Województwo kujawsko-pomorskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Honorata Borawa

prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy

Liczba głosów: 78

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Mariusz Kowalski

prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu

Liczba głosów: 42

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Ekspress Bydgoski

zainteresowanie sprawami osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Radio Sfera UMK

otwartość na współpracę z osobami z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Krzysztof Badowski (Przewodniczący Rady)

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Collegium Medicum

- zajęcia praktyczne we współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

podejmowanie działań związanych z likwidacją barier w środowisku osób niewidomych

Liczba głosów: 21

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA OŚWIATOWA

PZN OŚRODEK REHABILITACJI I SZKOLENIA „HOMER” ZPCh

podejmowanie działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 92

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu

podejmowanie działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA KULTURY

FILHARMONIA POMORSKA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY

działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

działania na rzecz dostępności kultury dla osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Multimedia 39 - WiMBP w Bydgoszczy

działania na rzecz dostępności kultury dla osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej

działania na rzecz dostępności kultury dla osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 113

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

działania na rzecz dostępności kultury dla środowiska osób niewidomych

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

działania na rzecz likwidacji barier i dostępność obiektów dla osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu

działania na rzecz likwidacji barier osób z dysfunkcją wzroku - przewodnik w języku Breille'a

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Centrum Terapii Zmysłów

Centrum swoją działalność ukierunkowalo przede wszystkim na rehabilitację zmysłów, w szczególności wzroku.

Liczba głosów: 35

Głosowanie zakończone, dziękujemy!