Województwo zachodniopomorskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Agnieszka Lewczycka

Pani Agnieszka jest Starszym Inspektorem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Była uczestniczką szkoleń organizowanych przez Fundację. Jest znana w środowisku osób niewidomych i słabowidzących, zawsze chętnie służy pomocą oraz radą; W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zajmuje się dofinansowaniami ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd. Na co dzień wspiera osoby niepełnosprawne, wykazują się przy tym szeroką wiedzą, empatią, zrozumieniem i życzliwością.

Liczba głosów: 200

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Alina Sendłak

Pani Alina prowadzi w Szczecinie Rękodzielnię „Dmuchawce”, gdzie kilkukrotnie gościli podopieczni Fundacji. Prowadzone tam warsztaty są zawsze profesjonalnie przygotowane, przeprowadzone w rodzinnej atmosferze, pełnej empatii i doznań zapachowo-dotykowych. Pani Alina nieustanie zaskakuje nowymi pomysłami i pokazuje, że wykonywanie kompozycji z roślin, drewna i dekoracji metodą decoupage są doskonałymi metodami rehabilitacyjnymi, aktywizacyjnymi i przyjemnym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Julita Zioło

Pani Julita reprezentuje Książnicę Pomorską w Szczecinie, gdzie kieruje działalnością Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych Wzrokowo,funkcjonującym przy Dziale Książki Mówionej i Mikroform. Uczestniczka szkoleń organizowanych przez Fundację, konferencji REHA na szczeblu regionalnym oraz centralnym. Propaguje aktywność kulturalną wśród osób niewidomych i słabowidzących, organizuje spotkania, włącza osoby z dysfunkcją narządu wzroku w wydarzenia organizowane w Książnicy Pomorskiej.

Liczba głosów: 68

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Karina Czerechowicz

Pani Karina jest nauczycielem wspomagającym w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Jest świetnym pedagogiem i człowiekiem pełnym empatii. Chętnie włącza się w działania Fundacji, także jako wolontariuszka. Dzięki Pani Karinie szczeciński Tyflopunkt Fundacji nawiązał współpracę z SP 41, Pani Karina zaprosiła Fundację na organizowany w szkole, w marcu 2019 roku Dzień Integracji.

Liczba głosów: 142

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Krystyna Maksymowicz

Pani Krystyna jest absolwentką wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Związana z Teatrem Współczesnym w Szczecinie od 1998 roku. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność artystyczną. Prowadzi grupę teatralno-wokalną „Espero” przy Polskim Związku Niewidomych w Szczecinie, z którą bierze udział w licznych konkursach teatralnych na terenie całej Polski. Wraz z grupą „Espero” nagrała audiobook książki szczecińskiej autorki, Barbary Stenki „Tata, gotuj kisiel”.

Liczba głosów: 170

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Krzysztof Majorek

Pan Krzysztof to szczeciński artysta – malarz, autor dotykowych obrazów, skierowanych do niewidomych i słabowidzących odbiorców, dzięki zróżnicowanej fakturze i materiałach, z których są wykonywane. Swoje obrazy przedstawiał, m.in. w Polskim Związku Niewidomych, w szkołach, także na Oddziale Okulistyki Dziecięcej oraz w domach opieki społecznej. Pan Krzysztof wraz ze swoją twórczością włącza się w organizację regionalnej konferencji REHA, podczas której prezentuje i opowiada o swoich obrazach.

Liczba głosów: 598

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Radosław Nowicki

Pan Radosław jest beneficjentem szczecińskiego Tyflopunktu Fundacji Szansa dla Niewidomych. Aktywny zawodowo, spełnia się w pracy redaktora na internetowym portalu sportowym Strefa Siatkówki. Swoją pasję dziennikarską realizuje również na łamach miesięcznika „Help”, w którym regularnie ukazują się artykuły Pana Radosława, często poświęcone tematyce regionu Pomorza Zachodniego oraz działalności osób niewidomych i słabowidzących właśnie stamtąd.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Radio Szczecin

Radio Szczecin jest instytucją dostrzegającą problemy osób z niepełnosprawnościami. Pani Małgorzata Furga, prowadząca audycję „Pożyteczni” poświęconą w dużej mierze działalności organizacji pozarządowych, potrafi przeprowadzić ciekawe, merytoryczne rozmowy, do których zresztą zawsze chętnie zaprasza. Jest osobą z dużą empatią oraz doświadczeniem, chętnie promuje działania Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Brak nominacji w tej kategorii.

UCZELNIA

Brak nominacji w tej kategorii.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie

Wyjątkowa szkoła integrująca dzieci zdrowe i te dotknięte niepełnosprawnością. Kadra pedagogiczna to specjaliści, tyflopedagodzy,a przede wszystkim serdeczni ludzie. Wśród nich Pani Joanna Szczecińska, jedna z inicjatorek konferencji i warsztatów z programowania, dzięki którym uczniowie jako jedyni w Polsce otrzymali od firmy Samsung, tzw. „Cyfrową klasę”. W marcu 2019 roku szkoła była gospodarzem 2. edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

Instytucja kultury w powiecie białogardzkim. Jesienią 2018 r. po raz pierwszy zorganizowano tam Mały Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, towarzyszący XV Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu organizowanemu w Koszalinie, poświęconemu osobom niepełnosprawnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, Pani Lucyna Michalak jest żywo zainteresowana tematyką dostępności kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, była uczestniczką seminarium organizowanego jesienią 2018 roku przez Fundację.

Liczba głosów: 64

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Opera na Zamku

Opera na Zamku od dłuższego czasu stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom osób z dysfunkcją wzroku. Opera jak i personel jest otwarty na osoby z niepełnosprawnością, można uczestniczyć w wystawach,warsztatach, spektaklach które się tu odbywają. Ostatnio nawet jedno z przedstawień operowych zostało wzbogacone audiodeskrypcją i jak zapowiadają włodarze chcą podejmować kolejne działania w tym kierunku. W tym roku prowadzili warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu Poczuj Operę.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Lalek "Pleciuga" w Szczecinie

Teatr przyjął na staż słabowidzącą pracownicę, która nawiązała kontakt ze szczecińskim Tyflopunktem Fundacji. Pani Magdalena Bogusławska z Działu Edukacji wychodzi naprzeciw środowisku osób niewidomych i słabowidzących, wprowadzając do oferty „Pleciugi” możliwość wejścia za kulisy i dotykowe zapoznanie się z rekwizytami oraz kostiumami, a także zapewnienia miejsc w pierwszym rzędzie. Wszystko to w ramach przełamywania barier w dostępie do kultury dla osób z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 44

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Fundacja Niewidomi na Tandemach Oddział Zachodniopomorski

Fundacja zrzesza pasjonatów turystyki rowerowej. Daje możliwość aktywnego spędzania czasu oraz realizowania swoich pasji przez osoby niewidome i słabowidzące, integruje osoby z dysfunkcjami wzroku wraz z osobami w pełni widzącymi, realizującymi się w roli pilota. Działalność Fundacji daje możliwość uprawiania aktywności sportowej, udziału w spotkaniach integracyjnych i wycieczkach rekreacyjnych.

Liczba głosów: 11

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Polskie Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - Zachodniopomorska Jednostka Wojewódzka

Jedyne w Polsce towarzystwo specjalizujące się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. W szczecińskiej jednostce można skorzystać z pomocy rehabilitantów, pedagogów, psychologów, tłumacza języka migowego, czy tłumaczy-przewodników oraz wolontariuszy. TPG realizuje projekty, w ramach których odbywają się zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe, także spotkania integracyjne oraz warsztaty o zróżnicowanej tematyce.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Szczecinie

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Przy szczecińskim oddziale działa, m.in. Klub Seniora, Klub Twórców, Klub Integracji Społecznej. Oferta zajęć jest zróżnicowana i bardzo bogata, są wśród niej aktywności sportowe, artystyczne, zajęcia językowe, komputerowe, dotyczące zdrowia, czy rozwoju osobistego. Jednym z najnowszych projektów TWK jest kwartalnik „Integralek” poruszający tematykę osób starszych i z niepełnosprawnościami, także promujący aktywne osoby w środowisku.

Liczba głosów: 7

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest instytucją wspierającą mieszkańców Kamienia Pomorskiego i okolic, realizującą ogólnopolskie programy wspierające tych najbardziej potrzebujących. Z sukcesami wspiera osoby niepełnosprawne, chociażby dzięki środkom z PFRON-u w ramach programu Aktywny Samorząd czy Likwidacja Barier. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość realizacji tych programów jest Pan Krystian Sominka, który na co dzień dzieli się swoją wiedzą i życzliwością z osobami niepełnosprawnymi.

Liczba głosów: 33

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach działa, m.in. na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy Działu Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz ze swoją Kierownik, Panią Aleksandrą Kuczyńską uczestniczyli w szkoleniach oraz seminariach realizowanych przez Fundację. PCPR organizuje cyklicznie, w grudniu Giełdę Sprzętu oraz Usług dla Osób Niepełnosprawnych. Ponadto pragnie dostosować swoją siedzibę do potrzeb osób z dysfunkcjami narządu wzroku.

Liczba głosów: 71

Głosowanie zakończone, dziękujemy!