UCZELNIA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

podejmowanie działań związanych z likwidacją barier w środowisku osób niewidomych

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Collegium Medicum

- zajęcia praktyczne we współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

podejmowanie działań związanych z likwidacją barier w środowisku osób niewidomych

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

PLACÓWKA OŚWIATOWA

PZN OŚRODEK REHABILITACJI I SZKOLENIA „HOMER” ZPCh

podejmowanie działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy

podejmowanie działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu

podejmowanie działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

PLACÓWKA KULTURY

FILHARMONIA POMORSKA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY

działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

działania na rzecz dostępności kultury dla osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Multimedia 39 - WiMBP w Bydgoszczy

działania na rzecz dostępności kultury dla osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej

działania na rzecz dostępności kultury dla osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

działania na rzecz dostępności kultury dla środowiska osób niewidomych

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

FIRMA/INSTYTUCJA

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

działania na rzecz likwidacji barier i dostępność obiektów dla osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu

działania na rzecz likwidacji barier osób z dysfunkcją wzroku - przewodnik w języku Breille'a

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" w Bydgoszczy

rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 8 maja 2019

Zgłoszenie do konkursu

Regulamin konkursu IDOL (PDF)

Aby nominować do konkursu osobę lub instytucję, proszę wypełnić poniższy formularz.

Osoba lub instytucja nominowana do konkursu
Osoba zgłaszająca