Województwo wielkopolskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Anna Rutz

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością UAM - aktywnie działa na rzecz środowiska, szuka nowoczesnych rozwiązań, wspiera studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, angażuje się na rzecz wymiany dobrych praktyk i tworzenia ogólnopolskich inicjatyw na rzecz osób z ograniczeniami sprawności. Ekspertka w zakresie stwarzania warunków do pełnego rozwoju dla młodych osób z niepełnosprawnościami

Liczba głosów: 13

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Jędrzej Antkowiak

Od 5 lat Prezes Koła PZN w Lesznie. Pan Jędrzej jest osobą słabowidzącą, od lat działającą na rzecz środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Jest zaangażowany w swoje działania, aktywizuje i integruje osoby ze środowiska, swoim przykładem motywuje innych.

Liczba głosów: 43

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Brak nominacji w tej kategorii.

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

Urząd przyjazny osobom z dysfunkcją wzroku - posiada dostosowania dla osób z dysfunkcjami wzroku - pola uwagi przed schodami, tabliczki brajlowskie, nakładki. Pracownicy bardzo dobrze zorientowani na obsługę osób z niepełnosprawnością. Jako urząd dokładają wszelkich starań, aby osoby z niepełnosprawnością miały ułatwiony dostęp. Urząd wykazuje zainteresowanie szkoleniami z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością oraz zatrudnia osoby z niepełnosprawnością.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynki Uniwersytetu Ekonomicznego wyposażone są w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia oprócz dostosowania budynków wspomaga studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w procesie kształcenia. Pracownicy uczelni oraz studenci szkolą się w zakresie tematyki niepełnosprawności. Uczelnia jest również miejscem spotkań, konferencji i współpracy podejmując szeroko tematykę niepełnosprawności.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Świetnie wyposażona placówka pod kątem dzieci z niepełnosprawnością wzroku, cały czas stawiająca na postęp w kwestii dostosowań. Wykwalifikowana kadra do pracy z osobami niedowidzącymi i niewidomymi. Wychowankowie uczestniczą także w zajęciach edukacyjnych w Parku Orientacji Przestrzennej - wyjątkowym w Europie modelu przestrzeni służącej rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku

Liczba głosów: 58

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA KULTURY

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych wyposażonych w skaner, specjalistyczne oprogramowanie typu screenreader i oprogramowanie powiększające, które umożliwiają samodzielną pracę zarówno osobom niewidomym jak i słabowidzącym. Ponadto w bibliotece znajdują się powiększalniki, które umożliwiają pracę osobom niedowidzącym

Liczba głosów: 15

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Sztuk Użytkowych

Odwiedzającym oferuje korzystanie z aplikacji dostępnej na systemie operacyjnym android i ios. Aplikacja jest pomocna w odkrywaniu tajemnic kryjących się w obiekcie muzeum, ułatwia osobom niewidzącym i niewidzącym odbiór sztuki dostępnej w muzeum. W swoim obiekcie muzeum posiada rownież tyflografiki

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Animacji w Poznaniu

Placówka otwarta na osoby z niepełnosprawnością, która zorganizowała cykl spektakli zatytułowany "Zmysłowiska". Dedykowany jest on głównie widzom niesłyszącym i niewidzącym. Wykorzystując zaawansowany technologicznie mikrofon binauralny oraz zestawy słuchawkowe osoby z dysfunkcją wzroku mogą przenieść się w magiczny sposób w samo centrum wydarzeń, poczuć powiew wiatru bądź zapach.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Działający od ponad 25 lat związek organizacji w Wielkopolsce, zrzeszający ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych mających na celu wzmocnienie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, lokalnych liderów/ek, działaczy i działaczek społecznych. Prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynuje pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra"

Organizacja studencka funkcjonująca przy UAM w Poznaniu. Od 15 lat Ad Astra zaangażowana jest w liczne przedsięwzięcia na rzecz studentów z niepełnosprawnością m.in. organizuje Ogólnopolską Konferencję Studentów z Niepełnosprawnościami w Poznaniu, obozy adaptacyjne, wspólne wyjścia kulturalne, seminaria naukowe. Prowadzi warsztaty i szkolenia zarówno dla studentów, uczniów i pracowników, mających kontakt z osobami z niepełnosprawnością. Inicjator warsztatu "Poczuj niepełnosprawność"

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!