Województwo podlaskie

Głosowanie

IDOL ŚRODOWISKA

Edyta Kazberuk

Zawodniczka Integracyjnego Klubu Sportowego "Victoria" z Białegostoku, zdobywczyni srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata Osób Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym.

Liczba głosów: 35

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Julita Wołkowycka

Psycholog,terapeuta tańcem i ruchem, od wielu lat współpracuje ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących ucząc o roli tańca, muzyki i ekspresji ciała w otwieraniu się na siebie i przenikaniu świata gestów i muzyki.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

MEDIA

FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IMPULS"

Za stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego BIDON - Białostockiego Informatora Dla Osób Niepełnosprawnych. https://bidon.bialystok.pl/

Liczba głosów: 151

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Polskie Radio Białystok

Audycja bez barier - Audycja dla niepełnosprawnych, w której przedstawiane są najważniejsze problemy środowiska niepełnosprawnych, oraz dostarczane użyteczne informacje o zmianach w przepisach prawnych. Do współpracy przy tworzeniu tej audycji, zapraszani są przedstawiciele urzędów i instytucji, a także fundacji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz tego środowiska.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Stowarzyszenie wydaje magazyn Echo Życia. kierowany do osób z niepełnosprawnością i ich najbliższych. Na łamach magazynu mogą oni wyrażać swe opinie i wymieniać poglądy, dyskutować oraz dzielić się informacjami. Echo Życia redagują rownież osoby z niepełnosprawnością - i to także daje możliwość pełnego spojrzenia na poruszaną w czasopiśmie tematykę.

Liczba głosów: 154

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Brak nominacji w tej kategorii.

UCZELNIA

Politechnika Białostocka

Wyposarzenie Uczelni w programy powiększajce z opcją mowy, oraz klawiatury i myszy specjalistyczne. Uczelnia chce byc otwarta dla Osób Niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Uniwersytet w Białymstoku

Praca w kierunkiu udogodnień dla osób z wadą wzroku. Obrajlowanie Uczelni. Możliwość wydruku materiałów w brajlu w bibliotece uczelni.

Liczba głosów: 57

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy

Umożliwienie zwiedzania osobom z dysfunkcjami wzroku, przybliżenie wystaw niewidomemu widzowi; audiodeskrpcja wystaw na żywo, możliwość dotykania większości eksponatów.

Liczba głosów: 41

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

PLACÓWKA KULTURY

Białostocki Ośrodek Kultury

Miejsce dostosowane oraz przyjazne dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Galeria Sztuki Arsenał

Instytucja popularyzująca najwyższej jakości sztukę współczesną a przy tym otwarta na potrzeby osób z r9znymi rodzajami niepełnosprawności.

Liczba głosów: 13

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Muzeum jest placówką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, działającą w strukturze Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz wystawienniczą. W zabytkowych wnętrzach dawnego Pałacu Branickich można poznać tajniki medycyny, proces kształtowania się przez stulecia tradycji leczniczych, poczuć zapach i atmosferę apteki z przełomu XIX i XX wieku. Muzeum posiada audioprzewodniki i publikacje w brajlu dla niewidomych zwiedzających.

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Miejsce przyjazne osobom niewidomym, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, udźwiękowione wystawy

Liczba głosów: 0

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Miejsce przyjazne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w system audiodeskrypcji. Osoby z dysfunkcjami mogą liczyć na wsparcie pracowników Opery oraz obsługi widowni.

Liczba głosów: 8

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Miejsce przyjazne i otwarte na osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Teatr T - 3 działajacy przy Okręgu podlaskim Polskiego Związku Niewidomych

Teatr T-3 działa 14 lat, zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w ilości 16 osób. W tym okresie zrealizował 20 przedstawień.Teatr co roku bierze udział w ogólnopolskich przeglądach teatralnych zdobywając wysokie miejsca łącznie z grand prix.Kilkakrotnie występował na scenie Teatru Ateneum w Warszawie. Poprzez swe pozytywne oddziaływanie doskonale wpływa na integrację wewnątrzśrodowiskową oraz wyrównuje szanse życiowe osób

Liczba głosów: 53

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

FIRMA/INSTYTUCJA

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia

Prowadzenie portalu Zielona Linia - pomocnego w poszukiwaniu pracy również przez osoby niepełnosprawne.

Liczba głosów: 23

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Za umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w meczach Jagielloni Białystok niewidomym i niedowidzącycm kibicom w ramach Białostockiej Akademii Rodziny.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Za swoją działalność na rzecz poprawy jakości funkcjonowania Osób z Niepełnosprawnościami w województwie podlaskim.

Liczba głosów: 31

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Warsztaty Terapii Zajęciowej AC

WTZ AC prowadzą działalność w zakresie aktywności społecznej i zawodowej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwiększanie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw, integrację środowiska działającego w tym obszarze oraz pokazanie działań lokalnej społeczności.

Liczba głosów: 1

Głosowanie zakończone, dziękujemy!