Województwo podlaskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Brak nominacji w tej kategorii.

MEDIA

FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IMPULS"

Za stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego BIDON - Białostockiego Informatora Dla Osób Niepełnosprawnych. https://bidon.bialystok.pl/

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 6 maja 2019

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Brak nominacji w tej kategorii.

UCZELNIA

Politechnika Białostocka

Wyposarzenie Uczelni w programy powiększajce z opcją mowy, oraz klawiatury i myszy specjalistyczne. Uczelnia chce byc otwarta dla Osób Niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 6 maja 2019

Uniwersytet w Białymstoku

Praca w kierunkiu udogodnień dla osób z wadą wzroku. Obrajlowanie Uczelni. Możliwość wydruku materiałów w brajlu w bibliotece uczelni.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 6 maja 2019

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy

Umożliwienie zwiedzania osobom z dysfunkcjami wzroku, przybliżenie wystaw niewidomemu widzowi; audiodeskrpcja wystaw na żywo, możliwość dotykania większości eksponatów.

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 6 maja 2019

PLACÓWKA KULTURY

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Miejsce przyjazne osobom niewidomym, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, udźwiękowione wystawy

Liczba głosów: 0

Głosowanie rozpocznie się 6 maja 2019

FIRMA/INSTYTUCJA

Brak nominacji w tej kategorii.

Zgłoszenie do konkursu

Regulamin konkursu IDOL (PDF)

Aby nominować do konkursu osobę lub instytucję, proszę wypełnić poniższy formularz.

Osoba lub instytucja nominowana do konkursu
Osoba zgłaszająca