Województwo śląskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Dagmara Stanosz

Autorka programu edukacji włączającej dla osób z niepełnosprawnością wzroku w Muzeum Śląskim. Jest współtwórczynią „Ścieżki dotyku”, inicjatorką „Ścieżki obiektów przestrzennych” w galeriach sztuki polskiej, autorką cyklu zajęć integracyjnych pt. „Blackout”, a także warsztatów dla osób niewidomych na wybranych wystawach czasowych (min. „Czego nie widać” – V. Birgus, „No właśnie co”- M. Bałka). W zajęciach wykorzystuje różne formy doświadczeń zmysłowych, tekstów i sposobów narracji.

Liczba głosów: 10

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Dorota Moryc

Pani Dorota pełni funkcję prezesa okręgu Śląskiego od 2013 roku. Realizuje wiele projektów w zakresie rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku, podstawowej, społecznej i zawodowej. Propaguje czytelnictwo, oraz różne formy działalności kulturalnej.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

Polskie Radio Katowice

Radio w aktywny sposób docierają do środowisk osób niewidomych i niedowidzących, ich audycje i wywiady w sposób rzetelny przedstawiają życie i problemy dotyczące mieszkańców Katowic z dysfunkcją wzroku.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Radio Silesia

Radio Silesia to prywatna, lokalna rozgłośnia muzyczno - informacyjna. Nadawanie rozpoczęła w 2014 roku i od tego czasu stale mówi o ważnych wydarzeniach w woj. Śląskim poruszając przy tym tematy ważne dla osób niepełnosprawnych. Ściśle współpracuje z telewizją TVS dzięki czemu dociera do większej liczby odbiorców a ich działania mają dalszy zasięg

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

TVP 3 Katowice

Ośrodek regionalny TVP 3 w Katowicach w sposób ciekawy i rzetelny porusza tematy ważne dla osób niepełnosprawnych. Chętnie nagłaśnia różnego rodzaju wydarzenia skierowane dla osób niewidomych i niedowidzących, które mają miejsce w województwie.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

MOPS Jastrzębie Zdrój

Wyróżniają się wybitnym zaangażowaniem w pomoc niepełnosprawnym na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, kierunkując swoje działania na dostosowanie przestrzeni architektonicznej, oraz usprawniając komunikację z osobami niepełnosprawnymi.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Urząd miasta Jastrzębie Zdrój - przystosowanie obiektu dla osób niewidomych i słabowidzących

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

UCZELNIA

GWSH - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Uczelnia nie przestaje działać w zakresie pomocy studentom z różnymi dysfunkcjami, dostosowuje i usprawnia program zajęć tak by studenci z dysfunkcją wzroku i nie tylko mogli w pełni korzystać z zajęć, oraz zasobów uczelni, posiadają sprzęt specjalistyczny, wyspecjalizowanych asystentów, którzy zawsze pomogą, a przy salach wykładowych znajdują się tabliczki z brajlem.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Politechnika Śląska

Od wielu lat działają by jak najlepiej usprawnić edukację osób niepełnosprawnych wspomagając dostępem do różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego, dostosowując budynki uczelni do osób niepełnosprawnych. Cały czas kontynuują pracę i wdrażają nowe rozwiązania dla niepełnosprawnych studentów.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży "Zameczek" w Rudołtowicach

Centrum edukacyjno - lecznico -rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży "Zameczek" w Rudołtowicach powstał 1992 r.przez Polski Związek Niewidomych i zajmuje się rehabilitacja edukacją i opieką dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością. Dzięki ośrodkowi i jego kadrze terapeutycznej od wielu lat dzieci z niepełnosprawnościami wzroku i nie tylko mogą liczyć na jak najlepsze przystosowanie do przyszłego samodzielnego funkcjonowania w środowisku w miarę ich możliwości

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

SOSW w Chorzowie jest placówką nie tylko proponującą edukację podstawową, ale również techniczną i branżową między innymi technikum masażu i fizykoterapii z kompleksowo wyposażonymi pracowniami, kształcące w zawodzie technik masażysta, czy, technikum administracyjne z nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, kształcące w zawodzie technik prac biurowych oraz technik tyfloinformatyki i nie tylko.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA KULTURY

Muzeum Śląskie

Jako jedno z pierwszych muzeów w Polsce wprowadziło w przestrzeń ekspozycji rozwiązania dla osób niewidomych (nawigacja w przestrzeni, tyflografiki obrazów, opisy i nagrania z audiodeskrypcją). W 2010 roku w powstała ścieżka edukacyjna dotycząca malarstwa polskiego „Sztuka przez dotyk”, a w 2017 „Ścieżka obiektów przestrzennych” poświęcona rzeźbie. W 2019 wyodrębniona została przestrzeń wyciszenia, będąca jednocześnie miejscem, w którym można zapoznać się z publikacjami w alfabecie Braille`a

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Śląski

Teatr Śląski propaguje tematykę niepełnosprawności wzroku poprzez sztukę teatralną

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Brak nominacji w tej kategorii.