Województwo warmińsko-mazurskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Daniel Rupiński

Niewidomy, utalentowany muzyk z Olsztyna, aktywnie działający na rzecz lokalnej kultury. Hejnalista olsztyńskiego ratusza. Swoimi występami uświetnia różnego rodzaju wydarzenia w całym regionie. Angażuje się w podniesienie świadomości społeczeństwa na temat osób z dysfunkcjami wzroku, uczestnicząc w spotkaniach w szkołach oraz przedszkolach. W 2018 roku we współpracy z Fundacją i Wydziałem Kultury wydał swoją debiutancką płytę pt. „Sercem widzę więcej”.

Liczba głosów: 48

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Dorota Maćko

Pani Dorota, Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Iławie, wieloletnia działaczka na rzecz osób słabowidzących i niewidomych. Swoją aurą, autentyczną chęcią wsparcia i życzliwością sprawia, że Koło w Iławie tętni życiem, a drzwi są zawsze otwarte. Inicjatorka i propagatorka wielu działań na rzecz osób słabowidzących i niewidomych oraz podnoszenia świadomości na temat tej grupy w powiecie iławskim.

Liczba głosów: 149

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ryszard Bugajski

Rysiek-osoba niewidoma z dysfunkcją słuchu,która zaraża pozytywną energią i szybko nawiązuje nowe kontakty.Troszcząc się o losy Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (do którego należy) aktywnie propaguje w swoim otoczeniu wiedzę na temat głuchoślepoty oraz sposobach komunikacji z osobami głuchoniewidomymi. Rysiek ma zawsze w zanadrzu dowcip i dobre słowo. Chętnie podróżuje,w trakcie swoich wypraw zawsze pamięta o ulotkach promujących TPG i zdobywaniu nowych wolontariuszy! Prywatnie mąż i dziadek.

Liczba głosów: 80

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Krzysztof Guzek - Radio Plus Olsztyn

Radio Plus Olsztyn, z Panem Krzysztofem na czele, zawsze otwarte jest na podejmowanie tematów dotyczących problemów osób z niepełnosprawnościami. Pan Krzysztof prowadzi program radiowy "Portrety Plusa", w którym przeprowadza nietuzinkowe wywiady,.m.in. również z osobami niepełnosprawnymi, czy działającymi na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Radio Plus chętnie włącza się w promowanie akcji charytatywnych czy kampanii informacyjnych prowadzonych przez różne stowarzyszenia i fundacje.

Liczba głosów: 45

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Radio Olsztyn

Radio prowadzi audycje, w których porusza istotne tematy z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. Informuje o innowacjach oraz nowo przystosowanych miejscach do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Rozgłośnia promuje wydarzenia związane z twórczością i aktywnością osób niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

TVP3 Olsztyn

Telewizja zaangażowana w promowanie talentów osób niepełnosprawnych, nagłaśnianie ich problemów oraz potrzeb, upowszechnianie akcji charytatywnych . Dzięki postawie włączającej, promują świat bez barier. W ubiegłym roku prężnie nagłaśniali koncert niewidomego muzyka Daniela Rupińskiego, którego płyta została wydana pod koniec 2018 roku. W 2019 roku artysta po raz kolejny pojawił się w porannym programie TVP3 Olsztyn, aby opowiedzieć o swojej pracy.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

Głównym zadaniem ośrodka jest udzielanie i upowszechnianie informacji, służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Obsługiwany jest przez osobę, która sama jest niepełnosprawna, co sprawia, że problemy ludzi niepełnosprawnych nie są jej obce. Osoby słabowidzące oraz niewidome mogą liczyć na rzetelną pomoc, a budynek pozbawiony jest barier architektonicznych

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Olsztynie

Urząd otwarty na pomysły, wspiera osoby niepełnosprawne, nie odwraca wzroku od ich potrzeb i problemów. Wspólnie zrealizowaliśmy kilka projektów – przewodnik po olsztyńskiej starówce oraz tyflokalendarz. W 2018 roku, dzięki wsparciu Urzędu Miasta spełniliśmy marzenie naszego podopiecznego. Nagraliśmy jego debiutancką płytę w profesjonalnym studiu nagraniowym.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

Brak nominacji w tej kategorii.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie

Od początku istnienia IX LO zajmuje się edukacją młodzieży z niepełnosprawnością. Posiadają wykształconą kadrę specjalistów. Idea integracji służy zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i w pełni sprawnym – klasy są mniej liczne, uczniowie korzystają z pomocy specjalistów ( pedagoga,psychologa, rewalidatora, surdopedagoga, tyflopedagoga, logopedy, rehabilitanta). Mały zespół klasowy sprzyja budowaniu więzi między uczniami, a nauczycielami

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

ZPE jest szkołą dla dzieci z niepełnosprawnościami prowadzącą szereg działań na rzecz ludzi nie - i słabowidzących, włącznie z terapią tyflopedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Placówka jest dostępna i przyjazna osobom z dysfunkcjami wzroku, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty. Blisko współpracuje m.in. z PZN, inicjując kampanie społeczne na rzecz akceptacji i wykorzystania potencjału osób nie i i słabowidzących.

Liczba głosów: 116

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu od 2015r bardzo angażuje się w pomoc dla naszej niedowidzącej córki Amelii.Wychowawcy oraz dyrekcja kilka razy w roku szkolnym organizują akcje charytatywne na rzecz naszej córki, a także zakupili lupę elektroniczną. Dyrekcja również zatrudniła osobę do pomocy. Szkoła jako zwykła placówka oświatowa bardzo stara się aby nasza córka nie czuła się inna niż jej rówieśnicy .

Liczba głosów: 189

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Zainteresowanie problematyką osób niewidomych, konsultacje na temat możliwości włączania osób niepełnosprawnych w kulturę. Otwartość na współpracę, na wdrażanie nowatorskich pomysłów, angażowanie osób z dysfunkcją wzroku w życie kulturalne miasta.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu

Insytytucja otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obiekt jest dostosowany pod względem architektonicznym do różnych niepełnosprawności. Osoby z dysfunkcjami wzroku skorzystać mogą z map, ścieżek naprowadzających oraz tabliczek brajlowskich. Ośrodek Kultury otwarty na działania włączające oraz współpracę z osobami z niepełnosprawnością.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Instytucja otwarta na potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. Teatr dokonał zakupu słuchawek, dzięki którym osoby niewidome i słabowidzące mogą uczestniczyć w pokazach spektakli z audiodeskrypcją. W 2018 roku odbyły się spektakle pt. „Boeing, boeing" oraz tragikomedia „Tango". W 2019 roku podopieczni Fundacji uczestniczyli w spektaklu z audiodeskrypcją pt. „Zbrodnia i kara”.

Liczba głosów: 6

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie „Muzoteka” ul. 1 maja 5

Organizacja wydarzeń dla osób słabowidzących i niewidomych. Pracownicy zawsze pomocni, cierpliwi oraz otwarci na nowe pomysły. W Muzotece odbyły się seanse z audiodeskrypcją oraz warsztaty sztuki Ebru. Ponadto, Muzoteka posiada bogatą ofertę audiobooków oraz filmów z audiodeskrypcją, a także sprzęt ułatwiający korzystanie ze zbiorów osobom niewidomym i słabowidzącym.

Liczba głosów: 54

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Bat Studio

Bat Studio to profesjonalne studio nagrań zorientowane głównie na nagrania i produkcję muzyczną. Bawią się muzyką i kochają to co robią. Nie znają barier. W ubiegłym roku pomogli w nagraniu debiutanckiej płyty niewidomego artysty z Olsztyna. Świetny kontakt i zaangażowanie.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Instytucja wspierająca organizacje pozarządowe, zrzeszająca wolontariuszy, organizująca szkolenia oraz warsztaty. Spełnia również funkcje informacyjną oraz doradczą.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Warmińsko - Mazurska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Instytucja zajmująca się rehabilitacją osób głuchoniewidomych. Realizuje wiele interesujących projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, daje im możliwość rozwoju, aktywności społecznej, doświadczania nowych wrażeń.

Liczba głosów: 23

Głosowanie zakończone, dziękujemy!